Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Utvecklingen av lager- och logistikfastighetsmarknaden

Borg Andersson, Fredrik LU (2022) VFTM01 20212
Real Estate Science
Abstract
The Covid-19 pandemic has led to a rapid change in trading patterns in large parts of the world. E-commerce has seen enormous growth, especially in the last two years, which has placed new demands on well-functioning logistics chains. This in turn has contributed to increased demands on warehouse and logistics properties and a shortage of land in attractive locations. The supply deficit on land has become an engaging issue for the public and decision-makers who must decide what future development they want and how expensive land and especially arable land should be used, where the municipalities' individual strategies can be crucial. Now that there is a shortage of land in attractive locations for logistics
properties, the authorities'... (More)
The Covid-19 pandemic has led to a rapid change in trading patterns in large parts of the world. E-commerce has seen enormous growth, especially in the last two years, which has placed new demands on well-functioning logistics chains. This in turn has contributed to increased demands on warehouse and logistics properties and a shortage of land in attractive locations. The supply deficit on land has become an engaging issue for the public and decision-makers who must decide what future development they want and how expensive land and especially arable land should be used, where the municipalities' individual strategies can be crucial. Now that there is a shortage of land in attractive locations for logistics
properties, the authorities' decision-making role becomes more important.
Questions that I want to try to answer are what the future development for the warehouse and logistics real estate market is likely to look like and whether there are obstacles to further development. Can strategies for land use differ in different parts of Sweden and how do parties involved in the planning process view the degree of utilization of logistics properties?
There are many indications that the warehouse and logistics real estate market will continue to grow as our trading patterns change. The lack of attractive warehouse and logistics land makes the way the land is used important, parties involved in the planning process seem to agree that a higher degree of exploitation than is seen in many places today, is an important issue to highlight for future societal development. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Vad händer på fastighetsmarknaden när e-handeln växer kraftigt på kort tid? Vilka potentiella hinder uppstår och vad blir viktiga parametrar att förhålla sig till som beslutsfattare?
Det finns en ökad efterfrågan på lager- och logistikfastigheter starkt kopplat till e-handel och pandemin som har bidragit till en ökning av varor som säljs på nätet.
E-handeln har sett en enorm tillväxt, framförallt de senaste två åren, vilket har ställt nya krav på välfungerande logistikkedjor. Detta har i sin tur bidragit till ökade krav på lager- och logistikfastigheter och brist på mark i attraktiva lägen.
Utbudsunderskottet på mark har blivit en engagerande fråga för allmänheten och beslutsfattare som måste ta ställning till vilken framtida utveckling... (More)
Vad händer på fastighetsmarknaden när e-handeln växer kraftigt på kort tid? Vilka potentiella hinder uppstår och vad blir viktiga parametrar att förhålla sig till som beslutsfattare?
Det finns en ökad efterfrågan på lager- och logistikfastigheter starkt kopplat till e-handel och pandemin som har bidragit till en ökning av varor som säljs på nätet.
E-handeln har sett en enorm tillväxt, framförallt de senaste två åren, vilket har ställt nya krav på välfungerande logistikkedjor. Detta har i sin tur bidragit till ökade krav på lager- och logistikfastigheter och brist på mark i attraktiva lägen.
Utbudsunderskottet på mark har blivit en engagerande fråga för allmänheten och beslutsfattare som måste ta ställning till vilken framtida utveckling som man vill ha och hur dyrbar mark och speciellt åkermark ska användas, där kommunernas enskilda strategier kan vara avgörande.
Frågor som arbetet vill försöka att besvara är hur framtidsutvecklingen för lager- och logistikfastighetsmarknaden sannolikt ser ut och huruvida det finns hinder för en fortsatt utveckling. Kan strategier för nyttjande av mark skilja sig i olika delar av Sverige och hur ser inblandade parter i planprocessen på exploateringsgraden för logistikfastigheter?
Mycket tyder på att lager- och logistikfastighetsmarknaden kommer att fortsätta att växa i och med att våra handelsmönster förändras. Bristen på attraktiv lager- och logistikmark gör att sättet som marken nyttjas på blir viktig, inblandade parter i planprocessen verkar vara ense om att en högre exploateringsgrad än man ser på många håll idag, är en viktig fråga att belysa för den framtida samhällsutvecklingen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Borg Andersson, Fredrik LU
supervisor
organization
course
VFTM01 20212
year
type
M1 - University Diploma
subject
keywords
Real estate, land use, logistics real estate, environment, engineering, pandemic, e- commerce, trade patterns, supply chain, agricultural land
other publication id
LUTVDG/TVLM 22/5513SE
language
Swedish
id
9101327
date added to LUP
2022-11-04 08:39:48
date last changed
2022-11-04 08:39:48
@misc{9101327,
 abstract   = {{The Covid-19 pandemic has led to a rapid change in trading patterns in large parts of the world. E-commerce has seen enormous growth, especially in the last two years, which has placed new demands on well-functioning logistics chains. This in turn has contributed to increased demands on warehouse and logistics properties and a shortage of land in attractive locations. The supply deficit on land has become an engaging issue for the public and decision-makers who must decide what future development they want and how expensive land and especially arable land should be used, where the municipalities' individual strategies can be crucial. Now that there is a shortage of land in attractive locations for logistics
properties, the authorities' decision-making role becomes more important.
Questions that I want to try to answer are what the future development for the warehouse and logistics real estate market is likely to look like and whether there are obstacles to further development. Can strategies for land use differ in different parts of Sweden and how do parties involved in the planning process view the degree of utilization of logistics properties?
There are many indications that the warehouse and logistics real estate market will continue to grow as our trading patterns change. The lack of attractive warehouse and logistics land makes the way the land is used important, parties involved in the planning process seem to agree that a higher degree of exploitation than is seen in many places today, is an important issue to highlight for future societal development.}},
 author    = {{Borg Andersson, Fredrik}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Utvecklingen av lager- och logistikfastighetsmarknaden}},
 year     = {{2022}},
}