Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

"Ta mig för det offer som jag är" En kvalitativ intervjustudie om bemötandet av den missbrukande våldsutsatta kvinnan

Ekdala Bergstrand, Joanna LU and Landin, Sara LU (2022) SOPA63 20212
School of Social Work
Abstract
This study is based on interviews with women experienced of substance addiction whilst being the victims of violence. The aim was to examine how these women were treated when they sought aid from help services. We also wanted to investigate how the reproduced notions, by healthcare personnel, of female addicts, victims of violence, can be understood. The results showed that the interviewees feel stigmatized and judged on the basis of their substance abuse firstly, causing them to often continue their substance abuse alongside the dealing of an increased experience of shame. The result also showed that knowledge of the best way for equivalent treatment of the women is lacking, while there is also reason to believe that the knowledge already... (More)
This study is based on interviews with women experienced of substance addiction whilst being the victims of violence. The aim was to examine how these women were treated when they sought aid from help services. We also wanted to investigate how the reproduced notions, by healthcare personnel, of female addicts, victims of violence, can be understood. The results showed that the interviewees feel stigmatized and judged on the basis of their substance abuse firstly, causing them to often continue their substance abuse alongside the dealing of an increased experience of shame. The result also showed that knowledge of the best way for equivalent treatment of the women is lacking, while there is also reason to believe that the knowledge already existing is not adopted by the health service. The interviewees describe treatment by the health care personnel characterized by prejudice, them being compared with the preconception of how a woman should be. Leaving the woman, a victim of violence, with a substance addiction, to care for herself as she is deemed unworthy of help. Furthermore the variable of shame is both a consequence and a catalyst into a deeper process of destructive patterns. The shame leaves the women with a sense of self-stigmatization which, with no other help, leads them further into substance abuse, victimization and abuse. (Less)
Abstract (Swedish)
Denna studie är baserad på intervjuer med kvinnor med erfarenhet av missbruk och våldsutsatthet. Syftet har varit att undersöka hur dessa kvinnor behandlats när de sökte hjälp från hälso- och sjukvården. Vi har även undersökt hur hälso- och sjukvårdens reproducerade föreställningar av kvinnor med missbruk och erfarenhet av våldsutsatthet kan förstås. Resultaten visade att intervjupersonerna känner sig stigmatiserade och bedömda utifrån sitt missbruk i första hand, vilket gör att de ofta fortsätter sitt missbruk samtidigt som de tvingas hanterar en ökad upplevelse av skam. Resultatet visade även att kunskap kring det bästa sättet för likvärdig behandling av kvinnorna saknas, samtidigt som det finns anledning att tro att den kunskap som... (More)
Denna studie är baserad på intervjuer med kvinnor med erfarenhet av missbruk och våldsutsatthet. Syftet har varit att undersöka hur dessa kvinnor behandlats när de sökte hjälp från hälso- och sjukvården. Vi har även undersökt hur hälso- och sjukvårdens reproducerade föreställningar av kvinnor med missbruk och erfarenhet av våldsutsatthet kan förstås. Resultaten visade att intervjupersonerna känner sig stigmatiserade och bedömda utifrån sitt missbruk i första hand, vilket gör att de ofta fortsätter sitt missbruk samtidigt som de tvingas hanterar en ökad upplevelse av skam. Resultatet visade även att kunskap kring det bästa sättet för likvärdig behandling av kvinnorna saknas, samtidigt som det finns anledning att tro att den kunskap som redan finns inte tas tillvara av hälso- och sjukvården. Intervjupersonerna beskriver bemötande av personalen som präglad av fördomar, att de blir jämförd med förutfattade meningar om hur en kvinna ska vara. Kvinnan lämnas, ett våldsoffer med ett drogberoende, att ta hand om sig själv då hon bedöms vara ovärdig hjälp. Dessutom är variabeln skam både en konsekvens och en katalysator in i en djupare processen av ett destruktiva mönster. Skammen lämnar kvinnorna med en känsla av självstigmatisering som, utan annan hjälp, leder dem vidare in i sina missbruk och utsatthet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ekdala Bergstrand, Joanna LU and Landin, Sara LU
supervisor
organization
course
SOPA63 20212
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
socialt arbete, kvinnor, missbruk, våld, utsatthet, behandling social work, women, substance abuse, violence, abuse, treatment
language
Swedish
id
9073198
date added to LUP
2022-01-21 14:01:44
date last changed
2022-01-21 14:01:44
@misc{9073198,
 abstract   = {{This study is based on interviews with women experienced of substance addiction whilst being the victims of violence. The aim was to examine how these women were treated when they sought aid from help services. We also wanted to investigate how the reproduced notions, by healthcare personnel, of female addicts, victims of violence, can be understood. The results showed that the interviewees feel stigmatized and judged on the basis of their substance abuse firstly, causing them to often continue their substance abuse alongside the dealing of an increased experience of shame. The result also showed that knowledge of the best way for equivalent treatment of the women is lacking, while there is also reason to believe that the knowledge already existing is not adopted by the health service. The interviewees describe treatment by the health care personnel characterized by prejudice, them being compared with the preconception of how a woman should be. Leaving the woman, a victim of violence, with a substance addiction, to care for herself as she is deemed unworthy of help. Furthermore the variable of shame is both a consequence and a catalyst into a deeper process of destructive patterns. The shame leaves the women with a sense of self-stigmatization which, with no other help, leads them further into substance abuse, victimization and abuse.}},
 author    = {{Ekdala Bergstrand, Joanna and Landin, Sara}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{"Ta mig för det offer som jag är" En kvalitativ intervjustudie om bemötandet av den missbrukande våldsutsatta kvinnan}},
 year     = {{2022}},
}