Advanced

Utvärdering av utvecklingsstatus för fuktanalysmetoder : Utvärdering och uppföljning av projektet CONMOD del II

Åhs, Magnus LU and Nilsson, Lars Olof LU (2016) In Energiforsk Rapport 2016(242).
Abstract (Swedish)
Rapporten avser följa upp och utvärdera de resultat som kom från projektet CONMOD rörande fuktanalyser. I de sju rapporterna som har utgjort underlag för denna undersökning har står det generellt sett väldigt lite om fukt med två undantag. De två rapporter där det står mest om fukt och fuktmodellering, är dels i bilaga A5.4, i rapporten ”Barsebäck NPP- Material testing project”, Materialanalyser av prover från reaktorinneslutningen B1 och dels i rapporten ”Förändringsprocesser i reaktorinneslutningar”. I den här rapporten belyses vilka mätningar som är utförda och var på reaktorinneslutningen dessa mätningar är utförda. Ett antal olika fuktanalysmetoder har tillämpats, bland annat har relativ fuktighet mätts i borrade mäthål, på uttagna... (More)
Rapporten avser följa upp och utvärdera de resultat som kom från projektet CONMOD rörande fuktanalyser. I de sju rapporterna som har utgjort underlag för denna undersökning har står det generellt sett väldigt lite om fukt med två undantag. De två rapporter där det står mest om fukt och fuktmodellering, är dels i bilaga A5.4, i rapporten ”Barsebäck NPP- Material testing project”, Materialanalyser av prover från reaktorinneslutningen B1 och dels i rapporten ”Förändringsprocesser i reaktorinneslutningar”. I den här rapporten belyses vilka mätningar som är utförda och var på reaktorinneslutningen dessa mätningar är utförda. Ett antal olika fuktanalysmetoder har tillämpats, bland annat har relativ fuktighet mätts i borrade mäthål, på uttagna provbitar från borrkärnor, kapillär mättnadsgrad har mätts på provbitar, mängden kemiskt bundet vatten har bestämts genom kemiska analyser och fukttransportegenskaper har bestämts på utsågade skivor från borrkärnor.

I rapporten Förändringsprocesser i reaktorinneslutningar beskrivs en beräkningsmodell för uttorkning av betong. Dessutom redovisas vilka randvillkor som gäller för en reaktorinneslutning av Barsebäcks typ, randvillkoren mättes upp på ett antal platser i reaktorinneslutningen i en fältstudie.

Positionen på alla prover är redovisade enligt den precision som rapporterna medger i ett separat kapitel.

I den här rapporten presenteras också en kort översikt över de fall där ovanstående fuktanalysmetoder tillämpats i projekt efter CONMOD-projektet.

Dessutom redovisas vilken utvecklingspotential som finns för fuktanalysmetoder. Den stora utvecklingspotentialen hos fuktanalysmetoder för uttorkning av reaktorinneslutningar ligger i hanteringen av uttorkning av inneslutningar med temperaturgradienter över inneslutningsväggen.

Till detta har en liten del ägnats åt att beskriva behovet av en förnyad likartad undersökning i likhet med CONMOD projektet. För att kunna kalibrera fuktanalysmetoder krävs att man kan jämföra med ett tidsförlopp genom att detaljinformation om den exakta tidplanen över inneslutningsväggens randvillkor tas fram, dvs. driftförhållanden och uteklimatförhållanden. I Barsebäck finns unika möjligheter att studera effekterna av temperaturgradienter på fukttransport dels i den biologiska skärmen närmast reaktorerna, dels på provkroppar av relevant betong som annars är svår att få tillgång till. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
in
Energiforsk Rapport
volume
2016
issue
242
pages
27 pages
publisher
Energiforsk
ISBN
978-91-7673-242-7
language
Swedish
LU publication?
yes
id
0e651258-f977-4fae-b717-569b08d13e2b
alternative location
https://energiforskmedia.blob.core.windows.net/media/19212/utvardering-av-utvecklingsstatus-for-fuktanalysmetoder-energiforskrapport-2016-242.pdf
date added to LUP
2017-12-18 09:07:41
date last changed
2018-05-29 09:51:20
@techreport{0e651258-f977-4fae-b717-569b08d13e2b,
 abstract   = {Rapporten avser följa upp och utvärdera de resultat som kom från projektet CONMOD rörande fuktanalyser. I de sju rapporterna som har utgjort underlag för denna undersökning har står det generellt sett väldigt lite om fukt med två undantag. De två rapporter där det står mest om fukt och fuktmodellering, är dels i bilaga A5.4, i rapporten ”Barsebäck NPP- Material testing project”, Materialanalyser av prover från reaktorinneslutningen B1 och dels i rapporten ”Förändringsprocesser i reaktorinneslutningar”. I den här rapporten belyses vilka mätningar som är utförda och var på reaktorinneslutningen dessa mätningar är utförda. Ett antal olika fuktanalysmetoder har tillämpats, bland annat har relativ fuktighet mätts i borrade mäthål, på uttagna provbitar från borrkärnor, kapillär mättnadsgrad har mätts på provbitar, mängden kemiskt bundet vatten har bestämts genom kemiska analyser och fukttransportegenskaper har bestämts på utsågade skivor från borrkärnor.<br/><br/>I rapporten Förändringsprocesser i reaktorinneslutningar beskrivs en beräkningsmodell för uttorkning av betong. Dessutom redovisas vilka randvillkor som gäller för en reaktorinneslutning av Barsebäcks typ, randvillkoren mättes upp på ett antal platser i reaktorinneslutningen i en fältstudie.<br/><br/>Positionen på alla prover är redovisade enligt den precision som rapporterna medger i ett separat kapitel.<br/><br/>I den här rapporten presenteras också en kort översikt över de fall där ovanstående fuktanalysmetoder tillämpats i projekt efter CONMOD-projektet.<br/><br/>Dessutom redovisas vilken utvecklingspotential som finns för fuktanalysmetoder. Den stora utvecklingspotentialen hos fuktanalysmetoder för uttorkning av reaktorinneslutningar ligger i hanteringen av uttorkning av inneslutningar med temperaturgradienter över inneslutningsväggen.<br/><br/>Till detta har en liten del ägnats åt att beskriva behovet av en förnyad likartad undersökning i likhet med CONMOD projektet. För att kunna kalibrera fuktanalysmetoder krävs att man kan jämföra med ett tidsförlopp genom att detaljinformation om den exakta tidplanen över inneslutningsväggens randvillkor tas fram, dvs. driftförhållanden och uteklimatförhållanden. I Barsebäck finns unika möjligheter att studera effekterna av temperaturgradienter på fukttransport dels i den biologiska skärmen närmast reaktorerna, dels på provkroppar av relevant betong som annars är svår att få tillgång till.},
 author    = {Åhs, Magnus and Nilsson, Lars Olof},
 institution = {Energiforsk},
 isbn     = {978-91-7673-242-7},
 language   = {swe},
 number    = {242},
 pages    = {27},
 series    = {Energiforsk Rapport},
 title    = {Utvärdering av utvecklingsstatus för fuktanalysmetoder : Utvärdering och uppföljning av projektet CONMOD del II},
 volume    = {2016},
 year     = {2016},
}