Advanced

On Bubble Dynamics in Acoustic Cavitation

Alhelfi, Ali Kadhim Hadi LU (2013)
Abstract (Swedish)
Nyligen har mycket uppmärksamhet ägnats åt studier rörande ickelinjära oscillationer av sfäriska gasbubblor i pulserande tryckfält.

Denna lic-avhandlning syftar till att utöka kunskapen kring kavitationsfenomenet. I detta arbete undersöks olika modeller och en förbättrad numerisk modell har utvecklats för att analysera akustiska kavitationsfenomen. Resultaten från den utvecklade modellen innefattar bildande och kollaps av enstaka gasbubblor i en vätska under inverkan av ultraljud som en funktion av tiden. Modellen valideras och jämförs för tre huvudfall. Dessa fall är: enhetligt tryck och temperatur inne i bubblan, enhetligt tryck och varierande temperatur inne i bubblan, samt varierande tryck och temperatur inne i... (More)
Nyligen har mycket uppmärksamhet ägnats åt studier rörande ickelinjära oscillationer av sfäriska gasbubblor i pulserande tryckfält.

Denna lic-avhandlning syftar till att utöka kunskapen kring kavitationsfenomenet. I detta arbete undersöks olika modeller och en förbättrad numerisk modell har utvecklats för att analysera akustiska kavitationsfenomen. Resultaten från den utvecklade modellen innefattar bildande och kollaps av enstaka gasbubblor i en vätska under inverkan av ultraljud som en funktion av tiden. Modellen valideras och jämförs för tre huvudfall. Dessa fall är: enhetligt tryck och temperatur inne i bubblan, enhetligt tryck och varierande temperatur inne i bubblan, samt varierande tryck och temperatur inne i bubblan.

För fall 2 och fall 3 tas hänsyn både till värmeöverföringen inne i bubblan och till den omgivande vätskan. Olika grundläggande egenskaper hos oscillerande bubblor i ett ultraljud akustiskt fält såsom tryck, temperatur, densitet, hastighet och acceleration inne i bubblan under påverkan av tidsberoende ljudtryck har undersökts och resultaten för varje enskilt fall jämförs med motsvarande experimentella data. De numeriskt beräknade resultaten visar att antagandet om ett enhetligt tryck och temperatur inuti bubblan predikterar ett samband mellan radien och tiden som avviker starkt från de uppmätta värdena. Vidare visades det att för att prediktera de extrema tillstånd som förknippas med en kollaps måste bubblans dynamik ta hänsyn både till tryckgradienten och värmeöverföringen inne i bubblan samt över bubblans yta. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
language
English
LU publication?
yes
id
1029085c-7f49-44f1-a20f-3b42fa949cd4 (old id 4250258)
date added to LUP
2016-04-04 09:44:11
date last changed
2018-11-21 20:55:17
@misc{1029085c-7f49-44f1-a20f-3b42fa949cd4,
 abstract   = {Nyligen har mycket uppmärksamhet ägnats åt studier rörande ickelinjära oscillationer av sfäriska gasbubblor i pulserande tryckfält.<br/><br>
Denna lic-avhandlning syftar till att utöka kunskapen kring kavitationsfenomenet. I detta arbete undersöks olika modeller och en förbättrad numerisk modell har utvecklats för att analysera akustiska kavitationsfenomen. Resultaten från den utvecklade modellen innefattar bildande och kollaps av enstaka gasbubblor i en vätska under inverkan av ultraljud som en funktion av tiden. Modellen valideras och jämförs för tre huvudfall. Dessa fall är: enhetligt tryck och temperatur inne i bubblan, enhetligt tryck och varierande temperatur inne i bubblan, samt varierande tryck och temperatur inne i bubblan.<br/><br>
För fall 2 och fall 3 tas hänsyn både till värmeöverföringen inne i bubblan och till den omgivande vätskan. Olika grundläggande egenskaper hos oscillerande bubblor i ett ultraljud akustiskt fält såsom tryck, temperatur, densitet, hastighet och acceleration inne i bubblan under påverkan av tidsberoende ljudtryck har undersökts och resultaten för varje enskilt fall jämförs med motsvarande experimentella data. De numeriskt beräknade resultaten visar att antagandet om ett enhetligt tryck och temperatur inuti bubblan predikterar ett samband mellan radien och tiden som avviker starkt från de uppmätta värdena. Vidare visades det att för att prediktera de extrema tillstånd som förknippas med en kollaps måste bubblans dynamik ta hänsyn både till tryckgradienten och värmeöverföringen inne i bubblan samt över bubblans yta.},
 author    = {Alhelfi, Ali Kadhim Hadi},
 language   = {eng},
 note     = {Licentiate Thesis},
 title    = {On Bubble Dynamics in Acoustic Cavitation},
 year     = {2013},
}