Advanced

Aspirations, Capital and Identity : Four studies on the determinants of life chances for young Swedes with an immigrant background

Kaya, Gökhan LU (2018) In Lund Dissertations in Sociology
Abstract
The dissertation examines the determinants of life chances among young people with immigrant background in Sweden. The dissertation includes four research papers, each examining a specific research question on a determinant of life chances. The studies are based on datasets from two surveys: the Social Capital and Labour Market Integration survey, and a longitudinal study of ten schools in Malmö.

Study I examines aspired pathways, asking whether young people want to continue directly to university from secondary education or if they mix in other plans. The results show that young people with an immigrant background aspire less to experimentation and prefer direct transition. The results have two facets: Young people with immigrant... (More)
The dissertation examines the determinants of life chances among young people with immigrant background in Sweden. The dissertation includes four research papers, each examining a specific research question on a determinant of life chances. The studies are based on datasets from two surveys: the Social Capital and Labour Market Integration survey, and a longitudinal study of ten schools in Malmö.

Study I examines aspired pathways, asking whether young people want to continue directly to university from secondary education or if they mix in other plans. The results show that young people with an immigrant background aspire less to experimentation and prefer direct transition. The results have two facets: Young people with immigrant origin are determined to be successful. On the other hand, opting for less experimentation may deprive them of an opportunity to explore their self and life outside university, which may be an important source for informal resources.

Study II investigates access to social capital among mixed-union children, and its distribution across trans-national and social sources. The results diverge from previous studies that argue that social integration of children of mixed unions lies between that of the children of immigrants and children of two Swedish-born parents, or are similar to children of Swedish-born parents. The results suggest that social capital depends on the migration background of the foreign-born parent, which influences whether children from mixed unions have greater or lesser access to social capital, and whether this access is through few or many sources.

Study III examines involvement in diverse cultural activities, so-called omnivorousness. It is often argued that omnivores are tolerant of, and inclusive to, the stigmatised other. The idea is tested by examining if individuals involved in diverse forms of cultural activities bridge disconnected ethnic groups. The results are not in line with this hypothesis, suggesting that previous studies are far too ready to associate progressive “positive” attributes with omnivores, and do not fully capture what people actually do in their social relations.

Study IV examines if young people who view themselves as invandrare (“immigrant”) are additionally disadvantaged compared to other young people of immigrant origin. The results show a greater association with depression and unemployment risk among people with explicit immigrant identity. Yet, people of immigrant origin with no explicit identity have even greater disadvantage. Thus, an explicit sense of self, even a stigmatised one, protects people from falling into the most disadvantaged positions.

Taken together, the four studies provide new insights on the life chances of young Swedes with an immigrant background, and they underscore the fact that social integration has to be understood as a complex process. (Less)
Abstract (Swedish)
Avhandlingen undersöker olika faktorer som påverkar livsvillkoren för unga svenskar med invandrarbakgrund. Genom att undersöka hur ungdomar föreställer sig sin framtid och vägen dit syftar studien till att ge insikt i hur ungdomar ser på sina livsmöjligheter. Avhandlingen diskuterar hur individer genom sina sociala nätverk (socialt kapital) och medverkan i olika kulturella aktiviteter (kulturellt kapital) har möjlighet att påverka sin framtid när färdigheter, betyg och arbetslivserfarenheter inte räcker till. Avhandlingen visar också att identitet är avgörande för en individs livschanser eftersom det återspeglar hur individen ser på, och kategoriserar, sig själv i förhållande till andra. Precis som med framtidsplaner så kan vi genom att... (More)
Avhandlingen undersöker olika faktorer som påverkar livsvillkoren för unga svenskar med invandrarbakgrund. Genom att undersöka hur ungdomar föreställer sig sin framtid och vägen dit syftar studien till att ge insikt i hur ungdomar ser på sina livsmöjligheter. Avhandlingen diskuterar hur individer genom sina sociala nätverk (socialt kapital) och medverkan i olika kulturella aktiviteter (kulturellt kapital) har möjlighet att påverka sin framtid när färdigheter, betyg och arbetslivserfarenheter inte räcker till. Avhandlingen visar också att identitet är avgörande för en individs livschanser eftersom det återspeglar hur individen ser på, och kategoriserar, sig själv i förhållande till andra. Precis som med framtidsplaner så kan vi genom att studera identitet öka vår förståelse av individers syn på sina möjligheter att bli en jämlik och respekterad medlem av samhället.

Avhandlingen innehåller fyra forskningsartiklar som var och en undersöker en specifik forskningsfråga, relaterad till olika faktorer av betydelse för livsvillkoren. Studierna baseras på data från två undersökningar: En longitudinell studie av tio gymnasieskolor i Malmö och en om socialt kapital och arbetsmarknadsintegration. Det första datasetet omfattar 685 sistaårsstudenter med eller utan invandrarbakgrund. Den första forskningsartikeln är baserad på den andra vågen av undersökningen från 2013 och fokuserar på tre variabler relaterade till ungdomars framtidsplaner (gällande högre utbildning, att resa och att hitta ett jobb). Med hjälp av dessa variabler undersöks, inom ramen för den första forskningsartikeln, planer på en traditionell respektive experimentell väg till högre utbildning. Det andra datasetet omfattar den första vågen av undersökningen och då ungdomar i 19-års åldern (n=2944), samt samma grupp av ungdomar i den andra vågen, då fyllda 23 år (n= 2244). I detta dataset har alla ungdomar två svenskfödda föräldrar eller minst en förälder som är född i dåvarande Jugoslavien eller Iran. Databasen innehåller sociala indikatorer inklusive socialt kapital/sociala nätverk, identitet och kulturellt kapital. Detta material används i forskningsartikel två, tre och fyra. Snarare än att studera ”invandrare” som en statisk och homogen social kategori, analyserar dessa artiklar identiteter, blandade partnerskap (en svenskfödd och en utrikesfödd förälder) och specifika etniska kategorier: Iranier, Jugoslaver, och infödda svenskar.

Studie I undersöker hur unga människor, som har det gemensamt att de avser studera vidare vid universitet, föreställer sig de närmsta två åren efter avslutad gymnasieutbildning. Frågan är om de avser gå direkt till universitet efter avslutad gymnasieutbildning eller om de avser att också resa och/eller arbeta under denna period. Resultaten visar att unga med invandrarbakgrund i mindre uträckning än unga med svensk bakgrund tänker sig en ”experimentell” väg till en högre utbildning, dvs de planerar oftare för en direkt övergång till universitetet (en ”traditionell” väg). Resultaten kan tolkas som att ungdomar med invandrarbakgrund är fast beslutna att bli framgångsrika. Samtidigt kan valet av en ”traditionell” väg till viss del beröva dem möjligheten att utforska sig själv och livet utanför universitetet, vilket också i förlängningen kan innebära att de går miste om viktiga informella resurser.

Studie II undersöker tillgången till socialt kapital hos unga som har en svenskfödd och en utlandsfödd förälder (sk blandade partnerskap), och hur det fördelar sig över geografiska och sociala källor. Resultaten avviker från tidigare studier som hävdat att barn från blandade partnerskap ligger på en ”mellannivå” när det gäller social integration, dvs att de är mer integrerade än barn med två utrikesfödda föräldrar men mindre integrerade än barn till två svenskfödda föräldrar, alternativt lika integrerade som barn till svenskfödda föräldrar. Resultaten visar att det sociala kapitalet är beroende av den utrikesfödda förälderns migrationsbakgrund, vilket påverkar huruvida barn till blandade partnerskap har större eller mindre tillgång till socialt kapital, samt om det sociala kapitalet kan härledas till få eller många källor.

Studie III undersöker relationen mellan kulturell konsumtion och sociala relationer. Ett vanligt argument är att ”kulturella allätare” är mer toleranta och inkluderande gentemot stigmatiserade grupper. Den hypotesen prövas här genom att undersöka om individer, som är involverade i olika former av kulturella aktiviteter, oftare än andra överbryggar icke-sammanlänkade etniska grupper. Resultaten ger inget stöd för denna hypotes, vilket antyder att tidigare studier varit alltför benägna att associera kulturella allätare med positiva och progressiva attribut som inte nödvändigtvis avspeglar sig i deras faktiska sociala relationer.

Studie IV undersöker om ungdomar som identifierar sig själva som ”invandrare” är missgynnade jämfört med andra ungdomar med invandrarbakgrund. Resultaten visar en högre risk för depression och arbetslöshet bland personer med explicit invandraridentitet jämfört med invandrarungdomar med andra identiteter. Än högre är risken bland personer med invandrarbakgrund som helt saknar en explicit identitet. Resultaten visar att en explicit identitet, till och med en stigmatiserad sådan, skyddar personer från de mest missgynnade sociala positionerna.

Tillsammans så ger de fyra artiklarna nya insikter om livsvillkoren för unga svenskar med invandrarbakgrund och framhåller att social integration måste förstås som en komplex process. Avhandlingen visar att ungdomar med invandrarbakgrund är en del av flera sociala kretsar (t.ex. transnationella band, etniska minoritetsgrupper och infödda svenskar), snarare än att de blir en del av, eller alltmer liknar, infödda svenskar över tid. Denna mer nyanserade syn på social integration gör att vi kan undersöka fördelningen av yrkesnätverk genom sociala och geografiska band och bedöma vilka grupper som har större fördelar än andra. Det visar att unga med invandrarbakgrund inte nödvändigtvis är ”missgynnade”, i motsats till den stereotypa synen gemensam för media och politik. Även personer som uttryckligen identifierar sig som ”invandrare” kan motstå negativa villkor på grund av sin förmåga att upprätthålla sitt självförtroende och sin tillgång till en viss mängd socialt kapital. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Docent Urban, Susanne, Uppsalas universitet
organization
alternative title
Aspirationer, kapital och identitet : Fyra studier om faktorer som påverkar livsvillkoren för unga svenskar med invandrarbakgrund
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
aspirations, capital, identity, immigrants, young people, aspirationer, kapital, identitet, invandrare, ungdomar
in
Lund Dissertations in Sociology
issue
117
pages
165 pages
publisher
Lund University
defense location
Hörsalen (room 128), Stora Algatan 4, Lund
defense date
2018-09-12 14:00:00
ISSN
1102-4712
ISBN
978-91-7753-771-7
978-91-7753-772-4
language
English
LU publication?
yes
id
0f3f5bbe-e2b3-4db3-9de9-eae8491997fb
date added to LUP
2018-07-26 12:25:25
date last changed
2019-09-08 15:09:50
@phdthesis{0f3f5bbe-e2b3-4db3-9de9-eae8491997fb,
 abstract   = {The dissertation examines the determinants of life chances among young people with immigrant background in Sweden. The dissertation includes four research papers, each examining a specific research question on a determinant of life chances. The studies are based on datasets from two surveys: the Social Capital and Labour Market Integration survey, and a longitudinal study of ten schools in Malmö.<br/><br/>Study I examines aspired pathways, asking whether young people want to continue directly to university from secondary education or if they mix in other plans. The results show that young people with an immigrant background aspire less to experimentation and prefer direct transition. The results have two facets: Young people with immigrant origin are determined to be successful. On the other hand, opting for less experimentation may deprive them of an opportunity to explore their self and life outside university, which may be an important source for informal resources.<br/><br/>Study II investigates access to social capital among mixed-union children, and its distribution across trans-national and social sources. The results diverge from previous studies that argue that social integration of children of mixed unions lies between that of the children of immigrants and children of two Swedish-born parents, or are similar to children of Swedish-born parents. The results suggest that social capital depends on the migration background of the foreign-born parent, which influences whether children from mixed unions have greater or lesser access to social capital, and whether this access is through few or many sources.<br/><br/>Study III examines involvement in diverse cultural activities, so-called omnivorousness. It is often argued that omnivores are tolerant of, and inclusive to, the stigmatised other. The idea is tested by examining if individuals involved in diverse forms of cultural activities bridge disconnected ethnic groups. The results are not in line with this hypothesis, suggesting that previous studies are far too ready to associate progressive “positive” attributes with omnivores, and do not fully capture what people actually do in their social relations.<br/><br/>Study IV examines if young people who view themselves as invandrare (“immigrant”) are additionally disadvantaged compared to other young people of immigrant origin. The results show a greater association with depression and unemployment risk among people with explicit immigrant identity. Yet, people of immigrant origin with no explicit identity have even greater disadvantage. Thus, an explicit sense of self, even a stigmatised one, protects people from falling into the most disadvantaged positions.<br/><br/>Taken together, the four studies provide new insights on the life chances of young Swedes with an immigrant background, and they underscore the fact that social integration has to be understood as a complex process.},
 author    = {Kaya, Gökhan},
 isbn     = {978-91-7753-771-7},
 issn     = {1102-4712},
 language   = {eng},
 number    = {117},
 publisher  = {Lund University},
 school    = {Lund University},
 series    = {Lund Dissertations in Sociology},
 title    = {Aspirations, Capital and Identity : Four studies on the determinants of life chances for young Swedes with an immigrant background},
 url     = {https://lup.lub.lu.se/search/ws/files/48485461/e_nailing_PDF_Gokhan.pdf},
 year     = {2018},
}