Advanced

QF Modelling of Electro-Pulse-Therapy

Persson, Bertil R LU (2019) In Acta Scientiarum Lundensia 2019(001). p.1-17
Abstract
In electro-pulse therapy treatment, only the cells exposed to a sufficiently strong electric field will respond immediately. The tumour cells that are permeabilized become much more accessible to hydrophilic molecules since these are normally rejected by the membrane barrier. The anticancer agent Bleomycin has proven to be the most potent drug in electro-pulse therapy and is the one often used in electro-pulse chemotherapy. However, cisplatin, another anticancer agent has also been found to be effective in electro-pulse chemotherapy.
Usually, needle electrodes are used for clinical treatment of tumours with Electro-pulse Chemotherapy. A short 100 microsecond pulse with a field-strength of about 1000 V/cm is applied between a pair of... (More)
In electro-pulse therapy treatment, only the cells exposed to a sufficiently strong electric field will respond immediately. The tumour cells that are permeabilized become much more accessible to hydrophilic molecules since these are normally rejected by the membrane barrier. The anticancer agent Bleomycin has proven to be the most potent drug in electro-pulse therapy and is the one often used in electro-pulse chemotherapy. However, cisplatin, another anticancer agent has also been found to be effective in electro-pulse chemotherapy.
Usually, needle electrodes are used for clinical treatment of tumours with Electro-pulse Chemotherapy. A short 100 microsecond pulse with a field-strength of about 1000 V/cm is applied between a pair of electrodes inserted in the tissue to be treated. After the initial pulse, the conductivity in the tissue close to the needle electrodes increase extensively.
The aim is to investigate this effect of the initial pulse on the distribution of potential, electric field, current density and absorbed power density of the following pulses. The present investigation has been possible to perform by using the evaluation grant of QuickField Professional program kindly submitted by the QuickField Support Team.
According to the result of the present QF simulation, the average pulse strength in the centre between the electrodes will increase above the recommended 1000 V/cm after the initial pulse, causing a high degree of non-reversible electroporation in the target volume by following pulses of the same amplitude.
(Less)
Abstract (Swedish)
Vid elektro-pulsbehandling svarar omedelbart bara de celler som utsätts för ett tillräckligt starkt elektriskt fält. De tumörceller som permeabiliseras blir mycket mer tillgängliga för hydrofila molekyler eftersom dessa normalt avvisas av membranbarriären. Anticancermedlet Bleomycin har visat sig vara det mest potenta läkemedlet i elektropulsbehandling och är det som ofta används i elektro-puls-kemoterapi. Emellertid har cisplatin, ett annat cancerläkemedel, också visat sig vara effektivt vid elektro-puls-kemoterapi.
Vanligtvis används nålelektroder för klinisk behandling av tumörer med elektro-puls kemoterapi. En kort puls på 100 mikrosekunder med en fältstyrka av cirka 1000 V / cm appliceras mellan ett par elektroder infogade i... (More)
Vid elektro-pulsbehandling svarar omedelbart bara de celler som utsätts för ett tillräckligt starkt elektriskt fält. De tumörceller som permeabiliseras blir mycket mer tillgängliga för hydrofila molekyler eftersom dessa normalt avvisas av membranbarriären. Anticancermedlet Bleomycin har visat sig vara det mest potenta läkemedlet i elektropulsbehandling och är det som ofta används i elektro-puls-kemoterapi. Emellertid har cisplatin, ett annat cancerläkemedel, också visat sig vara effektivt vid elektro-puls-kemoterapi.
Vanligtvis används nålelektroder för klinisk behandling av tumörer med elektro-puls kemoterapi. En kort puls på 100 mikrosekunder med en fältstyrka av cirka 1000 V / cm appliceras mellan ett par elektroder infogade i vävnaden som ska behandlas. Efter den första pulsen ökar konduktiviteten i vävnaden nära nålelektroderna kraftigt.
Syftet är att undersöka denna effekt av den initiala pulsen på fördelningen av potential, elektriskt fält, strömtäthet och absorberad effektdensitet för följande pulser. Den aktuella undersökningen har varit möjlig att utföra genom att använda utvärderingsbidraget för QuickField Professional-programmet som vänligen lämnats in av QuickField Support Team.
Enligt resultatet av den nuvarande QF-simuleringen kommer den genomsnittliga pulsstyrkan i centrum mellan elektroderna att öka över de rekommenderade 1000 V / cm efter den initiala pulsen, vilket orsakar en hög grad av icke-reversibel elektroporering i målvolymen genom att följa pulser med samma amplitud.
(Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
alternative title
QF Modellering av Elektro-Puls-Therapy
publishing date
type
Contribution to journal
publication status
published
subject
keywords
electro-pulse therapy, tumour, permeabilization, membrane, Bleomycin, chemotherapy, QuickField, electric field-strength, 1000 V/cm, needle electrodes
in
Acta Scientiarum Lundensia
volume
2019
issue
001
article number
2019-001
pages
17 pages
publisher
Bertil RR Persson, Medical Radiation Physics, 22185 Lund, Sweden
ISSN
1651-5013
language
English
LU publication?
yes
additional info
The authors wish to thank the QuickField support team for the temporary license of the program, Version 6.3.2 (Tera Analysis Ltd. http://quickfield.com), without which this work could not have been performed.
id
0329c5e8-e34d-40cc-a947-802bcd50387a
date added to LUP
2020-05-07 20:43:14
date last changed
2020-05-11 16:42:17
@article{0329c5e8-e34d-40cc-a947-802bcd50387a,
 abstract   = {In electro-pulse therapy treatment, only the cells exposed to a sufficiently strong electric field will respond immediately. The tumour cells that are permeabilized become much more accessible to hydrophilic molecules since these are normally rejected by the membrane barrier. The anticancer agent Bleomycin has proven to be the most potent drug in electro-pulse therapy and is the one often used in electro-pulse chemotherapy. However, cisplatin, another anticancer agent has also been found to be effective in electro-pulse chemotherapy. <br/>Usually, needle electrodes are used for clinical treatment of tumours with Electro-pulse Chemotherapy. A short 100 microsecond pulse with a field-strength of about 1000 V/cm is applied between a pair of electrodes inserted in the tissue to be treated. After the initial pulse, the conductivity in the tissue close to the needle electrodes increase extensively. <br/>The aim is to investigate this effect of the initial pulse on the distribution of potential, electric field, current density and absorbed power density of the following pulses. The present investigation has been possible to perform by using the evaluation grant of QuickField Professional program kindly submitted by the QuickField Support Team.<br/>According to the result of the present QF simulation, the average pulse strength in the centre between the electrodes will increase above the recommended 1000 V/cm after the initial pulse, causing a high degree of non-reversible electroporation in the target volume by following pulses of the same amplitude.<br/>},
 author    = {Persson, Bertil R},
 issn     = {1651-5013},
 language   = {eng},
 month    = {08},
 number    = {001},
 pages    = {1--17},
 publisher  = {Bertil RR Persson, Medical Radiation Physics, 22185 Lund, Sweden},
 series    = {Acta Scientiarum Lundensia},
 title    = {QF Modelling of Electro-Pulse-Therapy},
 url     = {https://lup.lub.lu.se/search/ws/files/79412943/QF_CAM_DC_Mod_Rev_V1932_ref.pdf},
 volume    = {2019},
 year     = {2019},
}