Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Shapes - Next Generation IoT sensors

Eliason, Emanuel LU (2022) MMKM05 20221
Product Development
Abstract
This Master Thesis is based on a project in the product development of the next generation of IoT-sensors for the company Sensative AB. The project commences where a pilot study, finished in January 2022, concludes at the same company by the same author. The project focuses on solidifying and developing the design made in the pilot study, as well as exploring new design ideas for additional wireless sensor designs.

This was achieved by following the theoretical product development process called the Double Diamond process. The project progressed in an iterative manner where solutions and ideas had to be tested and reevaluated along the way. The major focus for the project was developing and improving the SQ-Air sensor. Additional... (More)
This Master Thesis is based on a project in the product development of the next generation of IoT-sensors for the company Sensative AB. The project commences where a pilot study, finished in January 2022, concludes at the same company by the same author. The project focuses on solidifying and developing the design made in the pilot study, as well as exploring new design ideas for additional wireless sensor designs.

This was achieved by following the theoretical product development process called the Double Diamond process. The project progressed in an iterative manner where solutions and ideas had to be tested and reevaluated along the way. The major focus for the project was developing and improving the SQ-Air sensor. Additional results were the designs of the sensors called Dots and Prism which were more focused on conceptual design.

The designs were prototyped using virtual models, physical 3D-printed models and virtual renders to contribute to constructive discussions and further iterations of improvement during the process. The SQ-Air design progressed to pre-production and the two other designs led to discussions about Sensative’s design-thinking and improving their customer experience as well as expanding their product range. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Denna uppsats är baserad på ett projekt inom produktutveckling av nästa generations IoT-sensorer för företaget Sensative AB. Projektet tar vid där ett pilotprojekt, färdigställt i januari 2022, slutade, vid samma företag och av samma författare. Projektet fokuserar på att solidifiera och utveckla den design som gjordes i pilotprojektet, samt att utforska nya designidéer för ytterligare trådlösa sensorer.

Detta uppnåddes genom att följa den teoretiska processen för produktutveckling kallad the Double Diamond process. Projektet fortskred på ett iterativt sätt där lösningar och idéer behövde testas och utvärderas under förloppets gång. Mest fokus inom detta projekt riktades åt att utveckla och förbättra designen för SQ-Air sensorn.... (More)
Denna uppsats är baserad på ett projekt inom produktutveckling av nästa generations IoT-sensorer för företaget Sensative AB. Projektet tar vid där ett pilotprojekt, färdigställt i januari 2022, slutade, vid samma företag och av samma författare. Projektet fokuserar på att solidifiera och utveckla den design som gjordes i pilotprojektet, samt att utforska nya designidéer för ytterligare trådlösa sensorer.

Detta uppnåddes genom att följa den teoretiska processen för produktutveckling kallad the Double Diamond process. Projektet fortskred på ett iterativt sätt där lösningar och idéer behövde testas och utvärderas under förloppets gång. Mest fokus inom detta projekt riktades åt att utveckla och förbättra designen för SQ-Air sensorn. Ytterligare resultat blev designer för sensorerna Dots och Prism vilka var mer konceptuellt inriktade designer.

Prototyper för designerna upprättades med både virtuella modeller, fysiska 3D-skrivna modeller och virtuella renderingar för att bidra till konstruktiva diskussioner och vidare iterationer av förbättringar under processen. Designen SQ-Air gick vidare förproduktion och de två andra designerna ledde till diskussioner kring Sensatives designtänkande och kring att förbättra deras kundupplevelse, såväl som att expandera sitt produktutbud. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eliason, Emanuel LU
supervisor
organization
course
MMKM05 20221
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Product development, Sensor, Internet of Things, Double Diamond, CAD, Design
language
English
id
9094066
date added to LUP
2022-06-28 16:21:55
date last changed
2022-06-28 16:21:55
@misc{9094066,
 abstract   = {{This Master Thesis is based on a project in the product development of the next generation of IoT-sensors for the company Sensative AB. The project commences where a pilot study, finished in January 2022, concludes at the same company by the same author. The project focuses on solidifying and developing the design made in the pilot study, as well as exploring new design ideas for additional wireless sensor designs. 

This was achieved by following the theoretical product development process called the Double Diamond process. The project progressed in an iterative manner where solutions and ideas had to be tested and reevaluated along the way. The major focus for the project was developing and improving the SQ-Air sensor. Additional results were the designs of the sensors called Dots and Prism which were more focused on conceptual design. 

The designs were prototyped using virtual models, physical 3D-printed models and virtual renders to contribute to constructive discussions and further iterations of improvement during the process. The SQ-Air design progressed to pre-production and the two other designs led to discussions about Sensative’s design-thinking and improving their customer experience as well as expanding their product range.}},
 author    = {{Eliason, Emanuel}},
 language   = {{eng}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Shapes - Next Generation IoT sensors}},
 year     = {{2022}},
}