Advanced

CHANGING WIND PROPERTIES IN SOUTH SWEDEN SINCE THE DAYS OF TYCHO BRAHE

Larson, Magnus LU ; Fredriksson, Caroline LU and Hanson, Hans LU (2016) In Vatten: tidskrift för vattenvård /Journal of Water Management and research 72(2). p.117-128
Abstract (Swedish)
Den kände astronomen Tycho Brahe initierade meteorologiska observationer på ön Ven som noterades i en
dagbok, nästan oavbrutet från oktober 1582 till april 1597. Fastän observationerna huvudsakligen är kvalitativa
på grund av dåtida brist på instrument och metoder kan en stor mängd användbar information erhållas från
dagboken beträffande molntäcke, nederbörd, vindhastighet och riktning, temperaturförhållanden samt förekomsten av åska, halos och norrsken. Efter dagboken påträffades i mitten av 1800-talet, tillordnade La Cour
(1876) observationerna i dagboken kvantitativa värden, varvid han erhöll fyra värden per dag för ett antal meteorologiska parametrar. Dessa kvantitativa värden från dagboken kan användas för att... (More)
Den kände astronomen Tycho Brahe initierade meteorologiska observationer på ön Ven som noterades i en
dagbok, nästan oavbrutet från oktober 1582 till april 1597. Fastän observationerna huvudsakligen är kvalitativa
på grund av dåtida brist på instrument och metoder kan en stor mängd användbar information erhållas från
dagboken beträffande molntäcke, nederbörd, vindhastighet och riktning, temperaturförhållanden samt förekomsten av åska, halos och norrsken. Efter dagboken påträffades i mitten av 1800-talet, tillordnade La Cour
(1876) observationerna i dagboken kvantitativa värden, varvid han erhöll fyra värden per dag för ett antal meteorologiska parametrar. Dessa kvantitativa värden från dagboken kan användas för att undersöka om förändringar i klimatet förekommit sedan 1500-talet. I denna artikel analyseras vindkarakteristika (hastighet och
riktning) från dagboken och jämförs med mätningar från 1800- och 1900/2000-talet för att identifiera om
sådana förändringar inträffat. I överensstämmelse med resultat från tidigare studier visade analysen här på förändringar i vindriktning från sektorn nordöst-sydöst till sektorn syd-väst. Dessa förändringar är mer uttalade
för vintermånaderna jämfört med sommarmånaderna. Inga slutsatser kunde dras beträffande vindhastigheten,
förmodligen på grund av svårigheterna att tillordna tillförlitliga kvantitativa värden. De förändringar i vindriktning
som observerades är av betydelse för våg- och vattenståndsförhållandena runt Sveriges sydkust, vilka i sin
tur påverkar sedimenttransport och strandförändringar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
alternative title
Ändrade vindförhållande i södra Sverige sedan Tycho Brahes dagar
publishing date
type
Contribution to journal
publication status
published
subject
keywords
Meteorological observations, historical data, climate change, wind speed and direction, coastal evolution
in
Vatten: tidskrift för vattenvård /Journal of Water Management and research
volume
72
issue
2
pages
117 - 128
publisher
Föreningen Vatten
ISSN
0042-2886
language
English
LU publication?
yes
id
00b45dc6-82e2-43da-8500-48903be16058
date added to LUP
2017-02-18 11:59:10
date last changed
2017-03-07 15:23:04
@article{00b45dc6-82e2-43da-8500-48903be16058,
 abstract   = {Den kände astronomen Tycho Brahe initierade meteorologiska observationer på ön Ven som noterades i en<br/>dagbok, nästan oavbrutet från oktober 1582 till april 1597. Fastän observationerna huvudsakligen är kvalitativa<br/>på grund av dåtida brist på instrument och metoder kan en stor mängd användbar information erhållas från<br/>dagboken beträffande molntäcke, nederbörd, vindhastighet och riktning, temperaturförhållanden samt förekomsten av åska, halos och norrsken. Efter dagboken påträffades i mitten av 1800-talet, tillordnade La Cour<br/>(1876) observationerna i dagboken kvantitativa värden, varvid han erhöll fyra värden per dag för ett antal meteorologiska parametrar. Dessa kvantitativa värden från dagboken kan användas för att undersöka om förändringar i klimatet förekommit sedan 1500-talet. I denna artikel analyseras vindkarakteristika (hastighet och<br/>riktning) från dagboken och jämförs med mätningar från 1800- och 1900/2000-talet för att identifiera om<br/>sådana förändringar inträffat. I överensstämmelse med resultat från tidigare studier visade analysen här på förändringar i vindriktning från sektorn nordöst-sydöst till sektorn syd-väst. Dessa förändringar är mer uttalade<br/>för vintermånaderna jämfört med sommarmånaderna. Inga slutsatser kunde dras beträffande vindhastigheten,<br/>förmodligen på grund av svårigheterna att tillordna tillförlitliga kvantitativa värden. De förändringar i vindriktning<br/>som observerades är av betydelse för våg- och vattenståndsförhållandena runt Sveriges sydkust, vilka i sin<br/>tur påverkar sedimenttransport och strandförändringar.},
 author    = {Larson, Magnus and Fredriksson, Caroline and Hanson, Hans},
 issn     = {0042-2886},
 keyword   = {Meteorological observations,historical data,climate change,wind speed and direction,coastal evolution},
 language   = {eng},
 number    = {2},
 pages    = {117--128},
 publisher  = {Föreningen Vatten},
 series    = {Vatten: tidskrift för vattenvård /Journal of Water Management and research},
 title    = {CHANGING WIND PROPERTIES IN SOUTH SWEDEN SINCE THE DAYS OF TYCHO BRAHE},
 volume    = {72},
 year     = {2016},
}