Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Valen för en bättre miljö

Martinsson, Anton LU and Hrovat, Marcus LU (2022) SMKK60 20221
Department of Service Studies
Abstract (Swedish)
Under det senaste decenniet har utvecklingen av e-handeln varit explosionsartad med en nära
nog fyrdubblad omsättning på tio år. Tack vare globalisering och digitalisering har e-handeln
blivit en gränslös handel som är tillgänglig nästan överallt. Under corona-pandemin har det
inneburit att konsumenternas beteende och trender gällande konsumtion av varor har
förändrats. Den stora ökningen av e-handeln har inneburit att företag måste fokusera på sista
ledet i försörjningskedjan, vilket är last mile-leveranser. Det finns stora utmaningar med last
mile-leveranser då företag måste ta hänsyn till ökade konsumentkrav, transportvolymer och
miljöutsläpp. Det som påverkar detta är konsumenternas beteende och vilka val de gör.
Syftet med... (More)
Under det senaste decenniet har utvecklingen av e-handeln varit explosionsartad med en nära
nog fyrdubblad omsättning på tio år. Tack vare globalisering och digitalisering har e-handeln
blivit en gränslös handel som är tillgänglig nästan överallt. Under corona-pandemin har det
inneburit att konsumenternas beteende och trender gällande konsumtion av varor har
förändrats. Den stora ökningen av e-handeln har inneburit att företag måste fokusera på sista
ledet i försörjningskedjan, vilket är last mile-leveranser. Det finns stora utmaningar med last
mile-leveranser då företag måste ta hänsyn till ökade konsumentkrav, transportvolymer och
miljöutsläpp. Det som påverkar detta är konsumenternas beteende och vilka val de gör.
Syftet med denna studie är att öka förståelsen över de val som konsumenter gör vid last
mile-leveranser, vilka faktorer som de påverkas av när de handlar kläder online och hur valen
kommer att påverka last mile-leveransers miljöpåverkan. Denna studie är avgränsad till att
endast behandla svar från respondenter som bor i Sverige och fokuserar endast på handel från
företag till konsumenter (B2C). För att uppfylla rapportens syfte genomfördes en enkät och
analyser av officiella dokument och hemsidor som en komplettering för enkäten.
Resultatet visade att ålder har en stor betydelse gällande faktorer som påverkar leveranssätt.
De yngre konsumenterna handlar mer frekvent än de äldre konsumenterna, är mer erfarna av
leveranser och prioriterar leveranser som är snabba, bekväma att hämta ut och helst
kostnadsfria. Resultatet visar bland annat att de äldre respondenterna är mer villiga att vänta
1-2 dagar längre för att få hållbara transporter än de yngre. Med tanke på att konsumenter
prioriterar smidighet och bekvämlighet har hemleveranser ökat under årens gång, vilket har
fått en negativ miljöpåverkan, då flera fordon måste användas vilket gör att antal körda
kilometer ökar, flera rutter fram- och tillbaka med låg fyllnadsgrad som gör att utsläppen
ökar. I resultat och analys-kapitlet blev det tydligt att respondenterna hade dålig koll på hur
leveranser påverkar miljön. För att påverka konsumenterna mer borde företag marknadsföra
och motivera sina konsumenter att välja mer hållbara transportval. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Martinsson, Anton LU and Hrovat, Marcus LU
supervisor
organization
alternative title
En studie om hur konsumenters val påverkar last mile-leveransers miljöpåverkan
course
SMKK60 20221
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Konsumenter, last mile-leveranser, hållbarhet, miljöpåverkan, transporter
language
Swedish
id
9095738
date added to LUP
2022-07-21 09:11:41
date last changed
2022-07-21 09:11:41
@misc{9095738,
 abstract   = {{Under det senaste decenniet har utvecklingen av e-handeln varit explosionsartad med en nära
nog fyrdubblad omsättning på tio år. Tack vare globalisering och digitalisering har e-handeln
blivit en gränslös handel som är tillgänglig nästan överallt. Under corona-pandemin har det
inneburit att konsumenternas beteende och trender gällande konsumtion av varor har
förändrats. Den stora ökningen av e-handeln har inneburit att företag måste fokusera på sista
ledet i försörjningskedjan, vilket är last mile-leveranser. Det finns stora utmaningar med last
mile-leveranser då företag måste ta hänsyn till ökade konsumentkrav, transportvolymer och
miljöutsläpp. Det som påverkar detta är konsumenternas beteende och vilka val de gör.
Syftet med denna studie är att öka förståelsen över de val som konsumenter gör vid last
mile-leveranser, vilka faktorer som de påverkas av när de handlar kläder online och hur valen
kommer att påverka last mile-leveransers miljöpåverkan. Denna studie är avgränsad till att
endast behandla svar från respondenter som bor i Sverige och fokuserar endast på handel från
företag till konsumenter (B2C). För att uppfylla rapportens syfte genomfördes en enkät och
analyser av officiella dokument och hemsidor som en komplettering för enkäten.
Resultatet visade att ålder har en stor betydelse gällande faktorer som påverkar leveranssätt.
De yngre konsumenterna handlar mer frekvent än de äldre konsumenterna, är mer erfarna av
leveranser och prioriterar leveranser som är snabba, bekväma att hämta ut och helst
kostnadsfria. Resultatet visar bland annat att de äldre respondenterna är mer villiga att vänta
1-2 dagar längre för att få hållbara transporter än de yngre. Med tanke på att konsumenter
prioriterar smidighet och bekvämlighet har hemleveranser ökat under årens gång, vilket har
fått en negativ miljöpåverkan, då flera fordon måste användas vilket gör att antal körda
kilometer ökar, flera rutter fram- och tillbaka med låg fyllnadsgrad som gör att utsläppen
ökar. I resultat och analys-kapitlet blev det tydligt att respondenterna hade dålig koll på hur
leveranser påverkar miljön. För att påverka konsumenterna mer borde företag marknadsföra
och motivera sina konsumenter att välja mer hållbara transportval.}},
 author    = {{Martinsson, Anton and Hrovat, Marcus}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Valen för en bättre miljö}},
 year     = {{2022}},
}