Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Objectification of women: The effects of pornography consumtion and traditional masculine norms

Jakobsson, Beata LU and Gulliksen, Agnes LU (2022) PSYK11 20221
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studien var att undersöka om porrkonsumtion och traditionella maskulina normer predicerar kvinnoobjektifiering. Studien ämnade att bidra med kunskap och psykologisk forskning om effekterna av pornografi eftersom pornografins roll i samhället är större än de senaste decennierna och relativt outforskad. Datainsamlingen producerades genom en digital enkätundersökning som besvarades av män som är över 18 år och konsumerar heterosexuell pornografi. En del av enkäten använde en ny dynamisk metod där deltagarna kunde ange om de skulle fortsätta titta på fiktiva pornografiska scener, med ökande våldsamt innehåll, eller om de indikerar att de inte skulle titta på det vid en viss punkt. Objektifiering av kvinnor analyserades genom... (More)
Syftet med denna studien var att undersöka om porrkonsumtion och traditionella maskulina normer predicerar kvinnoobjektifiering. Studien ämnade att bidra med kunskap och psykologisk forskning om effekterna av pornografi eftersom pornografins roll i samhället är större än de senaste decennierna och relativt outforskad. Datainsamlingen producerades genom en digital enkätundersökning som besvarades av män som är över 18 år och konsumerar heterosexuell pornografi. En del av enkäten använde en ny dynamisk metod där deltagarna kunde ange om de skulle fortsätta titta på fiktiva pornografiska scener, med ökande våldsamt innehåll, eller om de indikerar att de inte skulle titta på det vid en viss punkt. Objektifiering av kvinnor analyserades genom en regression med pornografisk konsumtion och traditionella maskulina normer och visade att endast den senare prediktorn unikt bidrog till variansen i objektifiering. Dock fanns ingen korrelation mellan objektifiering av kvinnor och pornografisk konsumtion via vår kvantitativa data. Resultatet från den dynamiska datan indikerade att de som valde att kolla på mer våldsamma fiktiva scenarion även tenderar att ha högre värden på skalorna som mätte objektifiering och maskulina normer. Baserat på dessa resultat verkar det som att det inte är mängden konsumtion som bidrar till objektifiering utan snarare den konsumerade pornografins natur (våldsam/icke våldsam) som kan bidra till starkare objektifiering. Dessa fynd kan vara viktiga dels för att förstå sambandet mellan maskulina normer, porrkonsumtion och objektifiering av kvinnor, men även för att indikera ett behov av att specialisera interventioner baserat på om konsumtionen av pornografiskt material är våldsamt eller inte. Slutligen visar studien även på att det finns ett potentiellt problem i att våld mot kvinnor i pornografi normaliseras som kan påverka kontextet mäns våld mot kvinnor i samhället. (Less)
Abstract
The aim of this study was to examine if pornographic consumption and traditional masculine norms can predict the objectification of women. Furthermore, the purpose of exploring the subject of the study was to contribute with knowledge and psychological research about the effects of pornography as pornography’s’ role in contemporary society is greater than in recent decades and relatively unexplored. The data was produced through a digital survey, which was answered by males over the age of 18 who consume heterosexual pornography. One part of the survey used a novel dynamic method where participants could state whether they would continue watching fictional pornographic scenes, with increasingly violent content, or if they would indicate... (More)
The aim of this study was to examine if pornographic consumption and traditional masculine norms can predict the objectification of women. Furthermore, the purpose of exploring the subject of the study was to contribute with knowledge and psychological research about the effects of pornography as pornography’s’ role in contemporary society is greater than in recent decades and relatively unexplored. The data was produced through a digital survey, which was answered by males over the age of 18 who consume heterosexual pornography. One part of the survey used a novel dynamic method where participants could state whether they would continue watching fictional pornographic scenes, with increasingly violent content, or if they would indicate that they would not view it at some point. Objectification of women was regressed onto pornographic consumption and traditional masculine norms, showing that only the latter predictor contributed uniquely to the variance in objectification. However, we could not find a correlation between objectification of women and pornographic consumption through our quantitive data. The results from the dynamic data indicated that those who would watch more violent fictional scenarios also tended to score higher on the scales that measured objectification and masculine norms. Based on these results it seems that it may not be the amount of consumption that contributes to objectification, but it depends on the nature of the pornography consumed (violen/non-violent) that could lead to stronger objectification. These findings may be important both for understanding the links between masuline norms, porn consumption, and objectification of women, but also may indicate a need to specialize interventions based on if the consumed material is violent or not. Finally, it also speaks to the potential issue that normalization of violence against women in porn has within the context of men’s violence against women in society. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jakobsson, Beata LU and Gulliksen, Agnes LU
supervisor
organization
course
PSYK11 20221
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
objectification, pornography, norms, attitudes
language
Swedish
id
9093159
date added to LUP
2022-07-01 11:51:53
date last changed
2022-07-01 11:51:53
@misc{9093159,
 abstract   = {{The aim of this study was to examine if pornographic consumption and traditional masculine norms can predict the objectification of women. Furthermore, the purpose of exploring the subject of the study was to contribute with knowledge and psychological research about the effects of pornography as pornography’s’ role in contemporary society is greater than in recent decades and relatively unexplored. The data was produced through a digital survey, which was answered by males over the age of 18 who consume heterosexual pornography. One part of the survey used a novel dynamic method where participants could state whether they would continue watching fictional pornographic scenes, with increasingly violent content, or if they would indicate that they would not view it at some point. Objectification of women was regressed onto pornographic consumption and traditional masculine norms, showing that only the latter predictor contributed uniquely to the variance in objectification. However, we could not find a correlation between objectification of women and pornographic consumption through our quantitive data. The results from the dynamic data indicated that those who would watch more violent fictional scenarios also tended to score higher on the scales that measured objectification and masculine norms. Based on these results it seems that it may not be the amount of consumption that contributes to objectification, but it depends on the nature of the pornography consumed (violen/non-violent) that could lead to stronger objectification. These findings may be important both for understanding the links between masuline norms, porn consumption, and objectification of women, but also may indicate a need to specialize interventions based on if the consumed material is violent or not. Finally, it also speaks to the potential issue that normalization of violence against women in porn has within the context of men’s violence against women in society.}},
 author    = {{Jakobsson, Beata and Gulliksen, Agnes}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Objectification of women: The effects of pornography consumtion and traditional masculine norms}},
 year     = {{2022}},
}