Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Bevisbördans placering i fordringsmål - en rättsfallsstudie

Hardenberger, Alexander LU (2018) In Svensk Juristtidning p.360-374
Abstract (Swedish)
”De skäl som anförs i ’Tandläkarens olycka’ (NJA 2014 s. 364) rörande bevisbördans placering bygger i huvudsak på att ett påstående om försträckning står emot ett påstående av benefik karaktär …. De kan därför inte anses göra sig gällande med samma styrka när ett påstående om försträckning står emot ett påstående om betalning. […] Mot denna bakgrund finns anledning att i nu diskuterade fall falla tillbaka på huvudregeln, nämligen att den som påstår försträckning har bevisbördan för påståendet.” Citatet är taget ur Högsta domstolens dom den 22 december 2017 i mål nr T 5183-16 (nedan Terrys Restaurang). Genom avgörandet har Högsta domstolen frångått det missbruksresonemang som lanserades i Tandläkarens olycka och fastslagit att resonemanget... (More)
”De skäl som anförs i ’Tandläkarens olycka’ (NJA 2014 s. 364) rörande bevisbördans placering bygger i huvudsak på att ett påstående om försträckning står emot ett påstående av benefik karaktär …. De kan därför inte anses göra sig gällande med samma styrka när ett påstående om försträckning står emot ett påstående om betalning. […] Mot denna bakgrund finns anledning att i nu diskuterade fall falla tillbaka på huvudregeln, nämligen att den som påstår försträckning har bevisbördan för påståendet.” Citatet är taget ur Högsta domstolens dom den 22 december 2017 i mål nr T 5183-16 (nedan Terrys Restaurang). Genom avgörandet har Högsta domstolen frångått det missbruksresonemang som lanserades i Tandläkarens olycka och fastslagit att resonemanget inte är tillämpligt då svarandens förklaring till mottagandet av pengar inte är av benefik karaktär. I denna artikel analyseras och problematiseras de båda avgörandena från ett processrättsligt perspektiv. Slutsatsen är att Högsta domstolen skapat ett oförutsägbart rättsläge där karaktären på svarandens förklaring är avgörande för hur bevisbördan placeras. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Contribution to journal
publication status
published
subject
keywords
Associationsrätt, Rättsvetenskap, Bevisbörda, Fordran, Company law, Law
in
Svensk Juristtidning
issue
4/18
pages
14 pages
publisher
Iustus förlag
ISSN
0039-6591
language
Swedish
LU publication?
yes
id
0c172afa-e457-4599-8114-a57c2ec7b6ee
alternative location
https://svjt.se/svjt/2018/360
date added to LUP
2019-02-07 15:29:54
date last changed
2022-09-19 14:38:25
@article{0c172afa-e457-4599-8114-a57c2ec7b6ee,
 abstract   = {{”De skäl som anförs i ’Tandläkarens olycka’ (NJA 2014 s. 364) rörande bevisbördans placering bygger i huvudsak på att ett påstående om försträckning står emot ett påstående av benefik karaktär …. De kan därför inte anses göra sig gällande med samma styrka när ett påstående om försträckning står emot ett påstående om betalning. […] Mot denna bakgrund finns anledning att i nu diskuterade fall falla tillbaka på huvudregeln, nämligen att den som påstår försträckning har bevisbördan för påståendet.” Citatet är taget ur Högsta domstolens dom den 22 december 2017 i mål nr T 5183-16 (nedan Terrys Restaurang). Genom avgörandet har Högsta domstolen frångått det missbruksresonemang som lanserades i Tandläkarens olycka och fastslagit att resonemanget inte är tillämpligt då svarandens förklaring till mottagandet av pengar inte är av benefik karaktär. I denna artikel analyseras och problematiseras de båda avgörandena från ett processrättsligt perspektiv. Slutsatsen är att Högsta domstolen skapat ett oförutsägbart rättsläge där karaktären på svarandens förklaring är avgörande för hur bevisbördan placeras.}},
 author    = {{Hardenberger, Alexander}},
 issn     = {{0039-6591}},
 keywords   = {{Associationsrätt; Rättsvetenskap; Bevisbörda; Fordran; Company law; Law}},
 language   = {{swe}},
 number    = {{4/18}},
 pages    = {{360--374}},
 publisher  = {{Iustus förlag}},
 series    = {{Svensk Juristtidning}},
 title    = {{Bevisbördans placering i fordringsmål - en rättsfallsstudie}},
 url     = {{https://svjt.se/svjt/2018/360}},
 year     = {{2018}},
}