Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Stämmer myterna om sektorsskillnader? En jämförande studie av HR-chefers upplevelser av HR-arbete inom privat och offentlig sektor

Svensson, Nicole LU and Olsson, Ida LU (2022) PEDK21 20212
Education
Abstract (Swedish)
HR-arbete är ett omfattande och mångsidigt område som varierar mellan olika organisationer. Det existerar flera myter och fördomar om arbete i offentlig sektor och denna studie fokuserar på att utmana dessa. Uppsatsen syftar till att beskriva HR-chefers upplevelser av sitt arbete samt det generella HR-arbetet inom olika organisationer och göra en jämförelse mellan den privata och offentliga sektorn utifrån dessa upplevelser. Detta är en kvalitativ studie med en hermeneutisk utgångspunkt. För att samla in studiens empiriska material har det genomförts semistrukturerade intervjuer med tre HR-chefer från offentlig sektor samt tre HR-chefer från privat sektor. Resultatet visar på att de HR- chefer som deltagit i studien har likvärdiga... (More)
HR-arbete är ett omfattande och mångsidigt område som varierar mellan olika organisationer. Det existerar flera myter och fördomar om arbete i offentlig sektor och denna studie fokuserar på att utmana dessa. Uppsatsen syftar till att beskriva HR-chefers upplevelser av sitt arbete samt det generella HR-arbetet inom olika organisationer och göra en jämförelse mellan den privata och offentliga sektorn utifrån dessa upplevelser. Detta är en kvalitativ studie med en hermeneutisk utgångspunkt. För att samla in studiens empiriska material har det genomförts semistrukturerade intervjuer med tre HR-chefer från offentlig sektor samt tre HR-chefer från privat sektor. Resultatet visar på att de HR- chefer som deltagit i studien har likvärdiga upplevelser av HR-avdelningens funktion. Det tyder även på att HR-arbetet ser olika ut på grund av andra faktorer än vilka sektorer organisationerna tillhör, exempelvis beroende på organisationsstorlek eller hur länge organisationen har funnits. Det upplevda handlingsutrymmet är stort i båda sektorer medan det finns skillnader i upplevelsen av beslutsfattningen mellan sektorerna. Att arbeta strategiskt med HR-arbete och att som HR-chef vara en del av ledningsgruppen framgår däremot som viktigt inom båda sektorer. Sektorerna skiljer sig dock gällande målsättning. Detta kan kopplas till att de privata organisationerna utvärderar sitt arbete i högre utsträckning än de offentliga organisationerna. Resultatet leder till en slutsats om att det existerar såväl likheter som skillnader inom HR-arbete i offentlig respektive privat sektor. Det är dock flera myter och fördomar om den offentliga sektorn som har motbevisats. Förslag till vidare forskning kan vara att intervjua fler HR- chefer, studera ämnet utifrån andra avdelningars och medarbetares perspektiv samt genomföra observationsstudier på HR-chefers arbetsplatser. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svensson, Nicole LU and Olsson, Ida LU
supervisor
organization
course
PEDK21 20212
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
HR-arbete, HR-chefer, Offentlig sektor, Privat sektor, HRM, Strategisk HRM, Beslutsfattning, Organisationsutveckling
language
Swedish
id
9073840
date added to LUP
2022-01-28 15:10:47
date last changed
2022-01-28 15:10:47
@misc{9073840,
 abstract   = {{HR-arbete är ett omfattande och mångsidigt område som varierar mellan olika organisationer. Det existerar flera myter och fördomar om arbete i offentlig sektor och denna studie fokuserar på att utmana dessa. Uppsatsen syftar till att beskriva HR-chefers upplevelser av sitt arbete samt det generella HR-arbetet inom olika organisationer och göra en jämförelse mellan den privata och offentliga sektorn utifrån dessa upplevelser. Detta är en kvalitativ studie med en hermeneutisk utgångspunkt. För att samla in studiens empiriska material har det genomförts semistrukturerade intervjuer med tre HR-chefer från offentlig sektor samt tre HR-chefer från privat sektor. Resultatet visar på att de HR- chefer som deltagit i studien har likvärdiga upplevelser av HR-avdelningens funktion. Det tyder även på att HR-arbetet ser olika ut på grund av andra faktorer än vilka sektorer organisationerna tillhör, exempelvis beroende på organisationsstorlek eller hur länge organisationen har funnits. Det upplevda handlingsutrymmet är stort i båda sektorer medan det finns skillnader i upplevelsen av beslutsfattningen mellan sektorerna. Att arbeta strategiskt med HR-arbete och att som HR-chef vara en del av ledningsgruppen framgår däremot som viktigt inom båda sektorer. Sektorerna skiljer sig dock gällande målsättning. Detta kan kopplas till att de privata organisationerna utvärderar sitt arbete i högre utsträckning än de offentliga organisationerna. Resultatet leder till en slutsats om att det existerar såväl likheter som skillnader inom HR-arbete i offentlig respektive privat sektor. Det är dock flera myter och fördomar om den offentliga sektorn som har motbevisats. Förslag till vidare forskning kan vara att intervjua fler HR- chefer, studera ämnet utifrån andra avdelningars och medarbetares perspektiv samt genomföra observationsstudier på HR-chefers arbetsplatser.}},
 author    = {{Svensson, Nicole and Olsson, Ida}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Stämmer myterna om sektorsskillnader? En jämförande studie av HR-chefers upplevelser av HR-arbete inom privat och offentlig sektor}},
 year     = {{2022}},
}