Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Affärsänglar och Entreprenörer ur ett Förtroendeperspektiv

Brüning, Hannes LU ; Ceplitis, Maximilian LU and Österberg, Oscar LU (2022) FEKH99 20212
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Forskningsfråga: Vilken effekt har förtroende för entreprenören på affärsänglars investeringsbeslut?

Syfte: Att bidra till forskningsområdet affärsänglar och hjälpa entreprenörer genom att skildra förtroendets del i investeringsbeslutet.

Metod: Studien har förhållit sig till en cross-sectional design och genom deduktion och komparativ analys har vi lyckats relatera våra resultat till befintliga teorier i litteraturen. Datainsamlingen är från programmet Draknästet och har kodats enligt ett strukturerat observationsschema.

Teoretiska perspektiv: Teorin behandlar inledningsvis investeringsmöjligheter och pitchande. I en senare del presenteras huvudämnet förtroende inkluderat affärsängel-entreprenör relationen, vikten av förtroende,... (More)
Forskningsfråga: Vilken effekt har förtroende för entreprenören på affärsänglars investeringsbeslut?

Syfte: Att bidra till forskningsområdet affärsänglar och hjälpa entreprenörer genom att skildra förtroendets del i investeringsbeslutet.

Metod: Studien har förhållit sig till en cross-sectional design och genom deduktion och komparativ analys har vi lyckats relatera våra resultat till befintliga teorier i litteraturen. Datainsamlingen är från programmet Draknästet och har kodats enligt ett strukturerat observationsschema.

Teoretiska perspektiv: Teorin behandlar inledningsvis investeringsmöjligheter och pitchande. I en senare del presenteras huvudämnet förtroende inkluderat affärsängel-entreprenör relationen, vikten av förtroende, förtroendebeteenden samt en guide för entreprenörer.

Resultat: Det empiriska materialet består av beräknade medelvärden för olika beteenden samt en fördelning av förtroende-dimensioner och kategorier relaterade till olika utfall.

Slutsats: Studien har kommit till slutsatsen att det finns en relation mellan upplevt förtroende och utfall - i båda riktningar. Studien har bevisat att kommunikativ oförmåga är en stor fallgrop och att, kopplat till positiva utfall, pålitliga entreprenörer favoriseras av affärsänglar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Brüning, Hannes LU ; Ceplitis, Maximilian LU and Österberg, Oscar LU
supervisor
organization
course
FEKH99 20212
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Entreprenörer, Affärsänglar, Förtroende, Investeringsbeslut, Startups
language
Swedish
id
9076403
date added to LUP
2022-03-03 17:32:13
date last changed
2022-03-03 17:32:13
@misc{9076403,
 abstract   = {{Forskningsfråga: Vilken effekt har förtroende för entreprenören på affärsänglars investeringsbeslut?

Syfte: Att bidra till forskningsområdet affärsänglar och hjälpa entreprenörer genom att skildra förtroendets del i investeringsbeslutet.

Metod: Studien har förhållit sig till en cross-sectional design och genom deduktion och komparativ analys har vi lyckats relatera våra resultat till befintliga teorier i litteraturen. Datainsamlingen är från programmet Draknästet och har kodats enligt ett strukturerat observationsschema.

Teoretiska perspektiv: Teorin behandlar inledningsvis investeringsmöjligheter och pitchande. I en senare del presenteras huvudämnet förtroende inkluderat affärsängel-entreprenör relationen, vikten av förtroende, förtroendebeteenden samt en guide för entreprenörer.

Resultat: Det empiriska materialet består av beräknade medelvärden för olika beteenden samt en fördelning av förtroende-dimensioner och kategorier relaterade till olika utfall.

Slutsats: Studien har kommit till slutsatsen att det finns en relation mellan upplevt förtroende och utfall - i båda riktningar. Studien har bevisat att kommunikativ oförmåga är en stor fallgrop och att, kopplat till positiva utfall, pålitliga entreprenörer favoriseras av affärsänglar.}},
 author    = {{Brüning, Hannes and Ceplitis, Maximilian and Österberg, Oscar}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Affärsänglar och Entreprenörer ur ett Förtroendeperspektiv}},
 year     = {{2022}},
}