Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Implementation of a component to manage authorization for a web application

Paulsen, Victor Kai Oscar LU (2021) EITL05 20212
Department of Electrical and Information Technology
Abstract (Swedish)
Examensarbetet utfördes i samarbete med Klarna i Giessen med
syftet att utveckla en komponent i en del av en webbapplikation som
hanterar autentisering. Komponenten skulle interagera med
auktoriseringstjänsten försedd från Okta tillsammans med korrekt
auktoriseringsflöde som en lösning för tillåten användning av
webbapplikationen. Arbetet inleddes med en undersökning av
webbapplikationen, bakomliggande kod och dåvarande
säkerhetsåtgärder. Därefter evaluerades olika typer av
auktoriseringsflöden som Okta stödde. Komponenten blev byggd i
programmeringsspråket Java tillsammans med ramverket Spring och
bestod av tre klasser:
- ett REST API med en kommunikationspunkt som Okta
överför essentiell information till efter en lyckad... (More)
Examensarbetet utfördes i samarbete med Klarna i Giessen med
syftet att utveckla en komponent i en del av en webbapplikation som
hanterar autentisering. Komponenten skulle interagera med
auktoriseringstjänsten försedd från Okta tillsammans med korrekt
auktoriseringsflöde som en lösning för tillåten användning av
webbapplikationen. Arbetet inleddes med en undersökning av
webbapplikationen, bakomliggande kod och dåvarande
säkerhetsåtgärder. Därefter evaluerades olika typer av
auktoriseringsflöden som Okta stödde. Komponenten blev byggd i
programmeringsspråket Java tillsammans med ramverket Spring och
bestod av tre klasser:
- ett REST API med en kommunikationspunkt som Okta
överför essentiell information till efter en lyckad inloggning via
Oktas portal.
- en klass som hanterar all logik angående auktorisering.
- en klass som översatte all respons från Okta’s API till
användbara objekt.
Flödet “Authorization code flow” var det som slutligen användes i
komponenten tillsammans med logik för både access tokens och
refresh tokens. (Less)
Abstract
This thesis was written in collaboration with Klarna in Giessen
with the purpose of developing a component to deal with
authentication in a web application. The component is intended to
interact with the authorization service from Okta with the correct type
of authorization flow to allow or disallow access to the web
application’s resources. At first, knowledge was gathered regarding the
web application, the underlying code and its current safety
measurements. Then, different types of authorization flows that Okta
was supporting at the time were evaluated. The component was built
with the programming language Java together with the framework
Spring and consisted of three classes:
- one REST API with an endpoint to which Okta... (More)
This thesis was written in collaboration with Klarna in Giessen
with the purpose of developing a component to deal with
authentication in a web application. The component is intended to
interact with the authorization service from Okta with the correct type
of authorization flow to allow or disallow access to the web
application’s resources. At first, knowledge was gathered regarding the
web application, the underlying code and its current safety
measurements. Then, different types of authorization flows that Okta
was supporting at the time were evaluated. The component was built
with the programming language Java together with the framework
Spring and consisted of three classes:
- one REST API with an endpoint to which Okta sends the
required data in case of a successful login via Okta’s portal.
- one class that manages all the logic for authorization.
- one helper class that translates the response from Okta’s API
into usable Java objects.
Authorization code flow was implemented in this solution together
with logic for both access and refresh tokens. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Paulsen, Victor Kai Oscar LU
supervisor
organization
course
EITL05 20212
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
SSO, Auth, Spring Boot, Okta, Web Application, Security, OAuth2.0, OIDC, Authorization code flow, API.
report number
LU/LTH-EIT 2021-854
language
English
id
9069204
date added to LUP
2022-01-04 10:51:36
date last changed
2022-01-04 10:51:36
@misc{9069204,
 abstract   = {{This thesis was written in collaboration with Klarna in Giessen
with the purpose of developing a component to deal with
authentication in a web application. The component is intended to
interact with the authorization service from Okta with the correct type
of authorization flow to allow or disallow access to the web
application’s resources. At first, knowledge was gathered regarding the
web application, the underlying code and its current safety
measurements. Then, different types of authorization flows that Okta
was supporting at the time were evaluated. The component was built
with the programming language Java together with the framework
Spring and consisted of three classes:
- one REST API with an endpoint to which Okta sends the
required data in case of a successful login via Okta’s portal.
- one class that manages all the logic for authorization.
- one helper class that translates the response from Okta’s API
into usable Java objects.
Authorization code flow was implemented in this solution together
with logic for both access and refresh tokens.}},
 author    = {{Paulsen, Victor Kai Oscar}},
 language   = {{eng}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Implementation of a component to manage authorization for a web application}},
 year     = {{2021}},
}