Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Verksamheter som brottsverktyg - En analys av regleringsstrategier och dess potential att motverka den ekonomiska brottsligheten som inriktas på välfärdssystemet

Ottosson, Stephanie LU (2024) JURM02 20241
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
Access to a company is a necessity for committing welfare crimes. The company can be used throughout its lifespan to commit various financially motivated offenses. Organized crime that exploits wrongful welfare payments or withholds tax contributions to finance its criminal activities leads to undermining the trust in the welfare system.

Utilizing purposeful regulatory strategies during legislative work is essential to achieve increased compliance and prevent economic crime.

This essay aims to address questions about what economic crime is, the existing regulatory and control strategies and how current law relates to situations where companies are used as tools for criminal activities. The paper uses both a legal dogmatic method and... (More)
Access to a company is a necessity for committing welfare crimes. The company can be used throughout its lifespan to commit various financially motivated offenses. Organized crime that exploits wrongful welfare payments or withholds tax contributions to finance its criminal activities leads to undermining the trust in the welfare system.

Utilizing purposeful regulatory strategies during legislative work is essential to achieve increased compliance and prevent economic crime.

This essay aims to address questions about what economic crime is, the existing regulatory and control strategies and how current law relates to situations where companies are used as tools for criminal activities. The paper uses both a legal dogmatic method and a legal policy method. The legal dogmatic method involves interpreting and systematizing legal norms, while the legal policy method considers broader policy implications. By analyzing legislative history, case law and doctrine the essay seeks to achieve its purpose. (Less)
Abstract (Swedish)
En förutsättning för att begå välfärdsbrottslighet är tillgången till ett bolag som kan användas under hela bolagets livslängd för att begå en rad olika brott av ekonomisk natur. Organiserad brottslighet som utnyttjar felaktiga utbetalningar från välfärdssamhället eller undanhåller skatteinbetalningar i syfte att finansiera sin kriminella verksamhet bidrar till att förtroendet för välfärdssamhället undermineras.

Att använda ändamålsenliga regleringsstrategier vid lagstiftningsarbetet är något som är nödvändigt för att uppnå ökad regelefterlevnad och för att stävja den ekonomiska brottsligheten.

Denna uppsats syftar till att besvara frågor om vad ekonomisk brottslighet innebär, vilka reglerings- och kontrollstrategier som finns, samt... (More)
En förutsättning för att begå välfärdsbrottslighet är tillgången till ett bolag som kan användas under hela bolagets livslängd för att begå en rad olika brott av ekonomisk natur. Organiserad brottslighet som utnyttjar felaktiga utbetalningar från välfärdssamhället eller undanhåller skatteinbetalningar i syfte att finansiera sin kriminella verksamhet bidrar till att förtroendet för välfärdssamhället undermineras.

Att använda ändamålsenliga regleringsstrategier vid lagstiftningsarbetet är något som är nödvändigt för att uppnå ökad regelefterlevnad och för att stävja den ekonomiska brottsligheten.

Denna uppsats syftar till att besvara frågor om vad ekonomisk brottslighet innebär, vilka reglerings- och kontrollstrategier som finns, samt hur gällande rätt ser ut i förhållande till brott där företag används som brottsverktyg. Frågorna besvaras genom att använda rättsdogmatisk metod och rättspolitisk metod. Den rättsdogmatiska metoden innebär tolkning och systematisering av rättsregler, rättspraxis och doktrin. Den rättsdogmatiska metoden kompletteras av den rättspolitiska metoden som ger en bredare möjlighet att diskutera andra aspekter än endast juridiska överväganden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ottosson, Stephanie LU
supervisor
organization
alternative title
Business as Criminal Tools - An analysis of Regulatory Strategies and Their Potential to Prevent the Impact of Economic Crime on the Welfare System
course
JURM02 20241
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Straffrätt, Skatterätt, Associationsrätt, Rättssociologi
language
Swedish
id
9153026
date added to LUP
2024-06-07 10:35:27
date last changed
2024-06-07 10:35:27
@misc{9153026,
 abstract   = {{Access to a company is a necessity for committing welfare crimes. The company can be used throughout its lifespan to commit various financially motivated offenses. Organized crime that exploits wrongful welfare payments or withholds tax contributions to finance its criminal activities leads to undermining the trust in the welfare system.

Utilizing purposeful regulatory strategies during legislative work is essential to achieve increased compliance and prevent economic crime. 

This essay aims to address questions about what economic crime is, the existing regulatory and control strategies and how current law relates to situations where companies are used as tools for criminal activities. The paper uses both a legal dogmatic method and a legal policy method. The legal dogmatic method involves interpreting and systematizing legal norms, while the legal policy method considers broader policy implications. By analyzing legislative history, case law and doctrine the essay seeks to achieve its purpose.}},
 author    = {{Ottosson, Stephanie}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Verksamheter som brottsverktyg - En analys av regleringsstrategier och dess potential att motverka den ekonomiska brottsligheten som inriktas på välfärdssystemet}},
 year     = {{2024}},
}