Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Employer branding: En fenomenografisk studie om Malmö stads arbete med att attrahera och behålla personal

Warnberg Richter, Jenny LU and Inghardt, Anna LU (2023) PEDK21 20222
Education
Abstract (Swedish)
Arbete med employer branding har blivit allt viktigare som ett resultat av globaliseringen. Arbetsgivare behöver profilera sitt erbjudande på ett effektivt sätt, då både potentiella och befintliga medarbetare har fler möjligheter på arbetsmarknaden. Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera hur Malmö stad arbetar med employer branding för att attrahera och behålla personal, där uppfattningar mellan yrkesverksamma inom employer och medarbetare jämförs med varandra. Studien är kvalitativ och utgår från en fenomenografisk metodansats, där empirin samlades in genom sex semistrukturerade intervjuer. Resultatet visar att man inom organisationen på olika sätt arbetar för att attrahera och behålla personal, där både intervjupersonerna... (More)
Arbete med employer branding har blivit allt viktigare som ett resultat av globaliseringen. Arbetsgivare behöver profilera sitt erbjudande på ett effektivt sätt, då både potentiella och befintliga medarbetare har fler möjligheter på arbetsmarknaden. Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera hur Malmö stad arbetar med employer branding för att attrahera och behålla personal, där uppfattningar mellan yrkesverksamma inom employer och medarbetare jämförs med varandra. Studien är kvalitativ och utgår från en fenomenografisk metodansats, där empirin samlades in genom sex semistrukturerade intervjuer. Resultatet visar att man inom organisationen på olika sätt arbetar för att attrahera och behålla personal, där både intervjupersonerna som arbetar med employer branding och medarbetarna identifierar storlek, trygghet och sociala medier som viktiga beståndsdelar i arbetet med att attrahera personal. När det kommer till aspekten behålla lyfte intervjupersonerna fram ledarskap, organisationskultur, balans mellan arbete och fritid samt möjligheter till utveckling och intern rörlighet. Det framkom inte skillnader i särskilt hög utsträckning mellan grupperna, men ett antal varierade uppfattningar kunde ändå urskiljas. Studien rundas av med en avslutande reflektion, där förslag på framtida forskning presenteras. Det hade bland annat varit intressant att granska företag som många människor drömmer om att få arbeta hos och där anställda är kvar under en lång tid, för att se hur de arbetar med att attrahera och behålla personal. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Warnberg Richter, Jenny LU and Inghardt, Anna LU
supervisor
organization
course
PEDK21 20222
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Employer branding, Extern employer branding, Intern employer branding, Tillitsbaserat ledarskap, Work-life balance, Organisationskultur, Intern rörlighet, Kompetensutveckling, Lärande
language
Swedish
id
9108211
date added to LUP
2023-02-06 14:42:13
date last changed
2023-02-06 14:42:13
@misc{9108211,
 abstract   = {{Arbete med employer branding har blivit allt viktigare som ett resultat av globaliseringen. Arbetsgivare behöver profilera sitt erbjudande på ett effektivt sätt, då både potentiella och befintliga medarbetare har fler möjligheter på arbetsmarknaden. Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera hur Malmö stad arbetar med employer branding för att attrahera och behålla personal, där uppfattningar mellan yrkesverksamma inom employer och medarbetare jämförs med varandra. Studien är kvalitativ och utgår från en fenomenografisk metodansats, där empirin samlades in genom sex semistrukturerade intervjuer. Resultatet visar att man inom organisationen på olika sätt arbetar för att attrahera och behålla personal, där både intervjupersonerna som arbetar med employer branding och medarbetarna identifierar storlek, trygghet och sociala medier som viktiga beståndsdelar i arbetet med att attrahera personal. När det kommer till aspekten behålla lyfte intervjupersonerna fram ledarskap, organisationskultur, balans mellan arbete och fritid samt möjligheter till utveckling och intern rörlighet. Det framkom inte skillnader i särskilt hög utsträckning mellan grupperna, men ett antal varierade uppfattningar kunde ändå urskiljas. Studien rundas av med en avslutande reflektion, där förslag på framtida forskning presenteras. Det hade bland annat varit intressant att granska företag som många människor drömmer om att få arbeta hos och där anställda är kvar under en lång tid, för att se hur de arbetar med att attrahera och behålla personal.}},
 author    = {{Warnberg Richter, Jenny and Inghardt, Anna}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Employer branding: En fenomenografisk studie om Malmö stads arbete med att attrahera och behålla personal}},
 year     = {{2023}},
}