Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Healthy Satiety Effects of Paleolithic diet on Satiety and Risk factors for Cardiovascular disease

Jönsson, Tommy LU (2007) In Faculty of Medicine Doctoral Dissertation Series 2007:145.
Abstract
The prevalence of cardiovascular diseases (CVD) exhibits considerable variation across agrarian societies, whereas they are virtually absent in non-agrarian societies such as hunter-gatherer and horticultural societies. When looking for lifestyle factors which could promote CVD, it therefore seems logical to focus on the agrarian lifestyle and ways in which it departs from a non-agrarian lifestyle. The aim of this thesis was to evaluate the effect of a hunter-gatherer diet (also called Paleolithic diet) compared to agrarian diet in prevention of CVD.In paper I we reviewed evidence from epidemiology and evolutionary biology for a possible maladaptation of human satiety hormone leptin to agrarian diet. We found that... (More)
The prevalence of cardiovascular diseases (CVD) exhibits considerable variation across agrarian societies, whereas they are virtually absent in non-agrarian societies such as hunter-gatherer and horticultural societies. When looking for lifestyle factors which could promote CVD, it therefore seems logical to focus on the agrarian lifestyle and ways in which it departs from a non-agrarian lifestyle. The aim of this thesis was to evaluate the effect of a hunter-gatherer diet (also called Paleolithic diet) compared to agrarian diet in prevention of CVD.In paper I we reviewed evidence from epidemiology and evolutionary biology for a possible maladaptation of human satiety hormone leptin to agrarian diet. We found that leptin resistance hypothetically may be a sign of maladaptation to dietary cereals as staple food, and that lectins could be a cereal constituent with sufficient properties to cause leptin resistance.In paper II we experimentally studied the long-term effect of a Paleolithic diet compared to a cereal-based diet on risk factors for cardiovascular disease in domestic pigs. We found that a Paleolithic diet conferred higher insulin sensitivity, lower C-reactive protein and lower blood pressure than a cereal-based diet.In paper III and IV we experimentally studied the effect of a Paleolithic diet compared to a Mediterranean-like diet on risk factors for cardiovascular disease, satiety and leptin in individuals with ischaemic heart disease and either glucose intolerance or type 2 diabetes. Paper III showed that a Paleolithic diet improved glucose tolerance more than a Mediterranean-like diet, and paper IV showed that a Paleolithic diet was more satiating per calorie than a Mediterranean-like diet.In conclusion, we have found beneficial effects of a Paleolithic diet on risk factors for cardiovascular disease and satiety. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Förekomsten av hjärt-kärlsjukdomar skiljer sig mycket mellan olika jordbruksbaserade samhällen, medan de praktiskt taget saknas helt bland samhällen som inte är baserade på jordbruk, såsom jägar- och samlarsamhällen. När man letar efter livsstilsfaktorer som skulle kunna gynna uppkomsten av kardiovaskulära sjukdomar verkar det därför logiskt att fokusera på livsstilen i samhällen baserade på jordbruk och hur denna skiljer sig från livsstilen i samhällen utan jordbruk. Målet med denna avhandling var att jämföra effekten av jägar- och samlarkost (även kallad paleolitisk kost) med kost baserad på jordbruk avseende förebyggande av hjärt-kärlsjukdomar.Delarbete I granskar belägg... (More)
Popular Abstract in Swedish

Förekomsten av hjärt-kärlsjukdomar skiljer sig mycket mellan olika jordbruksbaserade samhällen, medan de praktiskt taget saknas helt bland samhällen som inte är baserade på jordbruk, såsom jägar- och samlarsamhällen. När man letar efter livsstilsfaktorer som skulle kunna gynna uppkomsten av kardiovaskulära sjukdomar verkar det därför logiskt att fokusera på livsstilen i samhällen baserade på jordbruk och hur denna skiljer sig från livsstilen i samhällen utan jordbruk. Målet med denna avhandling var att jämföra effekten av jägar- och samlarkost (även kallad paleolitisk kost) med kost baserad på jordbruk avseende förebyggande av hjärt-kärlsjukdomar.Delarbete I granskar belägg från epidemiologi och evolutionsbiologi för en möjlig otillräcklig anpassning hos människan av mättnadshormonet leptin till en kost baserad på jordbruk. Vi fann att leptinresistens hypotetiskt kan vara ett tecken på otillräcklig anpassning till spannmål som stapelföda, och att lektiner skulle kunna vara en beståndsdel i spannmål med tillräckliga egenskaper för att orsaka leptinresistens. Leptinresistens är kopplat till hjärt-kärlsjukdom och flertalet feta människor med höga leptinnivåer och dålig effekt av leptinbehandling antas vara leptinresistenta.I delarbete II studerades långtidseffekter av paleolitisk kost jämförd med en spannmålsbaserad kost avseende risk faktorer för hjärt-kärlsjukdom hos tamsvin. Vi fann att paleolitisk kost medförde högre insulinkänslighet, lägre C-reaktivt protein (CRP) och lägre blodtryck jämfört med en spannmålsbaserad kost.Delarbete III och IV studerade effekter av paleolitisk kost i jämförelse med en Medelhavsliknande kost avseende risk faktorer för hjärt-kärlsjukdom, mättnad och leptin hos individer med kranskärlssjukdom och som dessutom hade antingen nedsatt glukostolerans (nedsatt förmåga att omsätta kostens kolhydrater) eller diabetes typ 2. Delarbete III visade att en paleolitisk kost förbättrade glukostoleransen mer än en Medelhavsliknande kost, och delarbete IV visade att en paleolitisk kost var mer mättande per kalori än en Medelhavsliknande kost.Sammanfattningsvis visade studierna gynnsamma effekter av en paleolitisk kost på riskfaktorer för kardiovaskulär sjukdom och mättnad. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Professor Hellénius, Mai-Lis, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för all
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
Cardiovascular system, diabetologi, sekretion, Endokrinologi, Cardiovascular Disease, Paleolithic Diet, Satiety, Endocrinology, diabetology, secreting systems, Kardiovaskulära systemet
in
Faculty of Medicine Doctoral Dissertation Series
volume
2007:145
pages
122 pages
publisher
Division of Family Medicine Department of Clinical Sciences Lund University Sweden
defense location
Föreläsningssal 3, Lund University Hospital, Lund, Sweden
defense date
2007-11-23 13:00:00
ISSN
1652-8220
ISBN
978-91-85897-23-0
language
English
LU publication?
yes
additional info
id
03a185ea-d5e8-4886-b40a-4baadf6162ee (old id 599209)
date added to LUP
2016-04-01 16:38:32
date last changed
2023-04-18 19:30:08
@phdthesis{03a185ea-d5e8-4886-b40a-4baadf6162ee,
 abstract   = {{The prevalence of cardiovascular diseases (CVD) exhibits considerable variation across agrarian societies, whereas they are virtually absent in non-agrarian societies such as hunter-gatherer and horticultural societies. When looking for lifestyle factors which could promote CVD, it therefore seems logical to focus on the agrarian lifestyle and ways in which it departs from a non-agrarian lifestyle. The aim of this thesis was to evaluate the effect of a hunter-gatherer diet (also called Paleolithic diet) compared to agrarian diet in prevention of CVD.<br/><br>
<br/><br>
In paper I we reviewed evidence from epidemiology and evolutionary biology for a possible maladaptation of human satiety hormone leptin to agrarian diet. We found that leptin resistance hypothetically may be a sign of maladaptation to dietary cereals as staple food, and that lectins could be a cereal constituent with sufficient properties to cause leptin resistance.<br/><br>
<br/><br>
In paper II we experimentally studied the long-term effect of a Paleolithic diet compared to a cereal-based diet on risk factors for cardiovascular disease in domestic pigs. We found that a Paleolithic diet conferred higher insulin sensitivity, lower C-reactive protein and lower blood pressure than a cereal-based diet.<br/><br>
<br/><br>
In paper III and IV we experimentally studied the effect of a Paleolithic diet compared to a Mediterranean-like diet on risk factors for cardiovascular disease, satiety and leptin in individuals with ischaemic heart disease and either glucose intolerance or type 2 diabetes. Paper III showed that a Paleolithic diet improved glucose tolerance more than a Mediterranean-like diet, and paper IV showed that a Paleolithic diet was more satiating per calorie than a Mediterranean-like diet.<br/><br>
<br/><br>
In conclusion, we have found beneficial effects of a Paleolithic diet on risk factors for cardiovascular disease and satiety.}},
 author    = {{Jönsson, Tommy}},
 isbn     = {{978-91-85897-23-0}},
 issn     = {{1652-8220}},
 keywords   = {{Cardiovascular system; diabetologi; sekretion; Endokrinologi; Cardiovascular Disease; Paleolithic Diet; Satiety; Endocrinology; diabetology; secreting systems; Kardiovaskulära systemet}},
 language   = {{eng}},
 publisher  = {{Division of Family Medicine Department of Clinical Sciences Lund University Sweden}},
 school    = {{Lund University}},
 series    = {{Faculty of Medicine Doctoral Dissertation Series}},
 title    = {{Healthy Satiety Effects of Paleolithic diet on Satiety and Risk factors for Cardiovascular disease}},
 url     = {{https://lup.lub.lu.se/search/files/4733049/631273.pdf}},
 volume    = {{2007:145}},
 year     = {{2007}},
}