Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Allmännytta eller affärsnytta?

Möller, Hanna LU ; Nyman, Amanda and Zogaj, Dorlind (2022) FEKH69 20221
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Frågeställning: Påverkar kommunkarakteristik sannolikheten för att utdelningar från kommunala bostadsaktiebolag genomförs?

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka om kommunspecifika faktorer påverkar sannolikheten för att utdelningar från allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag lämnas. Studien avser att tillföra ny kunskap och insikt om kommunens roll i de kommunala bostadsaktiebolagen.

Metod: Undersökningen är baserad på en kvantitativ metod med en deduktiv ansats. Hela populationen (261 bolag) studeras och dataanalysen omfattar perioden 2015–2019. Studien utgår från sekundärdata och datan har samlats in från Boverket samt databaserna Retriever Business och Statistiska centralbyrån. Logistisk regression användes för att... (More)
Frågeställning: Påverkar kommunkarakteristik sannolikheten för att utdelningar från kommunala bostadsaktiebolag genomförs?

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka om kommunspecifika faktorer påverkar sannolikheten för att utdelningar från allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag lämnas. Studien avser att tillföra ny kunskap och insikt om kommunens roll i de kommunala bostadsaktiebolagen.

Metod: Undersökningen är baserad på en kvantitativ metod med en deduktiv ansats. Hela populationen (261 bolag) studeras och dataanalysen omfattar perioden 2015–2019. Studien utgår från sekundärdata och datan har samlats in från Boverket samt databaserna Retriever Business och Statistiska centralbyrån. Logistisk regression användes för att statistiskt säkerställa om kommunkarakterstiken påverkar sannolikheten för utdelning.

Teoretiska perspektiv: Studien tar sin utgångspunkt i agentteorin, legitimitetsteorin och signalteorin.

Resultat och slutsats: Studien finner att alla fyra hypoteser kan accepteras. Högre kommuninvånarantal och en högre skattesats har en signifikant negativ påverkan på sannolikheten att lämna utdelning, medan en högre skattekraft och en högre skuldsättningsgrad har en signifikant positiv påverkan på sannolikheten att lämna utdelning. Slutsatsen är att kommunkarakteristik påverkar sannolikheten för att utdelningar från kommunala bostadsaktiebolag genomförs. (Less)
Popular Abstract
Research question: Does municipal characteristics affect the probability to pay dividends in municipal housing companies?

Purpose: The aim of this study is to examine whether municipality-specific factors affect the probability for municipal housing companies to pay dividends to the owner. The study intends to add new knowledge and insight into the municipality's role in the municipal housing companies.

Methodology: The survey is based on a quantitative method with a deductive approach. The entire population (261 companies) of municipal housing companies in Sweden have been studied and the data analysis covers the period 2015–2019. The study is based on secondary data and the data has been collected from Boverket and the databases... (More)
Research question: Does municipal characteristics affect the probability to pay dividends in municipal housing companies?

Purpose: The aim of this study is to examine whether municipality-specific factors affect the probability for municipal housing companies to pay dividends to the owner. The study intends to add new knowledge and insight into the municipality's role in the municipal housing companies.

Methodology: The survey is based on a quantitative method with a deductive approach. The entire population (261 companies) of municipal housing companies in Sweden have been studied and the data analysis covers the period 2015–2019. The study is based on secondary data and the data has been collected from Boverket and the databases Retriever Business and Statistiska centralbyrån. Logistic regression was used to statistically verify whether municipal characteristics affect the probability of dividends.

Theoretical perspectives: This study uses agency theory, legitimacy theory and signal theory.

Result and conclusion: The study finds that all four hypotheses can be accepted. Higher municipal population and a higher tax rate have a significant negative impact on the probability of paying dividends, while a higher tax power and a higher debt-to-equity ratio have a significant positive impact on the probability of paying dividends. The conclusion is that municipal characteristics affect the probability to pay dividends from municipal housing companies. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Möller, Hanna LU ; Nyman, Amanda and Zogaj, Dorlind
supervisor
organization
alternative title
En kvantitativ studie om kommunalt ägande och utdelningar från kommunala bostadsaktiebolag
course
FEKH69 20221
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Allmännyttan, kommunala bostadsaktiebolag, kommun, utdelning, värdeöverföring
language
Swedish
id
9088603
date added to LUP
2022-09-13 11:02:59
date last changed
2022-09-13 11:02:59
@misc{9088603,
 abstract   = {{Frågeställning: Påverkar kommunkarakteristik sannolikheten för att utdelningar från kommunala bostadsaktiebolag genomförs?

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka om kommunspecifika faktorer påverkar sannolikheten för att utdelningar från allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag lämnas. Studien avser att tillföra ny kunskap och insikt om kommunens roll i de kommunala bostadsaktiebolagen.

Metod: Undersökningen är baserad på en kvantitativ metod med en deduktiv ansats. Hela populationen (261 bolag) studeras och dataanalysen omfattar perioden 2015–2019. Studien utgår från sekundärdata och datan har samlats in från Boverket samt databaserna Retriever Business och Statistiska centralbyrån. Logistisk regression användes för att statistiskt säkerställa om kommunkarakterstiken påverkar sannolikheten för utdelning.

Teoretiska perspektiv: Studien tar sin utgångspunkt i agentteorin, legitimitetsteorin och signalteorin.

Resultat och slutsats: Studien finner att alla fyra hypoteser kan accepteras. Högre kommuninvånarantal och en högre skattesats har en signifikant negativ påverkan på sannolikheten att lämna utdelning, medan en högre skattekraft och en högre skuldsättningsgrad har en signifikant positiv påverkan på sannolikheten att lämna utdelning. Slutsatsen är att kommunkarakteristik påverkar sannolikheten för att utdelningar från kommunala bostadsaktiebolag genomförs.}},
 author    = {{Möller, Hanna and Nyman, Amanda and Zogaj, Dorlind}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Allmännytta eller affärsnytta?}},
 year     = {{2022}},
}