Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Högre andel kvinnor, lägre bolagsrisk?

Larsson, Johan LU ; Nordstrand, Simon LU and Ivarsson, Victor LU (2023) FEKH89 20222
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Undersöka om könsfördelning i styrelser påverkar risken i bolag på noterade på Large
och Mid cap i Sverige, Finland och Danmark.

Metod: Studien är av kvantitativ natur och följer en deduktiv ansats. Studien använder
paneldata och OLS regressioner för att ta fram ett resultat.

Teoretiskt ramverk: Studien baseras främst på liknande studier inom ämnet som undersökt
hur könsfördelning i styrelser eller ledningsgrupper påverkar risken i bolag. Den grundar sig
även i forskning och teorier som förklarar att kvinnor är mer riskaverta än män.

Resultat: Resultatet utgår från data på 270 Large och Mid cap bolag noterade på Nasdaq
Stockholm, Nasdaq Copenhagen och Nadaq Helsinki mellan åren 2015–2019. Efter samtliga
regressioner... (More)
Syfte: Undersöka om könsfördelning i styrelser påverkar risken i bolag på noterade på Large
och Mid cap i Sverige, Finland och Danmark.

Metod: Studien är av kvantitativ natur och följer en deduktiv ansats. Studien använder
paneldata och OLS regressioner för att ta fram ett resultat.

Teoretiskt ramverk: Studien baseras främst på liknande studier inom ämnet som undersökt
hur könsfördelning i styrelser eller ledningsgrupper påverkar risken i bolag. Den grundar sig
även i forskning och teorier som förklarar att kvinnor är mer riskaverta än män.

Resultat: Resultatet utgår från data på 270 Large och Mid cap bolag noterade på Nasdaq
Stockholm, Nasdaq Copenhagen och Nadaq Helsinki mellan åren 2015–2019. Efter samtliga
regressioner visas inget statistiskt signifikant samband mellan könsfördelningen i styrelsen
och risken i bolaget.

Slutsats: Slutsatsen utifrån studiens resultat är att en högre könsfördelning i bolagsstyrelser
inte leder till minskad risk i bolag gällande båda av studiens riskmått, volatilitet i aktiekurs
och skuldsättningsgrad. Istället finner studien att de initiala sambanden som hittas är drivna
av ej observerad heterogenitet samt omvänd kausalitet. (Less)
Popular Abstract
Purpose: The purpose of the study is to examine if gender distribution on corporate boards
affects firm risk in companies listed on Large and Mid-cap in the Nordic markets.

Methodology: The study is of a quantitative nature based on a deductive approach. The study
employs panel data and different OLS regressions in order to produce an unbiased result.

Theoretical framework: The study is primarily based on previous studies examining the
relationship between how gender diversity on corporate boards affects firm risk. It is also
based around theories and research which explains that females are more risk averse than
men.

Results: The empirical evidence is based on data from 270 companies listed on the Nasdaq
Stockholm, Nasdaq... (More)
Purpose: The purpose of the study is to examine if gender distribution on corporate boards
affects firm risk in companies listed on Large and Mid-cap in the Nordic markets.

Methodology: The study is of a quantitative nature based on a deductive approach. The study
employs panel data and different OLS regressions in order to produce an unbiased result.

Theoretical framework: The study is primarily based on previous studies examining the
relationship between how gender diversity on corporate boards affects firm risk. It is also
based around theories and research which explains that females are more risk averse than
men.

Results: The empirical evidence is based on data from 270 companies listed on the Nasdaq
Stockholm, Nasdaq Copenhagen and Nasdaq Helsinki Large and Mid cap exchanges. Data is
gathered from the period 2015-2019. The results show no significant connections between
gender diversity on corporate boards with this study’s measures of risk, stock volatility and
leverage.

Conclusion: The conclusion drawn based on the presented results is that gender diversity on
corporate boards does not affect firm risk regarding both stock volatility and leverage.
Instead, the study concludes that the initial connections found were driven by unobserved
heterogeneity and/or reverse causality. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Larsson, Johan LU ; Nordstrand, Simon LU and Ivarsson, Victor LU
supervisor
organization
alternative title
En studie om hur könsfördelning i bolagsstyrelser påverkar risk i bolag på den nordiska marknaden
course
FEKH89 20222
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Risk, Riskaversion, Volatilitet, Skuldsättningsgrad, Könsfördelning, Jämställdhet
language
Swedish
id
9110021
date added to LUP
2023-02-03 15:31:13
date last changed
2023-02-03 15:31:13
@misc{9110021,
 abstract   = {{Syfte: Undersöka om könsfördelning i styrelser påverkar risken i bolag på noterade på Large
och Mid cap i Sverige, Finland och Danmark.

Metod: Studien är av kvantitativ natur och följer en deduktiv ansats. Studien använder
paneldata och OLS regressioner för att ta fram ett resultat.

Teoretiskt ramverk: Studien baseras främst på liknande studier inom ämnet som undersökt
hur könsfördelning i styrelser eller ledningsgrupper påverkar risken i bolag. Den grundar sig
även i forskning och teorier som förklarar att kvinnor är mer riskaverta än män.

Resultat: Resultatet utgår från data på 270 Large och Mid cap bolag noterade på Nasdaq
Stockholm, Nasdaq Copenhagen och Nadaq Helsinki mellan åren 2015–2019. Efter samtliga
regressioner visas inget statistiskt signifikant samband mellan könsfördelningen i styrelsen
och risken i bolaget.

Slutsats: Slutsatsen utifrån studiens resultat är att en högre könsfördelning i bolagsstyrelser
inte leder till minskad risk i bolag gällande båda av studiens riskmått, volatilitet i aktiekurs
och skuldsättningsgrad. Istället finner studien att de initiala sambanden som hittas är drivna
av ej observerad heterogenitet samt omvänd kausalitet.}},
 author    = {{Larsson, Johan and Nordstrand, Simon and Ivarsson, Victor}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Högre andel kvinnor, lägre bolagsrisk?}},
 year     = {{2023}},
}