Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Relationen mellan anställdas motivation och syn på hållbar utveckling i företag

Westergård, Jenny LU and Warnestam, Jenny (2022) PSYK11 20212
Department of Psychology
Abstract
The current way of life poses a major threat to humanity's continued existence on earth. In order to protect the remaining ecosystems, business plays a crucial role. Thus, individuals' ways of driving sustainability development within companies will affect how large the climate change will be. The aim of this study is to investigate whether employees´ motivation correlates with their views on sustainability development in companies.
The study is based on a questionnaire, sent to various companies and networks in Sweden. The results are based on the answerers from 85 participants. The study is also analyzing the words used by participants in questions regarding sustainability. The word based analysis was done with the help of Natural... (More)
The current way of life poses a major threat to humanity's continued existence on earth. In order to protect the remaining ecosystems, business plays a crucial role. Thus, individuals' ways of driving sustainability development within companies will affect how large the climate change will be. The aim of this study is to investigate whether employees´ motivation correlates with their views on sustainability development in companies.
The study is based on a questionnaire, sent to various companies and networks in Sweden. The results are based on the answerers from 85 participants. The study is also analyzing the words used by participants in questions regarding sustainability. The word based analysis was done with the help of Natural Language Processing (NLP) and machine learning (ML). Word plots were used to visualize which words the participants chose to use for the answers to the open sustainability questions. Some examples of words from the plots were: recycling, electric cars, initiative, missing, waste and circular.
The study identified a correlation between employees' motivation in relation to their view of the sustainability work in the company they are employed at. There was no association regarding their motivation and view of sustainability work for Swedish companies in general.
In this study we found an association between employees´ inner motivation and the view of sustainable development in the company on which the employee works, with a correlation of (r = .42 , p < .001). We also identified a relationship between employees' basic psychological needs, which are necessary for their motivation, and their view of sustainable development in the company they work for with a correlation of (r = .43 , p < .001).
This study contributes with another perspective that possibly could enable an acceleration of the transition to a more sustainable society. The limited number of participants makes the study result uncertain, which therefore needs to be interpreted with some caution. (Less)
Abstract (Swedish)
Människans nuvarande sätt att leva utgör ett stort hot mot mänsklighetens fortsatta existens på jorden. För att skydda de återstående ekosystemen spelar näringslivet en avgörande roll. Därmed kommer individers sätt att driva hållbarhetsutveckling inom företag att påverka hur stora klimatförändringarna blir. Syftet med denna studie är att undersöka om det finns ett samband mellan anställdas motivation och syn på hållbarhetsutveckling i företag.
Studien bygger på en enkät som skickades till olika företag och nätverk i Sverige. Resultaten baseras på svar från 85 deltagare. Studien analyserar också de ord som deltagarna använder som svar på öppna frågor om hållbarhet. Den ordbaserade analysen gjordes med hjälp av Natural Language Processing... (More)
Människans nuvarande sätt att leva utgör ett stort hot mot mänsklighetens fortsatta existens på jorden. För att skydda de återstående ekosystemen spelar näringslivet en avgörande roll. Därmed kommer individers sätt att driva hållbarhetsutveckling inom företag att påverka hur stora klimatförändringarna blir. Syftet med denna studie är att undersöka om det finns ett samband mellan anställdas motivation och syn på hållbarhetsutveckling i företag.
Studien bygger på en enkät som skickades till olika företag och nätverk i Sverige. Resultaten baseras på svar från 85 deltagare. Studien analyserar också de ord som deltagarna använder som svar på öppna frågor om hållbarhet. Den ordbaserade analysen gjordes med hjälp av Natural Language Processing (NLP) och Maskininlärning (ML). Ordplottar användes för att visualisera vilka ord deltagarna valde att använda som svar på de öppna hållbarhetsfrågorna. Några exempel på ord från plottarna var: återvinning, elbilar, initiativ, saknad, slöseri och cirkulär.
Studien visar en korrelation mellan anställdas motivation och deras syn på hållbarhetsarbetet i företaget de är anställda på, men inget signifikant samband hittades mellan deras motivation och syn på hållbarhetsarbete för svenska företag i allmänhet. Sambandet mellan anställdas inre motivation och synen på hållbar utveckling i företaget som den anställde arbetar på visar på en korrelation (r = .42 , p < .001). Korrelationen mellan anställdas grundläggande psykologiska basbehov, som är nödvändiga för deras motivation, och deras syn på hållbar utveckling i företaget de arbetar på visar också på ett samband (r = .43 , p < .001).
Studien bidrar med ytterligare ett perspektiv som skulle kunna möjliggöra en acceleration av omställningen till ett mer hållbart samhälle. Det begränsade antalet deltagare gör studieresultatet något osäkert vilket därför behöver tolkas med viss försiktighet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Westergård, Jenny LU and Warnestam, Jenny
supervisor
organization
course
PSYK11 20212
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
sustainability, business, companies, employees, motivation, Self-Determination Theory, Natural Process Language (NLP), artificial intelligence, Machine Learning (ML), hållbarhet, företag, anställda, artificiell intelligens, Maskininlärning (ML)
language
Swedish
additional info
Näringliv och forskning skulle tjäna på att i högre grad samverka kring gemensamma frågeställningar och utmaningar. Vi har verkat inom näringslivet i flera år och ser uppsatsens nya perspektiv och insikter som en värdefull länk mellan de båda.

id
9072365
date added to LUP
2022-01-20 16:48:31
date last changed
2022-01-20 16:48:31
@misc{9072365,
 abstract   = {{The current way of life poses a major threat to humanity's continued existence on earth. In order to protect the remaining ecosystems, business plays a crucial role. Thus, individuals' ways of driving sustainability development within companies will affect how large the climate change will be. The aim of this study is to investigate whether employees´ motivation correlates with their views on sustainability development in companies.
The study is based on a questionnaire, sent to various companies and networks in Sweden. The results are based on the answerers from 85 participants. The study is also analyzing the words used by participants in questions regarding sustainability. The word based analysis was done with the help of Natural Language Processing (NLP) and machine learning (ML). Word plots were used to visualize which words the participants chose to use for the answers to the open sustainability questions. Some examples of words from the plots were: recycling, electric cars, initiative, missing, waste and circular. 
The study identified a correlation between employees' motivation in relation to their view of the sustainability work in the company they are employed at. There was no association regarding their motivation and view of sustainability work for Swedish companies in general. 
 In this study we found an association between employees´ inner motivation and the view of sustainable development in the company on which the employee works, with a correlation of (r = .42 , p < .001). We also identified a relationship between employees' basic psychological needs, which are necessary for their motivation, and their view of sustainable development in the company they work for with a correlation of (r = .43 , p < .001). 
This study contributes with another perspective that possibly could enable an acceleration of the transition to a more sustainable society. The limited number of participants makes the study result uncertain, which therefore needs to be interpreted with some caution.}},
 author    = {{Westergård, Jenny and Warnestam, Jenny}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Relationen mellan anställdas motivation och syn på hållbar utveckling i företag}},
 year     = {{2022}},
}