Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Hållbar samhällsutveckling i Blekinge. Nutid och framtid.

Lindén, Anna-Lisa LU (2005) 2005:3.
Abstract (Swedish)
Region Blekinge delar det mönster för befolkningsutveckling som gäller för många regioner i landet när det gäller befolkningens utveckling. En kommun, Karlskrona, har haft en balanserad befolkningsutveckling och under senare år har antalet invånare ökat. De övriga kommunerna har i varierande grad haft en negativ befolkningsutveckling. Grunden till dessa förändringar ligger i förändringar inom näringslivet. Industrins behov av arbetskraft minskar när teknologin i tillverkningsprocesserna tar över mänskliga insatser. Den offentliga sektorns stora behov av arbetskraft i vård och service saknar finansiellt underlag när färre människor i arbetskraften bidrar med skatteintäkter. Samtidigt centraliseras utbildning och utbildningskrävande... (More)
Region Blekinge delar det mönster för befolkningsutveckling som gäller för många regioner i landet när det gäller befolkningens utveckling. En kommun, Karlskrona, har haft en balanserad befolkningsutveckling och under senare år har antalet invånare ökat. De övriga kommunerna har i varierande grad haft en negativ befolkningsutveckling. Grunden till dessa förändringar ligger i förändringar inom näringslivet. Industrins behov av arbetskraft minskar när teknologin i tillverkningsprocesserna tar över mänskliga insatser. Den offentliga sektorns stora behov av arbetskraft i vård och service saknar finansiellt underlag när färre människor i arbetskraften bidrar med skatteintäkter. Samtidigt centraliseras utbildning och utbildningskrävande sysselsättningar till större städer och storstäder där tillgången på unga, välutbildade arbetssökande är stor. Konsekvenserna för kommuner med minskande befolkningsunderlag blir minskande andel medborgare i åldersgrupperna 20 till 64 år och ökande andel äldre. Över 200 av landets kommuner har en sådan utveckling. Konsekvenserna av näringslivsförändringar och migration är ett nationellt. Den politiska organiseringen i Sverige har lång tradition med tyngdpunkt på lokalt självbestämmande och regional samordning. Mot den bakgrunden blir det emellertid även i framtiden kommunernas och regionernas uppgift att hantera kommande samhällsförändringar.I de båda scenarior för kommunerna i Blekinge som presenterats innebär det första, mest sannolika, en procentuellt liten minskning av befolkningen fram till år 2015. Det andra scenariot förutser en befolkningsökning i regionen som bygger på att samtliga kommuner ökar sin befolkning. Vilka utmaningar för dessa båda scenarior med sig? Detta analyseras närmare i rapporten. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
keywords
sociologi, sociology, hållbar utveckling, befolkningsutveckling
volume
2005:3
pages
35 pages
publisher
Blekinge Tekniska högskola, Länsstyrelsen i Blekinge län
report number
2005:3
ISBN
1103-1581
language
Swedish
LU publication?
yes
id
a743a14e-3d8b-4b46-bfb9-bd9eecb62465 (old id 1046251)
date added to LUP
2016-04-04 12:14:32
date last changed
2018-11-21 21:09:50
@techreport{a743a14e-3d8b-4b46-bfb9-bd9eecb62465,
 abstract   = {{Region Blekinge delar det mönster för befolkningsutveckling som gäller för många regioner i landet när det gäller befolkningens utveckling. En kommun, Karlskrona, har haft en balanserad befolkningsutveckling och under senare år har antalet invånare ökat. De övriga kommunerna har i varierande grad haft en negativ befolkningsutveckling. Grunden till dessa förändringar ligger i förändringar inom näringslivet. Industrins behov av arbetskraft minskar när teknologin i tillverkningsprocesserna tar över mänskliga insatser. Den offentliga sektorns stora behov av arbetskraft i vård och service saknar finansiellt underlag när färre människor i arbetskraften bidrar med skatteintäkter. Samtidigt centraliseras utbildning och utbildningskrävande sysselsättningar till större städer och storstäder där tillgången på unga, välutbildade arbetssökande är stor. Konsekvenserna för kommuner med minskande befolkningsunderlag blir minskande andel medborgare i åldersgrupperna 20 till 64 år och ökande andel äldre. Över 200 av landets kommuner har en sådan utveckling. Konsekvenserna av näringslivsförändringar och migration är ett nationellt. Den politiska organiseringen i Sverige har lång tradition med tyngdpunkt på lokalt självbestämmande och regional samordning. Mot den bakgrunden blir det emellertid även i framtiden kommunernas och regionernas uppgift att hantera kommande samhällsförändringar.<br/><br>
 <br/><br>
I de båda scenarior för kommunerna i Blekinge som presenterats innebär det första, mest sannolika, en procentuellt liten minskning av befolkningen fram till år 2015. Det andra scenariot förutser en befolkningsökning i regionen som bygger på att samtliga kommuner ökar sin befolkning. Vilka utmaningar för dessa båda scenarior med sig? Detta analyseras närmare i rapporten.}},
 author    = {{Lindén, Anna-Lisa}},
 institution = {{Blekinge Tekniska högskola, Länsstyrelsen i Blekinge län}},
 isbn     = {{1103-1581}},
 keywords   = {{sociologi; sociology; hållbar utveckling; befolkningsutveckling}},
 language   = {{swe}},
 number    = {{2005:3}},
 title    = {{Hållbar samhällsutveckling i Blekinge. Nutid och framtid.}},
 volume    = {{2005:3}},
 year     = {{2005}},
}