Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Geologins betydelse i samhället och ett första steg mot en geopark på Gotland

Östsjö, Martina LU (2021) In Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet GEOL01 20211
Department of Geology
Abstract (Swedish)
Geologi är ett samhällsviktigt ämne som kan kommuniceras genom geoturism. Geoturism är en typ av naturturism med fokus på geologi, som även skapar mervärde åt naturupplevelser och kulturella värden. I en geopark används geoturism som ett verktyg för att förmedla kunskap om jordens historia och det viktiga sambandet mellan geodiversitet och biodiversitet. Geologiska förutsättningar genererar livsviktiga geosystemtjänster vilka ligger till grund för fungerande ekosystem och ekosystemtjänster. Vårt geologiska arv kan skyddas och förvaltas genom en geopark. En geopark är ett avgränsat område som framhäver det geologiska arvet i form av geologiska besöksmål, med hänsyn till övriga lokala värden såsom kultur, natur och traditioner. Geoparker... (More)
Geologi är ett samhällsviktigt ämne som kan kommuniceras genom geoturism. Geoturism är en typ av naturturism med fokus på geologi, som även skapar mervärde åt naturupplevelser och kulturella värden. I en geopark används geoturism som ett verktyg för att förmedla kunskap om jordens historia och det viktiga sambandet mellan geodiversitet och biodiversitet. Geologiska förutsättningar genererar livsviktiga geosystemtjänster vilka ligger till grund för fungerande ekosystem och ekosystemtjänster. Vårt geologiska arv kan skyddas och förvaltas genom en geopark. En geopark är ett avgränsat område som framhäver det geologiska arvet i form av geologiska besöksmål, med hänsyn till övriga lokala värden såsom kultur, natur och traditioner. Geoparker finns på nationell liksom internationell nivå, och i Sverige krävs att en geopark erhåller status svensk geopark från SGU för att vidare kunna ansöka om kvalitetsstämpeln Unesco global geopark. Gotlands förutsättningar för att bilda en geopark bedöms vara goda med avseende på ett unikt geologiskt arv som bidragit med kunskap om jordens evolution och klimatförändringar, samt skapat unika förutsättningar för djur, växter och människor. I detta arbete presenteras en lista och karta över potentiella geologiska besöksmål tillsammans med en övergripande studie av hur nationella och internationella kriterier uppnås. Inom en snar framtid kan en förstudie komma att inledas för att vidare strukturera och finansiera arbetet med en Unesco global geopark på Gotland. (Less)
Abstract
Geology is a socially important subject that can be communicated through geotourism. Geotourism is a type of nature tourism with a focus on geology, which creates added values for the natural and cultural heritage. In a geopark, geotourism is used as a tool to convey knowledge about Earth's history and the important relationship between geodiversity and biodiversity. Geological and geophysical processes generate geosystem services that ecosystems rely on. Our geological heritage can be protected and managed via geoconservation in the form of a geopark. A geopark is an area that highlights the geological heritage by offering geological attractions (geosites), but simultaneously also consider other local values, including culture, nature,... (More)
Geology is a socially important subject that can be communicated through geotourism. Geotourism is a type of nature tourism with a focus on geology, which creates added values for the natural and cultural heritage. In a geopark, geotourism is used as a tool to convey knowledge about Earth's history and the important relationship between geodiversity and biodiversity. Geological and geophysical processes generate geosystem services that ecosystems rely on. Our geological heritage can be protected and managed via geoconservation in the form of a geopark. A geopark is an area that highlights the geological heritage by offering geological attractions (geosites), but simultaneously also consider other local values, including culture, nature, and traditions. Geoparks can operate on national or international levels. In Sweden, a geopark is required to obtain the status of a Swedish Geopark by SGU before applicating for the UNESCO Global Geopark status. Gotland offers a unique geological heritage that has contributed knowledge on evolution and climate change across, as well as created unique geological conditions for animals, plants and humans. This essay presents a list and a map of potential geological destinations, together with an overall study of how national and international criteria are achieved. In the near future, a feasibility study may be launched to further structure and finance the work towards a UNESCO Global Geopark. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Östsjö, Martina LU
supervisor
organization
alternative title
The importance of geology in the society and a first step towards a geopark on the island of Gotland
course
GEOL01 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Gotland, geopark, geoturism, geologiska besöksmål, geodiversitet, geosystemtjänster, hållbar utveckling, kunskap
publication/series
Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet
report number
618
language
Swedish
additional info
Extern handledare: Anna Bergengren, Platåbergens Geopark
id
9069316
date added to LUP
2021-12-22 11:42:58
date last changed
2022-01-25 12:39:09
@misc{9069316,
 abstract   = {{Geology is a socially important subject that can be communicated through geotourism. Geotourism is a type of nature tourism with a focus on geology, which creates added values for the natural and cultural heritage. In a geopark, geotourism is used as a tool to convey knowledge about Earth's history and the important relationship between geodiversity and biodiversity. Geological and geophysical processes generate geosystem services that ecosystems rely on. Our geological heritage can be protected and managed via geoconservation in the form of a geopark. A geopark is an area that highlights the geological heritage by offering geological attractions (geosites), but simultaneously also consider other local values, including culture, nature, and traditions. Geoparks can operate on national or international levels. In Sweden, a geopark is required to obtain the status of a Swedish Geopark by SGU before applicating for the UNESCO Global Geopark status. Gotland offers a unique geological heritage that has contributed knowledge on evolution and climate change across, as well as created unique geological conditions for animals, plants and humans. This essay presents a list and a map of potential geological destinations, together with an overall study of how national and international criteria are achieved. In the near future, a feasibility study may be launched to further structure and finance the work towards a UNESCO Global Geopark.}},
 author    = {{Östsjö, Martina}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 series    = {{Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet}},
 title    = {{Geologins betydelse i samhället och ett första steg mot en geopark på Gotland}},
 year     = {{2021}},
}