Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Staden

(2005) In Fronesis
Abstract
Mer än halva mänskligheten bor nu i städer. I Fronesis nr 18 granskas stadens roll i en globaliserad kapitalism, och dess roll för flödena av människor och ekonomiska värden. Det handlar om framväxten av en nyliberal stadspolitik, byggd på nya klass- och könsorättvisor, nya gränser och kontroll.
Den nyliberala staden och dess alternativ

I år beräknas världens stadsbefolkning överskrida antalet människor som bor på landsbygden. Det som hände i Sverige för 70 år sedan händer i dag på global nivå. Föreställningen om Syd som ruralt och jordbruksdominerat, i motsats Nord som antas vara urbant och industriellt, förefaller inte längre giltig. Det är inte i Nord som den största tillväxten av stadsbefolkningar sker, utan i... (More)
Mer än halva mänskligheten bor nu i städer. I Fronesis nr 18 granskas stadens roll i en globaliserad kapitalism, och dess roll för flödena av människor och ekonomiska värden. Det handlar om framväxten av en nyliberal stadspolitik, byggd på nya klass- och könsorättvisor, nya gränser och kontroll.
Den nyliberala staden och dess alternativ

I år beräknas världens stadsbefolkning överskrida antalet människor som bor på landsbygden. Det som hände i Sverige för 70 år sedan händer i dag på global nivå. Föreställningen om Syd som ruralt och jordbruksdominerat, i motsats Nord som antas vara urbant och industriellt, förefaller inte längre giltig. Det är inte i Nord som den största tillväxten av stadsbefolkningar sker, utan i Syd.

Fronesis nr 18 har tema Staden. Det handlar om de växande städernas roll i den globaliserade kapitalismen. Om vilka mekanismer som länkar samman staden med de globala flödena av människor, varor och kapital. Om framväxten av en nyliberal stadspolitik, vars kärna ligger i att marknadsföra städerna för att attrahera kapital och ”rätt” arbetskraft, samtidigt som det skapas nya gränser och kontrollformer. Och om hur nya klass- och könsorättvisor växer fram som ett resultat av denna politik

Det tycks som om de snabbast växande städerna i dagens Syd närs av en bräcklig informell sektor, med en explosionsartad ökning av slumområden i dess spår. Mike Davis skriver om den globala urbana befolkningsutvecklingens betydelse för Syd när det gäller demokrati, utveckling och välfärd.

Tudelningen av städer i Nord behandlas i en rad texter av bland andra geograferna Saskia Sassen och Neil Smith och arkitekten Lars Mikael Raattamaa. Som regionala tillväxtmotorer och noder i ett globalt ekonomiskt nätverk tycks storstäderna allt mer frigöra sig från sina nationella kopplingar, för att likt medeltidens stadsstäder leva sina egna liv. Politikens syfte blir att attrahera och hålla kvar välutbildade och tillväxtgenererande grupper, vilket samtidigt förutsätter en ökning av lågbetalda och osäkra tjänstearbeten.

Dalia Mukhtar-Landgren skriver om Malmö kommuns handlingsplan Välfärd för alla och hur diskursen kring ”problemstaden” både reflekterar och reproducerar befintliga ojämlikheter.

Vi introducerar även kulturgeografen David Harveys teorier om pengarnas, tidens och rummets betydelse för den urbana utvecklingen. Ekonomen Massimo De Angelis skriver om behovet av allmänningar och diskuterar hur staden kan grunda sig på andra principer än marknadsutbytet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
organization
alternative title
The city
publishing date
type
Contribution to journal
publication status
published
subject
in
Fronesis
editor
LU orcid ; LU and Abrahamsson, Christian
issue
18
pages
227 pages
publisher
Tidsföreningen Fronesis
ISSN
1404-2614
language
Swedish
LU publication?
yes
id
06fe2cbf-42a0-4035-9f96-61cdd9a3fe8b
alternative location
http://fronesis.nu/nummer/staden/
date added to LUP
2016-05-20 18:52:00
date last changed
2021-12-02 11:12:10
@misc{06fe2cbf-42a0-4035-9f96-61cdd9a3fe8b,
 abstract   = {Mer än halva mänskligheten bor nu i städer. I Fronesis nr 18 granskas stadens roll i en globaliserad kapitalism, och dess roll för flödena av människor och ekonomiska värden. Det handlar om framväxten av en nyliberal stadspolitik, byggd på nya klass- och könsorättvisor, nya gränser och kontroll.<br/>Den nyliberala staden och dess alternativ<br/><br/>I år beräknas världens stadsbefolkning överskrida antalet människor som bor på landsbygden. Det som hände i Sverige för 70 år sedan händer i dag på global nivå. Föreställningen om Syd som ruralt och jordbruksdominerat, i motsats Nord som antas vara urbant och industriellt, förefaller inte längre giltig. Det är inte i Nord som den största tillväxten av stadsbefolkningar sker, utan i Syd.<br/><br/>Fronesis nr 18 har tema Staden. Det handlar om de växande städernas roll i den globaliserade kapitalismen. Om vilka mekanismer som länkar samman staden med de globala flödena av människor, varor och kapital. Om framväxten av en nyliberal stadspolitik, vars kärna ligger i att marknadsföra städerna för att attrahera kapital och ”rätt” arbetskraft, samtidigt som det skapas nya gränser och kontrollformer. Och om hur nya klass- och könsorättvisor växer fram som ett resultat av denna politik<br/><br/>Det tycks som om de snabbast växande städerna i dagens Syd närs av en bräcklig informell sektor, med en explosionsartad ökning av slumområden i dess spår. Mike Davis skriver om den globala urbana befolkningsutvecklingens betydelse för Syd när det gäller demokrati, utveckling och välfärd.<br/><br/>Tudelningen av städer i Nord behandlas i en rad texter av bland andra geograferna Saskia Sassen och Neil Smith och arkitekten Lars Mikael Raattamaa. Som regionala tillväxtmotorer och noder i ett globalt ekonomiskt nätverk tycks storstäderna allt mer frigöra sig från sina nationella kopplingar, för att likt medeltidens stadsstäder leva sina egna liv. Politikens syfte blir att attrahera och hålla kvar välutbildade och tillväxtgenererande grupper, vilket samtidigt förutsätter en ökning av lågbetalda och osäkra tjänstearbeten.<br/><br/>Dalia Mukhtar-Landgren skriver om Malmö kommuns handlingsplan Välfärd för alla och hur diskursen kring ”problemstaden” både reflekterar och reproducerar befintliga ojämlikheter.<br/><br/>Vi introducerar även kulturgeografen David Harveys teorier om pengarnas, tidens och rummets betydelse för den urbana utvecklingen. Ekonomen Massimo De Angelis skriver om behovet av allmänningar och diskuterar hur staden kan grunda sig på andra principer än marknadsutbytet.},
 editor    = {Lund Hansen, Anders and Wennerhag, Magnus and Abrahamsson, Christian},
 issn     = {1404-2614},
 language   = {swe},
 number    = {18},
 publisher  = {Tidsföreningen Fronesis},
 series    = {Fronesis},
 title    = {Staden},
 url     = {http://fronesis.nu/nummer/staden/},
 year     = {2005},
}