Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Crew Resource Management i en akut- och ambulanssjukvårds kontext- en systematisk litteraturöversikt

Nilsson, Emil LU and Persson, Andreas LU (2021) AMSM22 20212
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Abstrakt
Syfte: Syftet med litteraturstudien är att systematiskt sammanställa och beskriva på vilket sätt Crew Resource Management (CRM) används och vilka effekter det ger i akut- och ambulanssjukvårds kontext. Bakgrund: CRM kommer ursprungligen från flygindustrin och har sedan millennieskiftet implementerats i hälso- och sjukvården. Bristande kommunikation är en stor bidragande faktor till att vårdskador uppstår, något CRM avser minska genom en effektivare kommunikationsöverföring. CRM består av olika grundkomponenter, exempelvis kommunikation och teamarbete. Idén med CRM i hälso- och sjukvården är att skapa en säkrare vård genom att optimera teamets resurser. Metod: Den systematiska litteraturöversikten utfördes med en integrativ metod.... (More)
Abstrakt
Syfte: Syftet med litteraturstudien är att systematiskt sammanställa och beskriva på vilket sätt Crew Resource Management (CRM) används och vilka effekter det ger i akut- och ambulanssjukvårds kontext. Bakgrund: CRM kommer ursprungligen från flygindustrin och har sedan millennieskiftet implementerats i hälso- och sjukvården. Bristande kommunikation är en stor bidragande faktor till att vårdskador uppstår, något CRM avser minska genom en effektivare kommunikationsöverföring. CRM består av olika grundkomponenter, exempelvis kommunikation och teamarbete. Idén med CRM i hälso- och sjukvården är att skapa en säkrare vård genom att optimera teamets resurser. Metod: Den systematiska litteraturöversikten utfördes med en integrativ metod. Sökningar gjordes i databaserna PubMed, Cinahl, PsycInfo och Web of Science, vilket resulterade i 33 artiklar som inkluderades i resultatet. Resultat: Tre huvudkategorier identifierades; Simulationsträning, Patientsäkerhet och CRM-färdigheter. Till CRM-färdigheter identifierades tre underkategorier: Kommunikation, Teamarbete och Ledarskap. CRM i akut- och ambulanssjukvård är studerat i simulerad miljö där CRM-färdigheter som kommunikation, teamarbete och ledarskap ökar med simulationsträning. Konklusion: CRM i akut- och ambulanssjukvård är studerat i simulerad miljö där positiva effekter ses i CRM-färdigheter, men där någon ökad patientsäkerhet inte går att påvisa. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Emil LU and Persson, Andreas LU
supervisor
organization
alternative title
Crew Resource Management in a context of emergency- and prehospital care- a systematic review
course
AMSM22 20212
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Crew Resource Management, akutsjukvård, ambulanssjukvård, simulationsträning, patientsäkerhet, säkervård.
language
Swedish
id
9069299
date added to LUP
2021-12-21 13:00:16
date last changed
2021-12-21 15:06:53
@misc{9069299,
 abstract   = {{Abstrakt
Syfte: Syftet med litteraturstudien är att systematiskt sammanställa och beskriva på vilket sätt Crew Resource Management (CRM) används och vilka effekter det ger i akut- och ambulanssjukvårds kontext. Bakgrund: CRM kommer ursprungligen från flygindustrin och har sedan millennieskiftet implementerats i hälso- och sjukvården. Bristande kommunikation är en stor bidragande faktor till att vårdskador uppstår, något CRM avser minska genom en effektivare kommunikationsöverföring. CRM består av olika grundkomponenter, exempelvis kommunikation och teamarbete. Idén med CRM i hälso- och sjukvården är att skapa en säkrare vård genom att optimera teamets resurser. Metod: Den systematiska litteraturöversikten utfördes med en integrativ metod. Sökningar gjordes i databaserna PubMed, Cinahl, PsycInfo och Web of Science, vilket resulterade i 33 artiklar som inkluderades i resultatet. Resultat: Tre huvudkategorier identifierades; Simulationsträning, Patientsäkerhet och CRM-färdigheter. Till CRM-färdigheter identifierades tre underkategorier: Kommunikation, Teamarbete och Ledarskap. CRM i akut- och ambulanssjukvård är studerat i simulerad miljö där CRM-färdigheter som kommunikation, teamarbete och ledarskap ökar med simulationsträning. Konklusion: CRM i akut- och ambulanssjukvård är studerat i simulerad miljö där positiva effekter ses i CRM-färdigheter, men där någon ökad patientsäkerhet inte går att påvisa.}},
 author    = {{Nilsson, Emil and Persson, Andreas}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Crew Resource Management i en akut- och ambulanssjukvårds kontext- en systematisk litteraturöversikt}},
 year     = {{2021}},
}