Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Överarbetaren är min idol! En studie om sambandet mellan glorifiering av överarbete och personlighet

Helmersson, Ebba LU ; Clarin, Emma LU and Bringéus Ekdahl, Astrid LU (2022) PSYK11 20221
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Syftet med studien var att undersöka huruvida glorifiering av överarbete kan prediceras utifrån personlighetsdragen i femfaktormodellen. Med överarbete avsågs att som heltidsanställd självvalt och återkommande jobba mer än 100%, termen syftar således till nedlagd tid på arbetet. Glorifiering definierades i den aktuella studien med hjälp av tre komponenter: överarbete är 1) beundransvärt, 2) något att sträva efter, samt 3) en del i att vara framgångsrik. Datainsamlingen gjordes genom en enkätundersökning som riktade sig till arbetstagare och studenter över 18 år (N = 225). En korrelationsanalys gav resultatet att neuroticism korrelerade positivt (r = .19) med glorifiering av överarbete. De övriga personlighetsdragen påvisade ingen... (More)
Syftet med studien var att undersöka huruvida glorifiering av överarbete kan prediceras utifrån personlighetsdragen i femfaktormodellen. Med överarbete avsågs att som heltidsanställd självvalt och återkommande jobba mer än 100%, termen syftar således till nedlagd tid på arbetet. Glorifiering definierades i den aktuella studien med hjälp av tre komponenter: överarbete är 1) beundransvärt, 2) något att sträva efter, samt 3) en del i att vara framgångsrik. Datainsamlingen gjordes genom en enkätundersökning som riktade sig till arbetstagare och studenter över 18 år (N = 225). En korrelationsanalys gav resultatet att neuroticism korrelerade positivt (r = .19) med glorifiering av överarbete. De övriga personlighetsdragen påvisade ingen korrelation. Efter en regressionsanalys där bakgrundsfaktorer i form av ålder, tid på nuvarande arbetsplats samt arbetslivserfarenhet kontrollerades för förlorade neuroticism sin signifikans samtidigt som ålder visade sig vara den enda signifikanta prediktorn för glorifiering av överarbete (-.27). Studien utgör ett bidrag för ökad förståelse för hur olika personlighetstyper ser på överarbete, samt lägger grunden för vidare forskning kring vilka konsekvenser glorifiering av överarbete har för individen, organisationskulturer och samhället i stort. (Less)
Popular Abstract
The aim of the study was to examine if glorification towards over-working can be predicted by the five personality traits from the five factor model. Glorification was defined by three components: over-working is 1) admirable, 2) something to strive for and 3) constitutes a part of being successful. Over-working pertained to a full-time worker who voluntarily and recurring works more than 100%, hence the term refers to time spent on one's work. The collection of data was conducted through a survey which targeted workers and students above 18 years old (N=225). A correlation analysis indicated that neuroticism correlated positively (r = .19) with glorification of over-working. The remaining traits in the five factor model did not show any... (More)
The aim of the study was to examine if glorification towards over-working can be predicted by the five personality traits from the five factor model. Glorification was defined by three components: over-working is 1) admirable, 2) something to strive for and 3) constitutes a part of being successful. Over-working pertained to a full-time worker who voluntarily and recurring works more than 100%, hence the term refers to time spent on one's work. The collection of data was conducted through a survey which targeted workers and students above 18 years old (N=225). A correlation analysis indicated that neuroticism correlated positively (r = .19) with glorification of over-working. The remaining traits in the five factor model did not show any correlation. After a regression analysis where underlying factors such as age, time at current establishment and total work life experience were checked, neuroticism lost its significance. Instead, age turned out to be the only significant predictor of glorification of over-working (-.27). The study poses a contribution to a vaster perception regarding how different personality types view over-working. Additionally it creates an incentive for further research concerning the consequences which glorification of over-working has for the individual, organizational culture and the society at large. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Helmersson, Ebba LU ; Clarin, Emma LU and Bringéus Ekdahl, Astrid LU
supervisor
organization
alternative title
The over-worker is my idol! A study about the relationship between glorification of over-working and personality
course
PSYK11 20221
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Överarbete, attityder, glorifiering, personlighet, femfaktormodellen, Over-working, attitudes, glorification, personality, five factor model
language
Swedish
id
9089075
date added to LUP
2022-06-29 12:05:17
date last changed
2022-06-29 12:05:17
@misc{9089075,
 abstract   = {{Syftet med studien var att undersöka huruvida glorifiering av överarbete kan prediceras utifrån personlighetsdragen i femfaktormodellen. Med överarbete avsågs att som heltidsanställd självvalt och återkommande jobba mer än 100%, termen syftar således till nedlagd tid på arbetet. Glorifiering definierades i den aktuella studien med hjälp av tre komponenter: överarbete är 1) beundransvärt, 2) något att sträva efter, samt 3) en del i att vara framgångsrik. Datainsamlingen gjordes genom en enkätundersökning som riktade sig till arbetstagare och studenter över 18 år (N = 225). En korrelationsanalys gav resultatet att neuroticism korrelerade positivt (r = .19) med glorifiering av överarbete. De övriga personlighetsdragen påvisade ingen korrelation. Efter en regressionsanalys där bakgrundsfaktorer i form av ålder, tid på nuvarande arbetsplats samt arbetslivserfarenhet kontrollerades för förlorade neuroticism sin signifikans samtidigt som ålder visade sig vara den enda signifikanta prediktorn för glorifiering av överarbete (-.27). Studien utgör ett bidrag för ökad förståelse för hur olika personlighetstyper ser på överarbete, samt lägger grunden för vidare forskning kring vilka konsekvenser glorifiering av överarbete har för individen, organisationskulturer och samhället i stort.}},
 author    = {{Helmersson, Ebba and Clarin, Emma and Bringéus Ekdahl, Astrid}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Överarbetaren är min idol! En studie om sambandet mellan glorifiering av överarbete och personlighet}},
 year     = {{2022}},
}