Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

En riktig flykting? : en multimodal diskursanalys av nyhetsmediers visuella berättelse om kvinnliga flyktingar från Ukraina

Sahlin, Emilia LU and Wickberg, Johanna LU (2022) MKVA22 20221
Media and Communication Studies
Department of Communication and Media
Abstract (Swedish)
Studien undersöker representationen av kvinnliga flyktingar från Ukraina i nyhetsmediers fotografiska rapportering. Syftet är att undersöka vilken bild som ges av kvinnliga flyktingar från Ukraina i svenska nyhetsmedier. För att undersöka detta har bilder från Associated Press som har valts ut, köpts in och publicerats av Sydsvenskan analyserats. Studien har genomförts med hjälp av en multimodal diskursanalys där fotografier har valts ut genom subjektivt urval och sedan analyserats fram till dess att teoretisk mättnad har uppnåtts. Fyra bilder har analyserats med hjälp av ett diskursanalytiskt frågebatteri. Det teoretiska underlaget grundas i genusteori, maktteori samt tidigare forskning om hur kvinnliga flyktingar porträtteras i medier.
... (More)
Studien undersöker representationen av kvinnliga flyktingar från Ukraina i nyhetsmediers fotografiska rapportering. Syftet är att undersöka vilken bild som ges av kvinnliga flyktingar från Ukraina i svenska nyhetsmedier. För att undersöka detta har bilder från Associated Press som har valts ut, köpts in och publicerats av Sydsvenskan analyserats. Studien har genomförts med hjälp av en multimodal diskursanalys där fotografier har valts ut genom subjektivt urval och sedan analyserats fram till dess att teoretisk mättnad har uppnåtts. Fyra bilder har analyserats med hjälp av ett diskursanalytiskt frågebatteri. Det teoretiska underlaget grundas i genusteori, maktteori samt tidigare forskning om hur kvinnliga flyktingar porträtteras i medier.
Studien visar att kvinnorna konstrueras som maktlösa, underordnade gentemot betraktaren och som fysiskt och symboliskt isolerade. Fynden överensstämmer med tidigare forskning. Vidare finner undersökningen att de kvinnliga flyktingarna stereotypiseras som sårbara och som mödrar, vilket leder till symbolisk utplåning av andra kvinnliga erfarenheter. Den journalistiska diskursen konstruerar genom sitt anspråk på kvinnokroppen som mamma ett obligatoriskt moderskap för kvinnliga flyktingar. Studien visar också att de avbildade konstrueras som en symbol för nationen och familjen. Slutligen visar undersökningen att flera av bilderna interagerar med en västerländsk diskurs som ökar legitimiteten för kvinnliga flyktingar från Ukraina genom att skapa möjlighet till igenkänning för en västerländsk betraktare. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sahlin, Emilia LU and Wickberg, Johanna LU
supervisor
organization
course
MKVA22 20221
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
Kvinnliga flyktingar, Ukraina, genus, makt, diskursanalys, feministisk medieforskning
language
Swedish
id
9085464
date added to LUP
2022-06-14 11:17:44
date last changed
2022-06-14 11:17:44
@misc{9085464,
 abstract   = {{Studien undersöker representationen av kvinnliga flyktingar från Ukraina i nyhetsmediers fotografiska rapportering. Syftet är att undersöka vilken bild som ges av kvinnliga flyktingar från Ukraina i svenska nyhetsmedier. För att undersöka detta har bilder från Associated Press som har valts ut, köpts in och publicerats av Sydsvenskan analyserats. Studien har genomförts med hjälp av en multimodal diskursanalys där fotografier har valts ut genom subjektivt urval och sedan analyserats fram till dess att teoretisk mättnad har uppnåtts. Fyra bilder har analyserats med hjälp av ett diskursanalytiskt frågebatteri. Det teoretiska underlaget grundas i genusteori, maktteori samt tidigare forskning om hur kvinnliga flyktingar porträtteras i medier.
	Studien visar att kvinnorna konstrueras som maktlösa, underordnade gentemot betraktaren och som fysiskt och symboliskt isolerade. Fynden överensstämmer med tidigare forskning. Vidare finner undersökningen att de kvinnliga flyktingarna stereotypiseras som sårbara och som mödrar, vilket leder till symbolisk utplåning av andra kvinnliga erfarenheter. Den journalistiska diskursen konstruerar genom sitt anspråk på kvinnokroppen som mamma ett obligatoriskt moderskap för kvinnliga flyktingar. Studien visar också att de avbildade konstrueras som en symbol för nationen och familjen. Slutligen visar undersökningen att flera av bilderna interagerar med en västerländsk diskurs som ökar legitimiteten för kvinnliga flyktingar från Ukraina genom att skapa möjlighet till igenkänning för en västerländsk betraktare.}},
 author    = {{Sahlin, Emilia and Wickberg, Johanna}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{En riktig flykting? : en multimodal diskursanalys av nyhetsmediers visuella berättelse om kvinnliga flyktingar från Ukraina}},
 year     = {{2022}},
}