Advanced

ARTISTS - huvudgator för alla : Vägledning för planerare och beslutsfattare vid utformning och ombyggnad av huvudgator

Svensson, Åse LU ; Marshall, Stephen; Jones, Peter; Hydén, Christer LU ; Draskoczy, Magda; Papaioannou, Panos; Thomsen, Hytte and Boujenko, Natalya (2004)
Abstract
Konventionella guider för utformning och förvaltning av trafikleder och stadsgator har vanligtvis inriktats antingen mot huvudtrafikleder eller mot lokala stadsgator. Det är för närvarande brist på ett tydligt och konsekvent angreppssätt för arbetet med utformning av huvudgator där signifikant genomfartstrafik och lokala funktioner kombineras. Målet är att denna rapport ska avhjälpa den bristen genom att presentera riktlinjer för utformning och förvaltning av huvudgator – med människan i fokus. Det innebär att:
• Människor – istället för bilar – skall ses som gatans användare och är
utgångspunkt för analys och ombyggnad av gaturummet
• Hänsyn tas till medborgarna och de engageras i utformnings-... (More)
Konventionella guider för utformning och förvaltning av trafikleder och stadsgator har vanligtvis inriktats antingen mot huvudtrafikleder eller mot lokala stadsgator. Det är för närvarande brist på ett tydligt och konsekvent angreppssätt för arbetet med utformning av huvudgator där signifikant genomfartstrafik och lokala funktioner kombineras. Målet är att denna rapport ska avhjälpa den bristen genom att presentera riktlinjer för utformning och förvaltning av huvudgator – med människan i fokus. Det innebär att:
• Människor – istället för bilar – skall ses som gatans användare och är
utgångspunkt för analys och ombyggnad av gaturummet
• Hänsyn tas till medborgarna och de engageras i utformnings- och
förvaltningsprocessen
Genom att ta hänsyn till att människan använder gatan för en mängd aktiviteter – och inte bara för att kunna förflytta sig med motorfordon – vill man åstadkomma gator som erbjuder ett positivt bidrag till en hållbar utveckling, i alla dess ekonomiska, sociala och miljöbetingade dimensioner.
Denna rapport uppmuntrar till nya tankesätt för hur huvudgator konceptualiseras, utformas och förvaltas som en del av det övergripande gatunätet. För detta krävs en omprövning av hur huvudgatans olika funktioner skall förenas och tillhandahållas. Det kräver ett erkännande av huvudgatans olika funktioner och omprövning av hur dessa olika funktioner ska tillgodoses. Därför inriktar man sig på den process i vilken gatuutrymmet fördelas, på metoderna som används för att ta fram utformningsalternativ och på hur man väljer ut det alternativ som ska genomföras.
En rad sätt att arbeta med området ”huvudgator med människan i fokus”
rekommenderas, däribland:
• Var uppmärksam på att huvudgator tillgodoser behov för både
”genomfartsanvändare” och ”lokala användare”
• Utveckla en funktionsbeskrivning genom klassificering av gatusektioner
baserad på två oberoende dimensioner: ”länk status” och ”plats status”
• Föreslå en process som skall identifiera problemen, sätta upp mål, ta fram
alternativ och bedöma dem
• Inkludera allmänheten i varje steg i processen, däribland i funktionsbeskrivningen av gatan, visionsskapande, utformning och val av alternativ.
Riktlinjerna i denna rapport baseras på erfarenheter och forskning från EU-projektet ARTISTS (Arterial Streets Towards Sustainability). Detta projekt stödjer sig på ett antal fallstudier av gator i sju europeiska länder såväl som på forskning och praktisk erfarenhet. Den här rapporten riktar sig främst till myndigheter och andra beslutsfattare, praktiker och konsulter med ansvar för utformning och förvaltning av gator. Den ger generella riktlinjer för koncept och tekniker som kan anpassas till varje lands eller stads specifika förutsättningar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
keywords
huvudgata, utformning, gatusektion, länk, plats, vägledning, gatuutrymme, funktionsbeskrivning
pages
106 pages
publisher
Lund University
language
Swedish
LU publication?
yes
id
d3828e7c-9a66-484a-8df5-d9a13564b862 (old id 1038972)
date added to LUP
2008-02-26 14:54:30
date last changed
2018-11-21 21:00:06
@techreport{d3828e7c-9a66-484a-8df5-d9a13564b862,
 abstract   = {Konventionella guider för utformning och förvaltning av trafikleder och stadsgator har vanligtvis inriktats antingen mot huvudtrafikleder eller mot lokala stadsgator. Det är för närvarande brist på ett tydligt och konsekvent angreppssätt för arbetet med utformning av huvudgator där signifikant genomfartstrafik och lokala funktioner kombineras. Målet är att denna rapport ska avhjälpa den bristen genom att presentera riktlinjer för utformning och förvaltning av huvudgator – med människan i fokus. Det innebär att:<br/>• Människor – istället för bilar – skall ses som gatans användare och är<br/>utgångspunkt för analys och ombyggnad av gaturummet<br/>• Hänsyn tas till medborgarna och de engageras i utformnings- och<br/>förvaltningsprocessen<br/>Genom att ta hänsyn till att människan använder gatan för en mängd aktiviteter – och inte bara för att kunna förflytta sig med motorfordon – vill man åstadkomma gator som erbjuder ett positivt bidrag till en hållbar utveckling, i alla dess ekonomiska, sociala och miljöbetingade dimensioner.<br/>Denna rapport uppmuntrar till nya tankesätt för hur huvudgator konceptualiseras, utformas och förvaltas som en del av det övergripande gatunätet. För detta krävs en omprövning av hur huvudgatans olika funktioner skall förenas och tillhandahållas. Det kräver ett erkännande av huvudgatans olika funktioner och omprövning av hur dessa olika funktioner ska tillgodoses. Därför inriktar man sig på den process i vilken gatuutrymmet fördelas, på metoderna som används för att ta fram utformningsalternativ och på hur man väljer ut det alternativ som ska genomföras.<br/>En rad sätt att arbeta med området ”huvudgator med människan i fokus”<br/>rekommenderas, däribland:<br/>• Var uppmärksam på att huvudgator tillgodoser behov för både<br/>”genomfartsanvändare” och ”lokala användare”<br/>• Utveckla en funktionsbeskrivning genom klassificering av gatusektioner<br/>baserad på två oberoende dimensioner: ”länk status” och ”plats status”<br/>• Föreslå en process som skall identifiera problemen, sätta upp mål, ta fram<br/>alternativ och bedöma dem<br/>• Inkludera allmänheten i varje steg i processen, däribland i funktionsbeskrivningen av gatan, visionsskapande, utformning och val av alternativ.<br/>Riktlinjerna i denna rapport baseras på erfarenheter och forskning från EU-projektet ARTISTS (Arterial Streets Towards Sustainability). Detta projekt stödjer sig på ett antal fallstudier av gator i sju europeiska länder såväl som på forskning och praktisk erfarenhet. Den här rapporten riktar sig främst till myndigheter och andra beslutsfattare, praktiker och konsulter med ansvar för utformning och förvaltning av gator. Den ger generella riktlinjer för koncept och tekniker som kan anpassas till varje lands eller stads specifika förutsättningar.},
 author    = {Svensson, Åse and Marshall, Stephen and Jones, Peter and Hydén, Christer and Draskoczy, Magda and Papaioannou, Panos and Thomsen, Hytte and Boujenko, Natalya},
 institution = {Lund University},
 keyword   = {huvudgata,utformning,gatusektion,länk,plats,vägledning,gatuutrymme,funktionsbeskrivning},
 language   = {swe},
 pages    = {106},
 title    = {ARTISTS - huvudgator för alla : Vägledning för planerare och beslutsfattare vid utformning och ombyggnad av huvudgator},
 year     = {2004},
}