Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Vi är bara människor

Åkerström, Filip LU and Tillgren, Eric LU (2023) AMSM22 20222
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Abstrakt

Bakgrund: Att ambulanspersonal ibland utsätts för särskilt psykiskt svåra uppdrag ses för många som en självklarhet, men hur ambulanspersonalens psykiska mående påverkas är inte lika känt.
Syfte: Syftet är att systematiskt undersöka hur ambulanspersonal påverkas psykiskt av traumatiska sällanhändelser.
Metod: Studien är en integrativ litteraturstudie. Totalt inkluderades elva artiklar som utgjorde resultatet. Studiens resultatet bildade tre huvudteman, upplevda traumatiska sällanhändelser, psykologiska effekter samt demografiska och geografiska skillnader kopplat till traumatiska sällanhändelser.
Resultat: Majoriteten hade utsatts för minst en traumatisk sällanhändelse. Vanliga psykologiska effekter var PTSD, ångest och... (More)
Abstrakt

Bakgrund: Att ambulanspersonal ibland utsätts för särskilt psykiskt svåra uppdrag ses för många som en självklarhet, men hur ambulanspersonalens psykiska mående påverkas är inte lika känt.
Syfte: Syftet är att systematiskt undersöka hur ambulanspersonal påverkas psykiskt av traumatiska sällanhändelser.
Metod: Studien är en integrativ litteraturstudie. Totalt inkluderades elva artiklar som utgjorde resultatet. Studiens resultatet bildade tre huvudteman, upplevda traumatiska sällanhändelser, psykologiska effekter samt demografiska och geografiska skillnader kopplat till traumatiska sällanhändelser.
Resultat: Majoriteten hade utsatts för minst en traumatisk sällanhändelse. Vanliga psykologiska effekter var PTSD, ångest och sömnproblem. Det fanns geografiska och demografiska skillnader kopplat till traumatiska sällanhändelser, men trots detta upplevde flertalet att de blev stärkta av sitt ambulansyrke.
Slutsats: Ambulanspersonal riskerar i hög grad att utveckla psykisk ohälsa. (Less)
Popular Abstract
Abstract

Background: Paramedics are sometimes exposed to particularly psychologically difficult tasks, which also is a common perception by the public. However, how the paramedics' mental well-being is affected is not as well known.
Aim: The aim was to systematically investigate how paramedics are psychologically affected by rare traumatic events.
Methods: Integrative literature study was the chosen method of this study. A total of eleven articles were included which made up the result. The results of the study formed three main themes, experienced traumatic rare events, psychological effects and demographic and geographical differences linked to traumatic rare events.
Results: The majority had been exposed to at least one rare... (More)
Abstract

Background: Paramedics are sometimes exposed to particularly psychologically difficult tasks, which also is a common perception by the public. However, how the paramedics' mental well-being is affected is not as well known.
Aim: The aim was to systematically investigate how paramedics are psychologically affected by rare traumatic events.
Methods: Integrative literature study was the chosen method of this study. A total of eleven articles were included which made up the result. The results of the study formed three main themes, experienced traumatic rare events, psychological effects and demographic and geographical differences linked to traumatic rare events.
Results: The majority had been exposed to at least one rare traumatic event. Common psychological effects were PTSD, anxiety and sleep problems. There were geographic and demographic differences linked to traumatic rare events, but despite this, the majority felt that they were strengthened by their ambulance profession.
Conclusion: Paramedics are at high risk of developing mental illness. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Åkerström, Filip LU and Tillgren, Eric LU
supervisor
organization
course
AMSM22 20222
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Nyckelord Ambulanspersonal, PTSD, upplevelse, psykisk ohälsa, sällanhändelser, stora trauman, psykologiska trauman. Keywords Ambulance personnel, experience, mental illness, rare events, major trauma, psychological trauma.
language
Swedish
id
9104442
date added to LUP
2023-01-10 18:57:45
date last changed
2023-01-10 18:57:45
@misc{9104442,
 abstract   = {{Abstrakt

Bakgrund: Att ambulanspersonal ibland utsätts för särskilt psykiskt svåra uppdrag ses för många som en självklarhet, men hur ambulanspersonalens psykiska mående påverkas är inte lika känt. 
Syfte: Syftet är att systematiskt undersöka hur ambulanspersonal påverkas psykiskt av traumatiska sällanhändelser.
Metod: Studien är en integrativ litteraturstudie. Totalt inkluderades elva artiklar som utgjorde resultatet. Studiens resultatet bildade tre huvudteman, upplevda traumatiska sällanhändelser, psykologiska effekter samt demografiska och geografiska skillnader kopplat till traumatiska sällanhändelser. 
Resultat: Majoriteten hade utsatts för minst en traumatisk sällanhändelse. Vanliga psykologiska effekter var PTSD, ångest och sömnproblem. Det fanns geografiska och demografiska skillnader kopplat till traumatiska sällanhändelser, men trots detta upplevde flertalet att de blev stärkta av sitt ambulansyrke.
Slutsats: Ambulanspersonal riskerar i hög grad att utveckla psykisk ohälsa.}},
 author    = {{Åkerström, Filip and Tillgren, Eric}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Vi är bara människor}},
 year     = {{2023}},
}