Advanced

Våldsbejakande extremism. En forskarantologi

Edling, Christofer LU and Rostami, Amir (2017) In Statens offentliga utredningar 2017(67).
Abstract (Swedish)
Möjligheterna att förebygga och stärka demokratin mot våldsbejakande miljöer förutsätter kunskap om orsakerna till varför individer söker sig till dessa miljöer, framgångsfaktorer för utträde och hur miljöerna uppstår, upprätthålls och samspelar med varandra. Med anledning av detta samlades forskare från olika vetenskapliga discipliner och forskningsområden under hösten 2016 i ett idéseminarium för att diskutera befintlig forskning om våldsbejakande extremism och ge förslag på framtida forskningssatsningar som i förlängningen kan stärka samhällets förebyggande förmåga. Semnariet mynnade ut i denna forskarantologi som ges ut i form av en statlig utredning. Notera dock att den här forskningsöversikten inte gör anspråk på att vara... (More)
Möjligheterna att förebygga och stärka demokratin mot våldsbejakande miljöer förutsätter kunskap om orsakerna till varför individer söker sig till dessa miljöer, framgångsfaktorer för utträde och hur miljöerna uppstår, upprätthålls och samspelar med varandra. Med anledning av detta samlades forskare från olika vetenskapliga discipliner och forskningsområden under hösten 2016 i ett idéseminarium för att diskutera befintlig forskning om våldsbejakande extremism och ge förslag på framtida forskningssatsningar som i förlängningen kan stärka samhällets förebyggande förmåga. Semnariet mynnade ut i denna forskarantologi som ges ut i form av en statlig utredning. Notera dock att den här forskningsöversikten inte gör anspråk på att vara heltäckande. Många forskare, discipliner, och forskningsområden måste läggas till innan bilden kan bli komplett. Denna antologi ska snarare ses som ett första steg mot en systematisk forskningsinventering.

1 Våldsbejakande extremism – begrepp och diskurs
2 Takfirism
3 Från traditionell till ideologiskt motiverad brottslighet
4 Organiserad antagonism: Överlappningen mellan våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet
5 Våldets polarisering i svenska städer
6 Individuella riskfaktorer och riskbedömningar för våldsbejakande radikalisering: en översikt av forskningsläge och metoder
7 Radikaliseringens politiska psykologi – betydelsen av hot och polarisering
8 Rätten som ram vid myndighetsåtgärder i syfte att motverka våldsbejakande extremism
9 Den lokala nivåns betydelse i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande islamistisk extremism
10 Socialt arbete och våldsbejakande extremism
11 Sociala rörelser, protester och politiskt våld – en forskningsöversikt
12 Digitala medier, motoffentligheter och våldsbejakande extremism
13 Datorstödda analyser av digitala miljöer och fenomen
14 Social nätverksanalys och antagonistiska miljöer (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
keywords
våldsbejakande extremism
in
Statens offentliga utredningar
volume
2017
issue
67
pages
424 pages
publisher
Wolters Kluwer
ISSN
0375-250X
ISBN
978-913824663-4
language
Swedish
LU publication?
yes
id
009c651e-13a5-4607-bcc4-f0e082300808
alternative location
http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2014/10/SOU-2017_67_webb.pdf
date added to LUP
2017-10-18 17:22:36
date last changed
2018-11-21 21:35:24
@book{009c651e-13a5-4607-bcc4-f0e082300808,
 abstract   = {Möjligheterna att förebygga och stärka demokratin mot våldsbejakande miljöer förutsätter kunskap om orsakerna till varför individer söker sig till dessa miljöer, framgångsfaktorer för utträde och hur miljöerna uppstår, upprätthålls och samspelar med varandra. Med anledning av detta samlades forskare från olika vetenskapliga discipliner och forskningsområden under hösten 2016 i ett idéseminarium för att diskutera befintlig forskning om våldsbejakande extremism och ge förslag på framtida forskningssatsningar som i förlängningen kan stärka samhällets förebyggande förmåga. Semnariet mynnade ut i denna forskarantologi som ges ut i form av en statlig utredning. Notera dock att den här forskningsöversikten inte gör anspråk på att vara heltäckande. Många forskare, discipliner, och forskningsområden måste läggas till innan bilden kan bli komplett. Denna antologi ska snarare ses som ett första steg mot en systematisk forskningsinventering.<br/><br/>1 Våldsbejakande extremism – begrepp och diskurs<br/>2 Takfirism<br/>3 Från traditionell till ideologiskt motiverad brottslighet<br/>4 Organiserad antagonism: Överlappningen mellan våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet<br/>5 Våldets polarisering i svenska städer<br/>6 Individuella riskfaktorer och riskbedömningar för våldsbejakande radikalisering: en översikt av forskningsläge och metoder<br/>7 Radikaliseringens politiska psykologi – betydelsen av hot och polarisering<br/>8 Rätten som ram vid myndighetsåtgärder i syfte att motverka våldsbejakande extremism<br/>9 Den lokala nivåns betydelse i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande islamistisk extremism<br/>10 Socialt arbete och våldsbejakande extremism<br/>11 Sociala rörelser, protester och politiskt våld – en forskningsöversikt<br/>12 Digitala medier, motoffentligheter och våldsbejakande extremism<br/>13 Datorstödda analyser av digitala miljöer och fenomen<br/>14 Social nätverksanalys och antagonistiska miljöer},
 author    = {Edling, Christofer and Rostami, Amir},
 isbn     = {978-913824663-4 },
 issn     = {0375-250X},
 keyword   = {våldsbejakande extremism},
 language   = {swe},
 month    = {10},
 note     = {Book Editor},
 number    = {67},
 pages    = {424},
 publisher  = {Wolters Kluwer},
 series    = {Statens offentliga utredningar},
 title    = {Våldsbejakande extremism. En forskarantologi},
 volume    = {2017},
 year     = {2017},
}