Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Medborgardialog och medborgares inflytande i samhällsplanering - en fallstudie av projektet Fokus Skärholmen

Diamant, Lilly LU (2022) SGEL36 20221
Department of Human Geography
Abstract
Consultation is a mandatory element in Swedish community planning today. At the same time, research shows that the statutory consultation is not sufficient to create a civic participation that is influential and representative. The thesis has studied methods for citizen dialogue in the City of Stockholm's project Fokus Skärholmen. Since Fokus Skärholmen is a pilot project for socially sustainable urban planning, it also includes investments in citizen dialogue, to investigate the obstacles and conditions that exist for citizen dialogue in densification and urban renewal projects in a large municipality. The material has been analyzed based on theories from communicative planning theory and The Democracy Cube coined by Archon Fung,... (More)
Consultation is a mandatory element in Swedish community planning today. At the same time, research shows that the statutory consultation is not sufficient to create a civic participation that is influential and representative. The thesis has studied methods for citizen dialogue in the City of Stockholm's project Fokus Skärholmen. Since Fokus Skärholmen is a pilot project for socially sustainable urban planning, it also includes investments in citizen dialogue, to investigate the obstacles and conditions that exist for citizen dialogue in densification and urban renewal projects in a large municipality. The material has been analyzed based on theories from communicative planning theory and The Democracy Cube coined by Archon Fung, professor of citizenship and democracy. The results show that citizen dialogue in the project Fokus Skärholmen has similar obstacles and challenges that are presented in research today. The results also show that municipalities and district administrations need strengthened resources, new approaches, increased follow-up and a more permissive bureaucracy to secure the citizens' influence in spatial planning. (Less)
Abstract (Swedish)
Samråd är ett obligatoriskt moment i den svenska samhällsplaneringen i dag. Samtidigt visar forskning att det lagstadgade samrådet inte är tillräckligt för att skapa ett medborgardeltagande som har inflytande och är representativt. Uppsatsen har studerat metoder för medborgardialog i Stockholms stads projekt Fokus Skärholmen. Eftersom Fokus Skärholmen är ett pilotprojekt för socialt hållbar stadsutveckling, innefattar det även satsningar på medborgardialog, i syfte att undersöka vilka hinder och förutsättningar som finns för medborgardialog i förtätnings- och stadsförnyelseprojekt i en stor kommun. Materialet har analyserats utifrån teorier från kommunikativ planeringsteori och demokratikuben myntad av Archon Fung, professor i... (More)
Samråd är ett obligatoriskt moment i den svenska samhällsplaneringen i dag. Samtidigt visar forskning att det lagstadgade samrådet inte är tillräckligt för att skapa ett medborgardeltagande som har inflytande och är representativt. Uppsatsen har studerat metoder för medborgardialog i Stockholms stads projekt Fokus Skärholmen. Eftersom Fokus Skärholmen är ett pilotprojekt för socialt hållbar stadsutveckling, innefattar det även satsningar på medborgardialog, i syfte att undersöka vilka hinder och förutsättningar som finns för medborgardialog i förtätnings- och stadsförnyelseprojekt i en stor kommun. Materialet har analyserats utifrån teorier från kommunikativ planeringsteori och demokratikuben myntad av Archon Fung, professor i medborgarskap och demokrati. Resultatet visar att medborgardialog i projektet Fokus Skärholmen har liknande hinder och utmaningar som presenteras i forskningen i dag. Resultatet visar också att kommuner och stadsdelsförvaltningar behöver stärkta resurser, nya tillvägagångssätt, ökad uppföljning och en mer tillåtande byråkrati för att säkra medborgarnas inflytande i fysisk planering. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Diamant, Lilly LU
supervisor
organization
course
SGEL36 20221
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
citizen dialogue, citizen participation, citizens’ influence, communicative planning, Fokus Skärholmen, medborgardialog, medborgardeltagande, medborgarinflytande, kommunikativ planering
language
Swedish
id
9084157
date added to LUP
2022-06-15 11:22:13
date last changed
2022-08-01 03:40:49
@misc{9084157,
 abstract   = {{Consultation is a mandatory element in Swedish community planning today. At the same time, research shows that the statutory consultation is not sufficient to create a civic participation that is influential and representative. The thesis has studied methods for citizen dialogue in the City of Stockholm's project Fokus Skärholmen. Since Fokus Skärholmen is a pilot project for socially sustainable urban planning, it also includes investments in citizen dialogue, to investigate the obstacles and conditions that exist for citizen dialogue in densification and urban renewal projects in a large municipality. The material has been analyzed based on theories from communicative planning theory and The Democracy Cube coined by Archon Fung, professor of citizenship and democracy. The results show that citizen dialogue in the project Fokus Skärholmen has similar obstacles and challenges that are presented in research today. The results also show that municipalities and district administrations need strengthened resources, new approaches, increased follow-up and a more permissive bureaucracy to secure the citizens' influence in spatial planning.}},
 author    = {{Diamant, Lilly}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Medborgardialog och medborgares inflytande i samhällsplanering - en fallstudie av projektet Fokus Skärholmen}},
 year     = {{2022}},
}