Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Det Globala Pusslet - En jämförelse av underprissättning samt dess bakomliggande faktorer i tillväxt- och etablerade ekonomier

Edin, Elias LU ; Fernquist, Carl LU and Overgaard, Wilma LU (2022) FEKH89 20212
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Examensarbetets titel: Det Globala Pusslet: En jämförelse av underprissättning samt dess
bakomliggande faktorer i tillväxt- och etablerade ekonomier Seminariedatum: 13/01 - 2022

Ämne/Kurs: FEKH89, Examensarbete kandidatnivå i finansiering, 15 hp Författare: Carl Fernquist, Elias Edin, Wilma Overgaard

Handledare: Maria Gårdängen

Nyckelord: Börsintroduktion, Underprissättning, Tillväxtekonomi, Etablerad ekonomi, Av-
kastning

Forskningsfråga: 1. Förekommer det signifikant skillnad i graden av underprissättning vid börsintroduktioner mellan Tyskland och Indien? 2. Till vilken grad kan de valda variablerna förklara den observerade underprissättningen vid börsintroduktioner på respektive marknad?

Syfte: Syftet med denna studie... (More)
Examensarbetets titel: Det Globala Pusslet: En jämförelse av underprissättning samt dess
bakomliggande faktorer i tillväxt- och etablerade ekonomier Seminariedatum: 13/01 - 2022

Ämne/Kurs: FEKH89, Examensarbete kandidatnivå i finansiering, 15 hp Författare: Carl Fernquist, Elias Edin, Wilma Overgaard

Handledare: Maria Gårdängen

Nyckelord: Börsintroduktion, Underprissättning, Tillväxtekonomi, Etablerad ekonomi, Av-
kastning

Forskningsfråga: 1. Förekommer det signifikant skillnad i graden av underprissättning vid börsintroduktioner mellan Tyskland och Indien? 2. Till vilken grad kan de valda variablerna förklara den observerade underprissättningen vid börsintroduktioner på respektive marknad?

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka eventuella skillnader i graden av samt orsakerna till underprissättning vid börsintroduktioner i tillväxtekonomier och etablerade ekonomier. Studiens mål är att fylla kunskapsluckan inom ämnet och bidra med relevant samt an- vändbar information för investerare. Studien syftar även till att vara en inspirationskälla för fortsatt forskning inom det ämne som studien behandlar.

Metod: Studien utgår ifrån en kvantitativ och deduktiv metod. Genom teori och tidigare forskning formuleras hypoteser som sedan prövas med hjälp av insamlad data.
Teoretiska perspektiv: Den tidigare forskning som ligger till grund för denna studie berör området underprissättning. Ett extra fokus riktas mot tidigare forskning som berör fenomenet på den tyska respektive den indiska marknaden.

Resultat: Studien finner att det råder en signifikant skillnad i underprissättning mellan marknaderna i Tyskland och Indien. Resultatet för de bakomliggande faktorerna är varierande. Signifikans observeras endast för dummyvariabeln “materials” i Tyskland.

Slutsats: Resultatet bidrar till att ge en extra pusselbit med kunskap rörande ämnet underpris- sättning. Speciellt bidrar studien med kunskap rörande hur olika marknader och stadier av utveckling kan påverka graden av underprissättning genom olika faktorer. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Edin, Elias LU ; Fernquist, Carl LU and Overgaard, Wilma LU
supervisor
organization
course
FEKH89 20212
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Börsintroduktion, Underprissättning, Tillväxtekonomi, Etablerad ekonomi, Avkastning
language
Swedish
id
9071495
date added to LUP
2022-02-09 13:29:27
date last changed
2022-02-09 13:29:27
@misc{9071495,
 abstract   = {{Examensarbetets titel: Det Globala Pusslet: En jämförelse av underprissättning samt dess
bakomliggande faktorer i tillväxt- och etablerade ekonomier Seminariedatum: 13/01 - 2022

Ämne/Kurs: FEKH89, Examensarbete kandidatnivå i finansiering, 15 hp Författare: Carl Fernquist, Elias Edin, Wilma Overgaard

Handledare: Maria Gårdängen

Nyckelord: Börsintroduktion, Underprissättning, Tillväxtekonomi, Etablerad ekonomi, Av-
kastning

Forskningsfråga: 1. Förekommer det signifikant skillnad i graden av underprissättning vid börsintroduktioner mellan Tyskland och Indien? 2. Till vilken grad kan de valda variablerna förklara den observerade underprissättningen vid börsintroduktioner på respektive marknad?

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka eventuella skillnader i graden av samt orsakerna till underprissättning vid börsintroduktioner i tillväxtekonomier och etablerade ekonomier. Studiens mål är att fylla kunskapsluckan inom ämnet och bidra med relevant samt an- vändbar information för investerare. Studien syftar även till att vara en inspirationskälla för fortsatt forskning inom det ämne som studien behandlar.

Metod: Studien utgår ifrån en kvantitativ och deduktiv metod. Genom teori och tidigare forskning formuleras hypoteser som sedan prövas med hjälp av insamlad data.
Teoretiska perspektiv: Den tidigare forskning som ligger till grund för denna studie berör området underprissättning. Ett extra fokus riktas mot tidigare forskning som berör fenomenet på den tyska respektive den indiska marknaden.

Resultat: Studien finner att det råder en signifikant skillnad i underprissättning mellan marknaderna i Tyskland och Indien. Resultatet för de bakomliggande faktorerna är varierande. Signifikans observeras endast för dummyvariabeln “materials” i Tyskland.

Slutsats: Resultatet bidrar till att ge en extra pusselbit med kunskap rörande ämnet underpris- sättning. Speciellt bidrar studien med kunskap rörande hur olika marknader och stadier av utveckling kan påverka graden av underprissättning genom olika faktorer.}},
 author    = {{Edin, Elias and Fernquist, Carl and Overgaard, Wilma}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Det Globala Pusslet - En jämförelse av underprissättning samt dess bakomliggande faktorer i tillväxt- och etablerade ekonomier}},
 year     = {{2022}},
}