Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Samexistens mellan Försvarsmakten och havsbaserad vindkraft - Analys av utmaningar och diskussion kring möjliga lösningar

Nilsson, Sofie LU and Hoppe, Rebecka (2021) FMIM01 20211
Environmental and Energy Systems Studies
Abstract (Swedish)
Sverige har högt ställda målsättningar kring förnybar elproduktion idag. För att nå dessa har bland annat Energimyndigheten kommit fram till att vindkraftens andel av elproduktionen måste öka betydligt jämfört med dagens nivåer. För att uppnå detta behöver vindkraft byggas ut både på land och till havs.
Den havsbaserade vindkraftsutbyggnaden i Sverige är idag mycket liten. Detta beror på en rad olika faktorer där intressekonflikter med det intresse Försvarsmakten bevakar är en av dem. Den här studien syftar till att undersöka denna intressekonflikt samt andra utmaningar som finns relaterat till specifikt Försvarsmakten. Studien ämnar därtill att ge förslag på hur en konstruktiv och lösningsinriktad dialog kring aktuella utmaningar skulle... (More)
Sverige har högt ställda målsättningar kring förnybar elproduktion idag. För att nå dessa har bland annat Energimyndigheten kommit fram till att vindkraftens andel av elproduktionen måste öka betydligt jämfört med dagens nivåer. För att uppnå detta behöver vindkraft byggas ut både på land och till havs.
Den havsbaserade vindkraftsutbyggnaden i Sverige är idag mycket liten. Detta beror på en rad olika faktorer där intressekonflikter med det intresse Försvarsmakten bevakar är en av dem. Den här studien syftar till att undersöka denna intressekonflikt samt andra utmaningar som finns relaterat till specifikt Försvarsmakten. Studien ämnar därtill att ge förslag på hur en konstruktiv och lösningsinriktad dialog kring aktuella utmaningar skulle kunna utformas. Studien inkluderar en litteraturstudie och kvalitativa intervjuer med företrädare för aktörer som har en central roll gällande vindkraftsetablering och försvar idag. Därtill genomförs även en fallstudie, där det formulerade begreppet testas på ett verkligt fall.
Studien visar att det finns ett flertal utmaningar direkt kopplade till samexistens mellan Försvarsmakten och havsbaserad vindkraft. Dessa inkluderar att de båda parterna har olika uppfattning av problemets karaktär och prioritering av att lösa det. De har också skilda syner på vad samexistens är och hur det bäst uppnås. Dessa skillnader återkommer även när respons från olika myndighetsföreträdare jämförs och återspeglas även i statliga planeringsunderlag. Studien har bland annat undersökt förslaget till havsplaner och de senaste två årens regleringsbrev till Försvarsmakten. Bakgrunden till detta beror till stor del på att tolkningsutrymmet avseende Försvarsmaktens företräde enligt miljöbalken tolkas olika beroende på vilken aktör som tillfrågas. (Less)
Popular Abstract
The Swedish government has high ambitions regarding energy and climate. To reach these goals, the Swedish Energy Agency has concluded that the share of electricity from wind power must increase significantly. This requires an expansion of wind power both on and offshore.
There is a limited amount of offshore wind power in Sweden today. The reason for this involves multiple factors, conflicts of interest with the Swedish Armed Forces being one. This thesis aims to investigate these conflicts of interest in addition to other challenges relating to co-existence between the Swedish Armed Forces and offshore wind development. Furthermore, the study aims to suggest the design for a constructive and solution-based dialogue regarding the... (More)
The Swedish government has high ambitions regarding energy and climate. To reach these goals, the Swedish Energy Agency has concluded that the share of electricity from wind power must increase significantly. This requires an expansion of wind power both on and offshore.
There is a limited amount of offshore wind power in Sweden today. The reason for this involves multiple factors, conflicts of interest with the Swedish Armed Forces being one. This thesis aims to investigate these conflicts of interest in addition to other challenges relating to co-existence between the Swedish Armed Forces and offshore wind development. Furthermore, the study aims to suggest the design for a constructive and solution-based dialogue regarding the challenges at hand. The thesis includes a literature study as well as qualitative interviews with representatives for agencies and companies which have a central role regarding wind power and defence today. The challenges presented are also investigated through a case study where the formulated concept is applied on a real case involving a proposed offshore wind park.
The thesis shows that there are several challenges linked to the co-existence between offshore wind power and the Swedish Armed Forces. These include the fact that the involved parties have different perceptions of the nature of the problem and different priorities for solving it. The perception also differs regarding what co-existence is and how it is best achieved. The background to these varying perceptions is, according to the study, the room for interpretation in The Swedish Environmental Code regarding how areas of national interest for the Swedish Armed Forces are to be prioritised over other interests. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Sofie LU and Hoppe, Rebecka
supervisor
organization
alternative title
Co-existence between the Swedish Armed Forces and offshore wind development - An analysis of challenges and discussion of possible solution strategies
course
FMIM01 20211
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Havsbaserad vindkraft, Vindkraft, Försvarsmakten, Energimyndigheten, Samexistens, Energiomställning, Förnybar energi, Kompensationsåtgärder, Villkorade tillstånd, Miljöbalken, Havsplaner, Intressekonflikt, Regleringsbrev, Offshore wind power, Wind power, The Swedish Armed Forces, The Swedish Energy Agency, Co-existence, Renewable energy, Energy transition, Compensatory measures, The Swedish Environmental Code, Conflicts of interest, Environmental Permits, Maritime spatial planning, Appropriation directions
report number
LUTFD2/TFEM-21/5173--SE + (1-132)
ISSN
1102-3651
language
Swedish
id
9068988
date added to LUP
2021-12-10 09:07:11
date last changed
2021-12-10 09:07:11
@misc{9068988,
 abstract   = {{Sverige har högt ställda målsättningar kring förnybar elproduktion idag. För att nå dessa har bland annat Energimyndigheten kommit fram till att vindkraftens andel av elproduktionen måste öka betydligt jämfört med dagens nivåer. För att uppnå detta behöver vindkraft byggas ut både på land och till havs.
Den havsbaserade vindkraftsutbyggnaden i Sverige är idag mycket liten. Detta beror på en rad olika faktorer där intressekonflikter med det intresse Försvarsmakten bevakar är en av dem. Den här studien syftar till att undersöka denna intressekonflikt samt andra utmaningar som finns relaterat till specifikt Försvarsmakten. Studien ämnar därtill att ge förslag på hur en konstruktiv och lösningsinriktad dialog kring aktuella utmaningar skulle kunna utformas. Studien inkluderar en litteraturstudie och kvalitativa intervjuer med företrädare för aktörer som har en central roll gällande vindkraftsetablering och försvar idag. Därtill genomförs även en fallstudie, där det formulerade begreppet testas på ett verkligt fall.
Studien visar att det finns ett flertal utmaningar direkt kopplade till samexistens mellan Försvarsmakten och havsbaserad vindkraft. Dessa inkluderar att de båda parterna har olika uppfattning av problemets karaktär och prioritering av att lösa det. De har också skilda syner på vad samexistens är och hur det bäst uppnås. Dessa skillnader återkommer även när respons från olika myndighetsföreträdare jämförs och återspeglas även i statliga planeringsunderlag. Studien har bland annat undersökt förslaget till havsplaner och de senaste två årens regleringsbrev till Försvarsmakten. Bakgrunden till detta beror till stor del på att tolkningsutrymmet avseende Försvarsmaktens företräde enligt miljöbalken tolkas olika beroende på vilken aktör som tillfrågas.}},
 author    = {{Nilsson, Sofie and Hoppe, Rebecka}},
 issn     = {{1102-3651}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Samexistens mellan Försvarsmakten och havsbaserad vindkraft - Analys av utmaningar och diskussion kring möjliga lösningar}},
 year     = {{2021}},
}