Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Development and implementation of a data collection system for temperature and climatic test systems

Sandell, Marcus LU (2022) In CODEN:LUTEDX/TEIE EIEL05 20221
Industrial Electrical Engineering and Automation
Abstract
A large part of developing products is the testing and validation of the new products. This process requires expensive test systems and a great deal of time and space. Because of these factors it is very important to maximize the usage of the test systems. Therefore, a monitoring system has been developed by the test and validation department at BorgWarner Landskrona that can read the operational status of some of their test systems. This system collects the status data via a single-board computer and then logs status changes in a database over the local network. At the end of each day the status data is compiled and the total runtime of each status is displayed in the office. This thesis consists of expanding this monitoring system to... (More)
A large part of developing products is the testing and validation of the new products. This process requires expensive test systems and a great deal of time and space. Because of these factors it is very important to maximize the usage of the test systems. Therefore, a monitoring system has been developed by the test and validation department at BorgWarner Landskrona that can read the operational status of some of their test systems. This system collects the status data via a single-board computer and then logs status changes in a database over the local network. At the end of each day the status data is compiled and the total runtime of each status is displayed in the office. This thesis consists of expanding this monitoring system to include a type of test system called temperature and climatic test systems. These test systems are designed to subject the device under test to very high or very low temperatures and to quickly be able to change between the two. The temperature and climatic test systems have been identified as a bottleneck and therefore BorgWarner wants to gather status data from these test systems to be able to know if more test systems need to be purchased or if a change in usage would alleviate the bottleneck.

The data collection system developed during this thesis uses a single-board computer running a Python script. The python script contains the IP-address, port number and alias of the test systems it has been designated. When the script is started it connects to the local database and then gets the latest status for each alias. The script then cycles through the IP-addresses sending commands over the network and the test systems respond with their status. This status is compared to the last saved status and if they are different the new status is logged in the database.

Some improvements and changes are to be made but the data collection system works as intended and is in use. More time is needed for the data collection until conclusions can be drawn to ensure that the data is representative of the real-world long-term usage. (Less)
Abstract (Swedish)
En stor del inom utvecklingen av nya produkter är test och validering. Denna process kräver användning av dyra och stora testsystem. På grund av dessa faktorer är det viktigt att maximera användningen av dessa testsystem. Till följd av detta har ett övervakningssystem utvecklats av test- och validerings-avdelningen på BorgWarner i Landskrona som kan läsa driftstatus (Till exempel på och av) av vissa typer av test system. Övervakningssystemet samlar statusdata via en enkortsdator som sedan loggar statusdata i en databas över det lokala nätverket. I slutet av dagen så sammanställs all data för varje testsystem och visas på en TV i kontoret. Detta examensarbete består av att expandera det existerande övervakningssystemet till att inkludera så... (More)
En stor del inom utvecklingen av nya produkter är test och validering. Denna process kräver användning av dyra och stora testsystem. På grund av dessa faktorer är det viktigt att maximera användningen av dessa testsystem. Till följd av detta har ett övervakningssystem utvecklats av test- och validerings-avdelningen på BorgWarner i Landskrona som kan läsa driftstatus (Till exempel på och av) av vissa typer av test system. Övervakningssystemet samlar statusdata via en enkortsdator som sedan loggar statusdata i en databas över det lokala nätverket. I slutet av dagen så sammanställs all data för varje testsystem och visas på en TV i kontoret. Detta examensarbete består av att expandera det existerande övervakningssystemet till att inkludera så kallade temperatur- och klimat-testsystem. Dessa testsystems uppgift är att utsätta enheten under test för mycket höga eller mycket låga temperaturer och att snabbt kunna växla mellan dessa. Temperatur- och klimat-testsystemen har identifierats som en flaskhals i test-och-valideringsverksamheten och BorgWarner vill därför samla data angående användningen av dessa testsystem för att kunna avgöra om flera testsystem behöver köpas eller om en ändring i användningen skulle kunna lätta på flaskhalsen.

Datasamlingssystemet som utvecklats under detta examensarbete använder sig av en enkortsdator som kör ett python-program. Python-programmet innehåller IP-adress, port nummer och alias till alla testsystem som enkortsdatorn har tilldelats. När programmet startas kopplar den upp sig mot en lokal databas och hämtar den senaste statusen för varje tilldelat testsystem. Programmet roterar igenom IP-adresserna och skickar ett förformaterat medelande till var och en, och testsystemen svarar med sin nuvarande status. Om den nuvarande statusen skiljer sig från den förra så loggas detta i databasen.

Vissa ändringar och förbättringar skall göras men datasamlingssystemet fungerar som specifierat och är för nuvarande i användning. Mer tid behövs för att kunna dra några slutsatser från datan för att säkerställa att datan är representativ av den riktiga långsiktiga användningen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sandell, Marcus LU
supervisor
organization
course
EIEL05 20221
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Raspberry Pi, Python, Vötsch, MySQL
publication/series
CODEN:LUTEDX/TEIE
report number
3109
language
English
id
9091339
date added to LUP
2022-07-07 11:38:33
date last changed
2022-07-07 11:38:33
@misc{9091339,
 abstract   = {{A large part of developing products is the testing and validation of the new products. This process requires expensive test systems and a great deal of time and space. Because of these factors it is very important to maximize the usage of the test systems. Therefore, a monitoring system has been developed by the test and validation department at BorgWarner Landskrona that can read the operational status of some of their test systems. This system collects the status data via a single-board computer and then logs status changes in a database over the local network. At the end of each day the status data is compiled and the total runtime of each status is displayed in the office. This thesis consists of expanding this monitoring system to include a type of test system called temperature and climatic test systems. These test systems are designed to subject the device under test to very high or very low temperatures and to quickly be able to change between the two. The temperature and climatic test systems have been identified as a bottleneck and therefore BorgWarner wants to gather status data from these test systems to be able to know if more test systems need to be purchased or if a change in usage would alleviate the bottleneck. 

The data collection system developed during this thesis uses a single-board computer running a Python script. The python script contains the IP-address, port number and alias of the test systems it has been designated. When the script is started it connects to the local database and then gets the latest status for each alias. The script then cycles through the IP-addresses sending commands over the network and the test systems respond with their status. This status is compared to the last saved status and if they are different the new status is logged in the database.

Some improvements and changes are to be made but the data collection system works as intended and is in use. More time is needed for the data collection until conclusions can be drawn to ensure that the data is representative of the real-world long-term usage.}},
 author    = {{Sandell, Marcus}},
 language   = {{eng}},
 note     = {{Student Paper}},
 series    = {{CODEN:LUTEDX/TEIE}},
 title    = {{Development and implementation of a data collection system for temperature and climatic test systems}},
 year     = {{2022}},
}