Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Skåne under vatten - En studie om kommuners översiktliga planering mot stigande havsnivåer

Alstermark, Martin LU (2022) SGEL36 20221
Department of Human Geography
Abstract (Swedish)
Studien syftar till att undersöka hur svenska kommuner kan tänkas hantera stigande havsnivåer i dess översiktliga planering. Med hjälp av geografiska informationssystems-, litteratur-, och dokumentanalyser, som tillämpades på fallexemplen Trelleborgs och Kristianstads kommun i Skåne, kunde empiri genereras samt analyseras med hjälp av en egen framtagen modell. Denna modell, eller konceptuella ramverk, applicerades i tre steg: (1) Scenarieanalys, (2) Analys av planeringsstrategier, och (3) Analys av planeringsstrategiernas utfall i den lokala kontexten, vilka erhåller varsina frågeställningar i studien. Dessa tre underfrågor utmynnar sedan även i besvarandet av studiens huvudsakliga frågeställning: Hur kan resiliensstärkande strategisk... (More)
Studien syftar till att undersöka hur svenska kommuner kan tänkas hantera stigande havsnivåer i dess översiktliga planering. Med hjälp av geografiska informationssystems-, litteratur-, och dokumentanalyser, som tillämpades på fallexemplen Trelleborgs och Kristianstads kommun i Skåne, kunde empiri genereras samt analyseras med hjälp av en egen framtagen modell. Denna modell, eller konceptuella ramverk, applicerades i tre steg: (1) Scenarieanalys, (2) Analys av planeringsstrategier, och (3) Analys av planeringsstrategiernas utfall i den lokala kontexten, vilka erhåller varsina frågeställningar i studien. Dessa tre underfrågor utmynnar sedan även i besvarandet av studiens huvudsakliga frågeställning: Hur kan resiliensstärkande strategisk översiktsplanering mot havsnivåhöjningar utformas på kommunal nivå?

Resultaten visade att det finns flertalet områden i båda kommunerna som riskerar att hamna under vatten vid år 2100 vid olika grader av havsnivåhöjningar. De huvudsakliga riskområdena är väster om Trelleborgs centralort, samt området kring Kristianstads centralort och i anslutning till Hammarsjön. Båda kommunerna kunde i studien påvisas erhålla vissa luckor när det kommer till beaktande av flertalet klimatscenarier, och olika grader av havsnivåhöjningar. Vidare visade kodningen i studien att Trelleborgs kommun anammar till stor del hårda defensiva samt mjuka naturbaserade planeringsstrategier, men även hårda offensiva planeringsstrategier. Kodningen indikerade att Kristianstads kommun huvudsakligen anammar mjuka naturbaserade planeringsstrategier, samt hårda defensiva planeringsstrategier och reträtt i en viss utsträckning. Genom vidare analys kunde slutsatser dras kring att Trelleborgs kommun har möjlighet att vidare fokusera på mjuka naturbaserade planeringsstrategier då majoriteten av kommunens kustremsa förutspås påverkas först vid havsnivåhöjningar på 1,1-1,3 meter. Därtill drogs även slutsatser att Kristianstads kommun kan komma att vara i behov av ytterligare hårda defensiva åtgärder, samt vidare utredning kring tillämpningen av en framtida planerad reträtt. (Less)
Abstract
This thesis aims to investigate how Swedish coastal municipalities can manage rising sea levels in their master planning. By simulating sea level rise in geographic information systems (GIS), and analyzing literature along with municipal planning documents, a conceptual framework was generated. Moreover, this framework consisted of three steps: (1) Climate scenario analysis, (2) Planning strategies analysis, and (3) Analysis of the strategies outcome in the local municipal context of the two case study areas; Trelleborg and Kristianstad municipality. Additionally, these three steps constituted the thesis’ secondary research questions, which in turn could answer the primary research question: How can master planning strengthen resilience... (More)
This thesis aims to investigate how Swedish coastal municipalities can manage rising sea levels in their master planning. By simulating sea level rise in geographic information systems (GIS), and analyzing literature along with municipal planning documents, a conceptual framework was generated. Moreover, this framework consisted of three steps: (1) Climate scenario analysis, (2) Planning strategies analysis, and (3) Analysis of the strategies outcome in the local municipal context of the two case study areas; Trelleborg and Kristianstad municipality. Additionally, these three steps constituted the thesis’ secondary research questions, which in turn could answer the primary research question: How can master planning strengthen resilience and tackle rising sea levels on a municipal scale?

The results indicated that there are several areas in both municipalities that are possibly subject to winding up under water by the year 2100. In accordance with the GIS analysis, the main identified areas were located west of Trelleborg’s city center, and around Kristianstad’s city center as well as the surrounding area of lake Hammarsjön. This study also attests to that both municipalities need to further reconsider the complexity of scenario analysis, and therefore plan for different degrees of possible sea level rise. By coding the planning documents of each municipality, additional findings regarding their planning strategies were identified. Trelleborg municipality focused mainly on combining hard defensive and soft nature-based planning strategies, as well as hard offensive planning strategies to a certain extent. Kristianstad municipality’s focal point was soft nature-based planning strategies, and hard defensive planning strategies when required. Kristianstad municipality also declared retreat as a feasible strategy in the future. Finally, it was also possible to conclude that Trelleborg municipality have potential to extensively implement soft nature-based strategies on the grounds that the majority of the coastline will be affected when sea levels have risen by 1,1-1,3 meters. The study also deduced that Kristianstad municipality may need hard defensive planning strategies to a larger extent than what the coding initially revealed considering its substantial vulnerability. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Alstermark, Martin LU
supervisor
organization
course
SGEL36 20221
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Sea level rise, planning strategies, climate adaptation, master planning, coastal municipalities, resilience
language
Swedish
id
9082170
date added to LUP
2022-06-15 10:46:45
date last changed
2022-06-15 10:46:45
@misc{9082170,
 abstract   = {{This thesis aims to investigate how Swedish coastal municipalities can manage rising sea levels in their master planning. By simulating sea level rise in geographic information systems (GIS), and analyzing literature along with municipal planning documents, a conceptual framework was generated. Moreover, this framework consisted of three steps: (1) Climate scenario analysis, (2) Planning strategies analysis, and (3) Analysis of the strategies outcome in the local municipal context of the two case study areas; Trelleborg and Kristianstad municipality. Additionally, these three steps constituted the thesis’ secondary research questions, which in turn could answer the primary research question: How can master planning strengthen resilience and tackle rising sea levels on a municipal scale?

The results indicated that there are several areas in both municipalities that are possibly subject to winding up under water by the year 2100. In accordance with the GIS analysis, the main identified areas were located west of Trelleborg’s city center, and around Kristianstad’s city center as well as the surrounding area of lake Hammarsjön. This study also attests to that both municipalities need to further reconsider the complexity of scenario analysis, and therefore plan for different degrees of possible sea level rise. By coding the planning documents of each municipality, additional findings regarding their planning strategies were identified. Trelleborg municipality focused mainly on combining hard defensive and soft nature-based planning strategies, as well as hard offensive planning strategies to a certain extent. Kristianstad municipality’s focal point was soft nature-based planning strategies, and hard defensive planning strategies when required. Kristianstad municipality also declared retreat as a feasible strategy in the future. Finally, it was also possible to conclude that Trelleborg municipality have potential to extensively implement soft nature-based strategies on the grounds that the majority of the coastline will be affected when sea levels have risen by 1,1-1,3 meters. The study also deduced that Kristianstad municipality may need hard defensive planning strategies to a larger extent than what the coding initially revealed considering its substantial vulnerability.}},
 author    = {{Alstermark, Martin}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Skåne under vatten - En studie om kommuners översiktliga planering mot stigande havsnivåer}},
 year     = {{2022}},
}