Advanced

Handledning, återkoppling och examination i forskarutbildningen. Finns det ett behov av förändring?

Ohlin, Mats LU (2008) Kvalitet och Effektivitet i Forskarutbildningen (seminarium arrangerat av Lärande Lund)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Contribution to conference
publication status
published
subject
keywords
vanligen de som ligger nära forskningsprojektets direkta praktiska genomförande. Lärandemål av typen "värderingsförmåga och förhållningssätt" (mål som ligger relativt långt från den praktiska operativa projektverksamheten) identifierades som knappast alls handledda och återkopplade trots att de upplevdes som viktiga eller mycket viktiga. Ansvaret för att målen i utbildningen verkligen nås ansågs ligga gemensamt på doktoranden och huvudhandledaren. Intressant nog indikerar studien att säkerställandet av att målen med utbildningen på forskarnivå verkligen uppnåtts inte upplevs ligga på betygsnämnden, i utbildningsprocessen och i den reella examinationen av densamma. Studien indikerade att målen och formerna för handlednings- och examinationsprocesserna i utbildningen på forskarnivå bör ses över. Sådana frågor kommer att lyftas fram för diskussion på seminariet., opponenten eller fakulteten utan på huvudhandledaren. Handledaren upplevs alltså ha en mångfacetterad roll som ansvarig i doktorandens projektverksamhet, till skillnad från den formella examinationen, ha möjligheter att hjälpa studenten att förbättra sina prestationer, att nå uppsatta utbildningsmål, i relation till de lärandemål som satts upp för utbildning på forskarnivå? Som underlag för en diskussion kommer jag att använda resultaten av en enkätundersökning som genomfördes vid en institution på Lunds universitet. Den belyste frågor kring handledning och återkoppling i utbildningen på forskarnivå och hur dessa uppfattas av doktorander och handledare. Studien visade på ett brett spektrum av uppfattningar om hur återkoppling fortgår. Vanligen upplevdes dock återkoppling bara förekomma för en del av de uppställda målen, tentamina), framförallt en ständigt pågående utvärdering i form av handledning och återkoppling. Den senare processen anses, bortsett från den formella examinationen (disputationen, och hur borde de fungera, Bedömning av doktorander innefattar, och att lyfta studenten till den nivå som krävs i en yrkesroll. Hur fungerar då dessa processer
conference name
Kvalitet och Effektivitet i Forskarutbildningen (seminarium arrangerat av Lärande Lund)
language
Swedish
LU publication?
yes
id
6c478c5e-c59c-47ad-b850-989d4f81f30b (old id 1039694)
date added to LUP
2008-02-28 13:20:31
date last changed
2016-04-16 11:41:08
@misc{6c478c5e-c59c-47ad-b850-989d4f81f30b,
 author    = {Ohlin, Mats},
 keyword   = {vanligen de som ligger nära forskningsprojektets direkta praktiska genomförande. Lärandemål av typen "värderingsförmåga och förhållningssätt" (mål som ligger relativt långt från den praktiska operativa projektverksamheten) identifierades som knappast alls handledda och återkopplade trots att de upplevdes som viktiga eller mycket viktiga. Ansvaret för att målen i utbildningen verkligen nås ansågs ligga gemensamt på doktoranden och huvudhandledaren. Intressant nog indikerar studien att säkerställandet av att målen med utbildningen på forskarnivå verkligen uppnåtts inte upplevs ligga på betygsnämnden,i utbildningsprocessen och i den reella examinationen av densamma. Studien indikerade att målen och formerna för handlednings- och examinationsprocesserna i utbildningen på forskarnivå bör ses över. Sådana frågor kommer att lyftas fram för diskussion på seminariet.,opponenten eller fakulteten utan på huvudhandledaren. Handledaren upplevs alltså ha en mångfacetterad roll som ansvarig i doktorandens projektverksamhet,till skillnad från den formella examinationen,ha möjligheter att hjälpa studenten att förbättra sina prestationer,att nå uppsatta utbildningsmål,i relation till de lärandemål som satts upp för utbildning på forskarnivå?

Som underlag för en diskussion kommer jag att använda resultaten av en enkätundersökning som genomfördes vid en institution på Lunds universitet. Den belyste frågor kring handledning och återkoppling i utbildningen på forskarnivå och hur dessa uppfattas av doktorander och handledare.

Studien visade på ett brett spektrum av uppfattningar om hur återkoppling fortgår. Vanligen upplevdes dock återkoppling bara förekomma för en del av de uppställda målen,tentamina),framförallt en ständigt pågående utvärdering i form av handledning och återkoppling. Den senare processen anses,bortsett från den formella examinationen (disputationen,och hur borde de fungera,Bedömning av doktorander innefattar,och att lyfta studenten till den nivå som krävs i en yrkesroll. Hur fungerar då dessa processer},
 language   = {swe},
 title    = {Handledning, återkoppling och examination i forskarutbildningen. Finns det ett behov av förändring?},
 year     = {2008},
}