Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Översvämning av kyrkomiljöer - hur en ökad förekomst av översvämningar kan påverka kyrkomiljöer i Lunds stift

Nilsson, Julia LU (2022) MVEM13 20221
Studies in Environmental Science
Abstract
The occurrence of floods is expected to increase due to climate change, which may lead to destruction or loss of value of cultural heritage sites. There are approximately 500 church buildings in Lund diocese. The aim of this study was to investigate how this might affect the church buildings, their inventory, and cemeteries within Lund diocese, which are protected under Swedish law. The aim was also to address possible protective measures for these environments.

The locality of churches within Lund diocese was compared to data layers showing where floods are likely to occur to assess which churches could be prone to exposure from flooding. Interviews were used to gather information about how church environments could be impacted by... (More)
The occurrence of floods is expected to increase due to climate change, which may lead to destruction or loss of value of cultural heritage sites. There are approximately 500 church buildings in Lund diocese. The aim of this study was to investigate how this might affect the church buildings, their inventory, and cemeteries within Lund diocese, which are protected under Swedish law. The aim was also to address possible protective measures for these environments.

The locality of churches within Lund diocese was compared to data layers showing where floods are likely to occur to assess which churches could be prone to exposure from flooding. Interviews were used to gather information about how church environments could be impacted by floods and possible protective measures to avoid it. Lastly, a case study was carried out, in which the risk of getting exposed to floods was evaluated for three churches.

This study shows that up to 29 churches within Lund diocese are at risk of getting exposed to floods. The majority of these are built with masonry which if exposed to floods, due to capillary suction of moisture into the masonry, could lead to biological, chemical, and mechanical degradation of structural and inventory material. The extent cemeteries risk getting exposed to floods could not be determined, however, the expected consequences for cemeteries are not as severe as for buildings and inventories. Possible protective methods were identified, though none could be considered a generally best alternative for church environments. The case study indicates that neither of the three church buildings evaluated risk getting exposed to floods, however, the wall surrounding one of the churches is expected to need higher maintenance due to erosion of the ground. No protective measures were suggested for either object.

There are economical as well as ethical aspects to implementing protective methods for church environments. Other possible effects of climate change on these environments impose further challenge in which kind of techniques to implement. The results of the study could be used in discussions about the introduction of protection measures within the parishes or about prioritization and distribution of resources within Lund diocese. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
När syndafloden kommer

När havsnivån stiger och nederbörden ökar riskerar upp till 29 utav Lunds stifts ca 500 kyrkobyggnader att drabbas av översvämningar. Detta betyder att behovet av skydd mot översvämningar troligtvis kommer öka för dessa miljöer i framtiden.

Förekomsten av översvämningar förväntas öka till följd av klimatförändringen. Utav de ca 500 kyrkobyggnaderna i Lunds stift kan upp till 29 komma att bli utsatta för översvämningar. Inträffar en översvämning av stor omfattning kan konsekvenserna bli stora för de kyrkobyggnader som drabbas, såväl som för deras inventarier. Risken att skador uppstår är störst för träbyggnader, men av de kyrkor som lider risk att översvämmas är endast en byggd i korsvirke, och dess risk att... (More)
När syndafloden kommer

När havsnivån stiger och nederbörden ökar riskerar upp till 29 utav Lunds stifts ca 500 kyrkobyggnader att drabbas av översvämningar. Detta betyder att behovet av skydd mot översvämningar troligtvis kommer öka för dessa miljöer i framtiden.

Förekomsten av översvämningar förväntas öka till följd av klimatförändringen. Utav de ca 500 kyrkobyggnaderna i Lunds stift kan upp till 29 komma att bli utsatta för översvämningar. Inträffar en översvämning av stor omfattning kan konsekvenserna bli stora för de kyrkobyggnader som drabbas, såväl som för deras inventarier. Risken att skador uppstår är störst för träbyggnader, men av de kyrkor som lider risk att översvämmas är endast en byggd i korsvirke, och dess risk att översvämmas är drastiskt minskad eftersom den redan är invallad. Majoriteten av de kyrkor som riskerar att översvämmas är i stället uppförda med stomme av murverk. Om murverk blir exponerat för översvämningar kan mycket fukt tas upp och leda till att skador som mögel och röta, korrosion, saltkristallisering och spänningsskador uppstår på byggnadens struktur och dess inventarier.

Det är okänt i hur stor utsträckning kyrkogårdar kan komma att utsättas för översvämningar, men en kyrkogård som exponeras kan få skador till följd av erosion, ras och skred och korrosion. Det finns även en viss risk att metaller som fastlagrats i marken, från exempelvis gamla bly- och koppar tak, gravutsmyckningar och amalgam, sprids ifall en översvämning inträffar.

Det finns både ekonomiska och etiska frågor gällande åtgärder för att motverka eller undvika en översvämning av en kyrkomiljö. Det finns olika temporära, permanenta och ekonomiska alternativ, men när det kommer till att välja någon eller några av dem utgör tillgången på resurser ett stort hinder. På grund av att det finns flera andra effekter av klimatförändringen, som ökad luftfuktighet och långvarig torka, så är det dessutom svårt att veta vilka effekter man ska lägga resurser på att skydda kyrkomiljöerna mot först.
Kyrkobyggnader, inventarier och kyrkogårdar är skyddade enligt Kulturmiljölagen, och det är upp till församlingarna att se till att dessa hålls efter. Resultatet av studien skulle kunna användas i diskussioner kring införande av skyddsåtgärder eller kring prioritering och fördelning av resurser. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Julia LU
supervisor
organization
course
MVEM13 20221
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Lund diocese, flood, church environment, church building, inventory, cemetery, cultural value, protective measures, relocation, elevation, levee, ground lowering, GIS-analysis, case study, climate change
language
Swedish
id
9090560
date added to LUP
2022-07-01 08:51:40
date last changed
2022-07-01 08:51:40
@misc{9090560,
 abstract   = {{The occurrence of floods is expected to increase due to climate change, which may lead to destruction or loss of value of cultural heritage sites. There are approximately 500 church buildings in Lund diocese. The aim of this study was to investigate how this might affect the church buildings, their inventory, and cemeteries within Lund diocese, which are protected under Swedish law. The aim was also to address possible protective measures for these environments.

The locality of churches within Lund diocese was compared to data layers showing where floods are likely to occur to assess which churches could be prone to exposure from flooding. Interviews were used to gather information about how church environments could be impacted by floods and possible protective measures to avoid it. Lastly, a case study was carried out, in which the risk of getting exposed to floods was evaluated for three churches.

This study shows that up to 29 churches within Lund diocese are at risk of getting exposed to floods. The majority of these are built with masonry which if exposed to floods, due to capillary suction of moisture into the masonry, could lead to biological, chemical, and mechanical degradation of structural and inventory material. The extent cemeteries risk getting exposed to floods could not be determined, however, the expected consequences for cemeteries are not as severe as for buildings and inventories. Possible protective methods were identified, though none could be considered a generally best alternative for church environments. The case study indicates that neither of the three church buildings evaluated risk getting exposed to floods, however, the wall surrounding one of the churches is expected to need higher maintenance due to erosion of the ground. No protective measures were suggested for either object.

There are economical as well as ethical aspects to implementing protective methods for church environments. Other possible effects of climate change on these environments impose further challenge in which kind of techniques to implement. The results of the study could be used in discussions about the introduction of protection measures within the parishes or about prioritization and distribution of resources within Lund diocese.}},
 author    = {{Nilsson, Julia}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Översvämning av kyrkomiljöer - hur en ökad förekomst av översvämningar kan påverka kyrkomiljöer i Lunds stift}},
 year     = {{2022}},
}