Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

"Varenda ton vi tar är ju personlig" - En intervjustudie om personligt uttryck i sångundervisning på gymnasiet

Axelsson, Hilda LU ; Fridolfsson, Alma LU and Ivsinovic, Marcela LU (2023) LAMP72 20231
Malmö Academy of Music
Abstract (Swedish)
Personligt uttryck har alltid varit viktigt för oss när vi sjunger och som blivande sånglärare vill vi att arbetet med personligt uttryck ska bli en naturlig del av vår egen sångundervisning. Syftet med denna studie är att undersöka begreppet personligt uttryck ur ett sånglärarperspektiv för att ta reda på hur sånglärare tolkar och beskriver sitt arbete med begreppet på gymnasiet. Vi genomförde fem semistrukturerade intervjuer och resultatet visar att samtliga informanter är överens om att personligt uttryck handlar om att göra musiken till sin egen. Fler aspekter av personligt uttryck tas upp och i dessa kan vi urskilja två huvuddrag, dels att personligt uttryck handlar om något fysiologiskt och anatomiskt, dels att det handlar om något... (More)
Personligt uttryck har alltid varit viktigt för oss när vi sjunger och som blivande sånglärare vill vi att arbetet med personligt uttryck ska bli en naturlig del av vår egen sångundervisning. Syftet med denna studie är att undersöka begreppet personligt uttryck ur ett sånglärarperspektiv för att ta reda på hur sånglärare tolkar och beskriver sitt arbete med begreppet på gymnasiet. Vi genomförde fem semistrukturerade intervjuer och resultatet visar att samtliga informanter är överens om att personligt uttryck handlar om att göra musiken till sin egen. Fler aspekter av personligt uttryck tas upp och i dessa kan vi urskilja två huvuddrag, dels att personligt uttryck handlar om något fysiologiskt och anatomiskt, dels att det handlar om något som kan skapas genom de val sångaren gör. Sångteknik används som ett sätt att förstärka det personliga uttrycket. Informanternas beskrivningar av arbetet med personligt uttryck inkluderar även arbete med musikaliska byggstenar och interpretation. Läraren har en viktig roll i arbetet med personligt uttryck och en slutsats vi kan dra är att arbetet gynnas av en öppen dialog kring personligt uttryck, både lärare och elev emellan och i lärarlagen. Vi tror att samtal kring personligt uttryck kan fungera som ett verktyg för att förstå och vidga synen på begreppet. Det kan även hjälpa lärare att undvika att styra eleven åt ett visst håll och att kunna göra en mer rättvis bedömning av personligt uttryck i undervisningen. (Less)
Abstract
Personal expression has always been important to us when we sing and as future singing teachers, we want the work with personal expression to become a natural part of our own singing lessons. The purpose of this study is to investigate the term ’personal expression’ from a singing teacher’s perspective to find out how singing teachers understand and describe their work with the term in upper secondary school. We conducted five semi-structured interviews, and the results show that all informants agree that personal expression is ultimately about making the music your own. Several aspects of personal expression are addressed and in these we can distinguish two main areas, (i) partly that personal expression is something physiological and... (More)
Personal expression has always been important to us when we sing and as future singing teachers, we want the work with personal expression to become a natural part of our own singing lessons. The purpose of this study is to investigate the term ’personal expression’ from a singing teacher’s perspective to find out how singing teachers understand and describe their work with the term in upper secondary school. We conducted five semi-structured interviews, and the results show that all informants agree that personal expression is ultimately about making the music your own. Several aspects of personal expression are addressed and in these we can distinguish two main areas, (i) partly that personal expression is something physiological and anatomical, and (ii) partly that it is something that can be created through choices made by the singer. Vocal technique is used to amplify personal expression. According to the informants, the work with personal expression also includes work with musical aspects and interpretation. The teacher has an important role in the work with personal expression and a conclusion we can draw is that the work benefits from an open dialogue between teacher and student and within the teaching staff. We believe that conversations about personal expression can serve as a tool to understand and broaden the view of the concept. It may also help teachers to avoid steering the student in a certain direction and to be able to make a fairer assessment of personal expression in their teaching. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Axelsson, Hilda LU ; Fridolfsson, Alma LU and Ivsinovic, Marcela LU
supervisor
organization
course
LAMP72 20231
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Musikpedagogik, personligt uttryck, röst, sångteknik, sångundervisning, utbildningsvetenskap, educational science, music education, personal expression, singing lessons, vocal technique, voice
language
Swedish
id
9121683
date added to LUP
2023-06-13 11:38:59
date last changed
2023-06-13 11:38:59
@misc{9121683,
 abstract   = {{Personal expression has always been important to us when we sing and as future singing teachers, we want the work with personal expression to become a natural part of our own singing lessons. The purpose of this study is to investigate the term ’personal expression’ from a singing teacher’s perspective to find out how singing teachers understand and describe their work with the term in upper secondary school. We conducted five semi-structured interviews, and the results show that all informants agree that personal expression is ultimately about making the music your own. Several aspects of personal expression are addressed and in these we can distinguish two main areas, (i) partly that personal expression is something physiological and anatomical, and (ii) partly that it is something that can be created through choices made by the singer. Vocal technique is used to amplify personal expression. According to the informants, the work with personal expression also includes work with musical aspects and interpretation. The teacher has an important role in the work with personal expression and a conclusion we can draw is that the work benefits from an open dialogue between teacher and student and within the teaching staff. We believe that conversations about personal expression can serve as a tool to understand and broaden the view of the concept. It may also help teachers to avoid steering the student in a certain direction and to be able to make a fairer assessment of personal expression in their teaching.}},
 author    = {{Axelsson, Hilda and Fridolfsson, Alma and Ivsinovic, Marcela}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{"Varenda ton vi tar är ju personlig" - En intervjustudie om personligt uttryck i sångundervisning på gymnasiet}},
 year     = {{2023}},
}