Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Erfarenheter av introduktionsprocessen - från checklista till utvecklingsmöjligheter. En kvalitativ fallstudie inom offentlig förvaltning utifrån de ansvarigas perspektiv.

Andell, Paulina LU and Anderlund, Alexandra LU (2022) PEDK21 20212
Education
Abstract (Swedish)
Syftet med denna kandidatuppsats är att beskriva och analysera hur ansvariga, på en enhet inom offentlig förvaltning, arbetar med dess introduktionsprocess. Vidare för vi även diskussioner gällande utvecklingsmöjligheter för denna process. Uppsatsen är skriven utifrån en induktiv, kvalitativ metod där vi har genomfört en fallstudie på en enhet inom offentlig förvaltning. Genom ett målstyrt urval har vi utfört fyra semistrukturerade intervjuer med ansvariga för introduktionsprocessen inom enheten, samt analyserat en checklista relevant för denna introduktion. Detta empiriska material har gett upphov till användandet av teorier inom organisationsstruktur och kultur, socialt lärande samt socialisation. Resultat och analys visar att... (More)
Syftet med denna kandidatuppsats är att beskriva och analysera hur ansvariga, på en enhet inom offentlig förvaltning, arbetar med dess introduktionsprocess. Vidare för vi även diskussioner gällande utvecklingsmöjligheter för denna process. Uppsatsen är skriven utifrån en induktiv, kvalitativ metod där vi har genomfört en fallstudie på en enhet inom offentlig förvaltning. Genom ett målstyrt urval har vi utfört fyra semistrukturerade intervjuer med ansvariga för introduktionsprocessen inom enheten, samt analyserat en checklista relevant för denna introduktion. Detta empiriska material har gett upphov till användandet av teorier inom organisationsstruktur och kultur, socialt lärande samt socialisation. Resultat och analys visar att introduktionsprocessen är relativt väl fungerande inom enheten. Detta gäller särskilt välkomnandet för den nya medarbetaren samt fadderskapet vid introduktionen. Vi har dock identifierat vissa utvecklingsmöjligheter som enheten bör beakta. Dessa framförallt i form av IT-aspekter samt förmedling av förståelse för organisationens struktur och kultur vid introduktionen. Vidare rekommenderar vi att enheten arbetar fram en gemensam praxis för avstämning och utvärdering av introduktionsprocessen. Slutligen ges avslutande reflektioner samt förslag till vidare forskning inom området. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andell, Paulina LU and Anderlund, Alexandra LU
supervisor
organization
course
PEDK21 20212
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Introduktionsprocess, onboarding, välkomnande, organisationsstruktur, organisationskultur, socialt lärande, socialisation, fadderskap, mentor.
language
Swedish
id
9072756
date added to LUP
2022-01-21 16:56:06
date last changed
2022-01-21 16:56:06
@misc{9072756,
 abstract   = {{Syftet med denna kandidatuppsats är att beskriva och analysera hur ansvariga, på en enhet inom offentlig förvaltning, arbetar med dess introduktionsprocess. Vidare för vi även diskussioner gällande utvecklingsmöjligheter för denna process. Uppsatsen är skriven utifrån en induktiv, kvalitativ metod där vi har genomfört en fallstudie på en enhet inom offentlig förvaltning. Genom ett målstyrt urval har vi utfört fyra semistrukturerade intervjuer med ansvariga för introduktionsprocessen inom enheten, samt analyserat en checklista relevant för denna introduktion. Detta empiriska material har gett upphov till användandet av teorier inom organisationsstruktur och kultur, socialt lärande samt socialisation. Resultat och analys visar att introduktionsprocessen är relativt väl fungerande inom enheten. Detta gäller särskilt välkomnandet för den nya medarbetaren samt fadderskapet vid introduktionen. Vi har dock identifierat vissa utvecklingsmöjligheter som enheten bör beakta. Dessa framförallt i form av IT-aspekter samt förmedling av förståelse för organisationens struktur och kultur vid introduktionen. Vidare rekommenderar vi att enheten arbetar fram en gemensam praxis för avstämning och utvärdering av introduktionsprocessen. Slutligen ges avslutande reflektioner samt förslag till vidare forskning inom området.}},
 author    = {{Andell, Paulina and Anderlund, Alexandra}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Erfarenheter av introduktionsprocessen - från checklista till utvecklingsmöjligheter. En kvalitativ fallstudie inom offentlig förvaltning utifrån de ansvarigas perspektiv.}},
 year     = {{2022}},
}