Advanced

Potentiell avsättning av biomassa för produktion av el, värme och drivmedel inklusive energikombinat

Ericsson, Karin LU and Börjesson, Pål LU (2008) In IMES rapport 64.
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie är att undersöka hur avsättningen av biomassa kan öka inom de närmaste 10-20 åren för produktion av värme, el och drivmedel i Sverige. I dessa analyser förutsätts biomassan användas på ett resurs- och kostnadseffektivt sätt, vilket exempelvis innebär att värmeunderlagen är styrande för den potentiella avsättningen av biomassa i kraftvärmebaserad elproduktion och framtida drivmedelskombinat, och att avsättningen av biprodukter är styrande för avsättningen av biomassa i produktion av vissa biodrivmedel. De ekonomiska förutsättningarna analyseras inte närmare i denna studie.

Inom sektorn värme- och elproduktion görs länsvisa analyser över potentialen att avsätta biomassa i produktion av småskalig värme,... (More)
Syftet med denna studie är att undersöka hur avsättningen av biomassa kan öka inom de närmaste 10-20 åren för produktion av värme, el och drivmedel i Sverige. I dessa analyser förutsätts biomassan användas på ett resurs- och kostnadseffektivt sätt, vilket exempelvis innebär att värmeunderlagen är styrande för den potentiella avsättningen av biomassa i kraftvärmebaserad elproduktion och framtida drivmedelskombinat, och att avsättningen av biprodukter är styrande för avsättningen av biomassa i produktion av vissa biodrivmedel. De ekonomiska förutsättningarna analyseras inte närmare i denna studie.

Inom sektorn värme- och elproduktion görs länsvisa analyser över potentialen att avsätta biomassa i produktion av småskalig värme, fjärrvärme, processvärme i skogsindustrin och kraftvärmebaserad elproduktion i fjärrvärme¬systemen och skogsindustrin. Dessa analyser visar att avsättningen av biobränslen för värme- och elproduktion kan öka från 87 TWh (avsättningen 2004/2005 exklusive vedeldning) till mellan 113 TWh och 134 TWh, beroende på fjärrvärmesystemens framtida utbyggnad. Den största ökningspotentialen finns i produktion av fjärrvärme. Geografiskt sett finns en stor del av ökningspotentialen i Stockholms län tack vare de stora möjligheterna att öka avsättningen av biobränslen för produktion av fjärrvärme och kraftvärme i länet.

Inom drivmedelsektorn används ett delvis annorlunda angreppssätt då avsättningspotentialen för biodrivmedel bedöms vara ”obegränsad” inom de närmaste 10-20 åren. Faktorer som begränsar produktionen är i stället tillgången på råvara och de lokala förutsättningar som krävs för att uppnå effektiva produktionssystem. Bland biodrivmedel som produceras med första generationens teknologi är fokus på RME och spannmålsbaserad etanol. Den årliga inhemska produktionen av dessa bedöms kunna uppgå till som mest 1,4 TWh RME och 0,7-3,8 TWh spannmålsbaserad etanol, där den högre siffran i intervallet beskriver framtida möjligheter.

För andra generationens biodrivmedel är fokus på utformningen av energikombinat och de fysiska förutsättningarna för avsättning av kombinatens värmeproduktion i fjärrvärme¬systemen. Då vi bedömer dessa avsättningsmöjligheter som ganska begränsade är det av stor vikt att energikombinaten utformas så att värmeproduktionen begränsas. Detta kan åstadkommas genom god värmeintegration och optimering av drivmedelsproduktionen.

Utifrån de senaste årens utveckling och nuvarande styrmedel bedömer vi det som realistiskt att avsättningen av biomassa för värme- och elproduktion ökar enligt våra potential¬uppskattningar, d.v.s. med ca 30-50% inom de kommande 10 till 20 åren. Hur avsättningen av biomassa kommer att utvecklas för produktion av drivmedel är däremot mer osäkert enligt vår bedömning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
keywords
energikombinat, el, värme, avsättning, Biomassa, biobränsle, biodrivmedel
in
IMES rapport
volume
64
pages
66 pages
publisher
Miljö- och energisystem, LTH, Lunds universitet
ISBN
91-88360-88-1
project
Climate Initiative
language
Swedish
LU publication?
yes
id
77fa64cc-9eda-47f1-a023-8abeb9184d99 (old id 1048482)
date added to LUP
2008-03-16 14:09:17
date last changed
2016-04-16 07:37:23
@techreport{77fa64cc-9eda-47f1-a023-8abeb9184d99,
 abstract   = {Syftet med denna studie är att undersöka hur avsättningen av biomassa kan öka inom de närmaste 10-20 åren för produktion av värme, el och drivmedel i Sverige. I dessa analyser förutsätts biomassan användas på ett resurs- och kostnadseffektivt sätt, vilket exempelvis innebär att värmeunderlagen är styrande för den potentiella avsättningen av biomassa i kraftvärmebaserad elproduktion och framtida drivmedelskombinat, och att avsättningen av biprodukter är styrande för avsättningen av biomassa i produktion av vissa biodrivmedel. De ekonomiska förutsättningarna analyseras inte närmare i denna studie.<br/><br>
Inom sektorn värme- och elproduktion görs länsvisa analyser över potentialen att avsätta biomassa i produktion av småskalig värme, fjärrvärme, processvärme i skogsindustrin och kraftvärmebaserad elproduktion i fjärrvärme¬systemen och skogsindustrin. Dessa analyser visar att avsättningen av biobränslen för värme- och elproduktion kan öka från 87 TWh (avsättningen 2004/2005 exklusive vedeldning) till mellan 113 TWh och 134 TWh, beroende på fjärrvärmesystemens framtida utbyggnad. Den största ökningspotentialen finns i produktion av fjärrvärme. Geografiskt sett finns en stor del av ökningspotentialen i Stockholms län tack vare de stora möjligheterna att öka avsättningen av biobränslen för produktion av fjärrvärme och kraftvärme i länet.<br/><br>
Inom drivmedelsektorn används ett delvis annorlunda angreppssätt då avsättningspotentialen för biodrivmedel bedöms vara ”obegränsad” inom de närmaste 10-20 åren. Faktorer som begränsar produktionen är i stället tillgången på råvara och de lokala förutsättningar som krävs för att uppnå effektiva produktionssystem. Bland biodrivmedel som produceras med första generationens teknologi är fokus på RME och spannmålsbaserad etanol. Den årliga inhemska produktionen av dessa bedöms kunna uppgå till som mest 1,4 TWh RME och 0,7-3,8 TWh spannmålsbaserad etanol, där den högre siffran i intervallet beskriver framtida möjligheter. <br/><br>
För andra generationens biodrivmedel är fokus på utformningen av energikombinat och de fysiska förutsättningarna för avsättning av kombinatens värmeproduktion i fjärrvärme¬systemen. Då vi bedömer dessa avsättningsmöjligheter som ganska begränsade är det av stor vikt att energikombinaten utformas så att värmeproduktionen begränsas. Detta kan åstadkommas genom god värmeintegration och optimering av drivmedelsproduktionen.<br/><br>
Utifrån de senaste årens utveckling och nuvarande styrmedel bedömer vi det som realistiskt att avsättningen av biomassa för värme- och elproduktion ökar enligt våra potential¬uppskattningar, d.v.s. med ca 30-50% inom de kommande 10 till 20 åren. Hur avsättningen av biomassa kommer att utvecklas för produktion av drivmedel är däremot mer osäkert enligt vår bedömning.},
 author    = {Ericsson, Karin and Börjesson, Pål},
 institution = {Miljö- och energisystem, LTH, Lunds universitet},
 isbn     = {91-88360-88-1},
 keyword   = {energikombinat,el,värme,avsättning,Biomassa,biobränsle,biodrivmedel},
 language   = {swe},
 pages    = {66},
 series    = {IMES rapport},
 title    = {Potentiell avsättning av biomassa för produktion av el, värme och drivmedel inklusive energikombinat},
 volume    = {64},
 year     = {2008},
}