Advanced

Når läkarutbildningen de resultat som yrkeslivet förväntar? – alumnundersökningar 3 och 7 år efter läkarexamen.

Thomé, Göran LU ; Arstam, Anna LU and Lindgren, Stefan LU (2005) In Enheten för medicinsk pedagogik/MedCUL 15.
Abstract (Swedish)
Undersökningens uppläggning

Enkäter skickades i maj 2005 till dem som tagit läkarexamen i Lund 2001 och 2002. Frågorna

berör både medicinsk och allmän akademisk kompetens. En uppföljningsenkät gick samtidigt

till dem som tagit examen 1997 och 1998 och ingått i en tidigare alumnundersökning.

Avsikten med uppföljningen är att ge en bild av hur arbetsuppgifterna förändras i den tidiga

delen av läkarkarriären. Svarsfrekvensen var hög i bägge undersökningarna.

Resultat

Den allmänna medicinska kompetensen är tillräcklig och ligger på samma nivå som i 2001 års

undersökning. Tillfredsställelsen med utbildningen har ökat inom samtliga områden. Allra

mest inom området... (More)
Undersökningens uppläggning

Enkäter skickades i maj 2005 till dem som tagit läkarexamen i Lund 2001 och 2002. Frågorna

berör både medicinsk och allmän akademisk kompetens. En uppföljningsenkät gick samtidigt

till dem som tagit examen 1997 och 1998 och ingått i en tidigare alumnundersökning.

Avsikten med uppföljningen är att ge en bild av hur arbetsuppgifterna förändras i den tidiga

delen av läkarkarriären. Svarsfrekvensen var hög i bägge undersökningarna.

Resultat

Den allmänna medicinska kompetensen är tillräcklig och ligger på samma nivå som i 2001 års

undersökning. Tillfredsställelsen med utbildningen har ökat inom samtliga områden. Allra

mest inom området IT. Utbildningen i "att ta upp anamnes" och "att bedöma somatisk status"

har blivit bättre trots en redan tidigare hög nivå. Träningen i olika aspekter av kommunikation

har förbättrats. Beslutsfattande och förmågan att samarbeta i team med andra personalgrupper

tränas inte tillräckligt. Examinationerna bedöms svara bättre mot kraven i yrkeslivet jämfört

med den tidigare undersökningen. Tillfredsställelsen med valet av läkaryrket är större, särskilt

för de manliga läkarna. Handledning och de kliniska placeringarnas effektivitet ifrågasätts i de

fria kommentarerna. Likaså kommenteras att alltför mycket sällan behövda specialkunskaper

tas upp. Uppföljningsundersökningen visar att kraven på att kunna kommunicera och delta i

förändringsarbete ökar mest.

Slutsatser

Läkarna har efterhand blivit nöjdare med utbildningen i förhållande till de krav som den tidiga

fasen av yrkeslivet ställer. Teamarbete och träning tillsammans med andra personalgrupper är

dock ett område som behöver utvecklas. Grunden är lagd genom de utbildningsavdelningar

som redan finns. Kritik mot handledningen på klinikerna återkommer. De längre avdelningsplaceringarna

i den nya uppläggningen av läkarutbildningen är tänkta att förbättra situationen

i detta avseende. Det finns genusbaserade skillnader i tillfredsställelsen med yrkesvalet som

bör undersökas vidare. Området kommunikation i bred bemärkelse har fått ökat utrymme men

behöver utvecklas ytterligare. En koncentration på kärnkunskaper i den gemensamma delen

av utbildningen framstår som angelägen.

Alumnundersökningar bidrar till att öka kunskapen om vilka utbildningsmoment som behöver

förstärkas och kan minska oron kring de moment där vi redan uppnår goda resultat. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
; and
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
in
Enheten för medicinsk pedagogik/MedCUL
volume
15
pages
33 pages
publisher
Lunds universitet, Enheten för medicinsk pedagogik
report number
15
language
Swedish
LU publication?
yes
additional info
The information about affiliations in this record was updated in December 2015. The record was previously connected to the following departments: Chronic Inflammatory and Degenerative Diseases Research Unit (013242530), Faculty office (013100001), Faculty of Medicine (000022000)
id
6a215a5c-7c0a-47aa-b8a0-19fcb763091d (old id 1134167)
alternative location
http://www.evaluat.lu.se/progutv/Lakaralumni2005.pdf
date added to LUP
2016-04-04 10:21:57
date last changed
2018-11-21 20:58:19
@techreport{6a215a5c-7c0a-47aa-b8a0-19fcb763091d,
 abstract   = {Undersökningens uppläggning<br/><br>
Enkäter skickades i maj 2005 till dem som tagit läkarexamen i Lund 2001 och 2002. Frågorna<br/><br>
berör både medicinsk och allmän akademisk kompetens. En uppföljningsenkät gick samtidigt<br/><br>
till dem som tagit examen 1997 och 1998 och ingått i en tidigare alumnundersökning.<br/><br>
Avsikten med uppföljningen är att ge en bild av hur arbetsuppgifterna förändras i den tidiga<br/><br>
delen av läkarkarriären. Svarsfrekvensen var hög i bägge undersökningarna.<br/><br>
Resultat<br/><br>
Den allmänna medicinska kompetensen är tillräcklig och ligger på samma nivå som i 2001 års<br/><br>
undersökning. Tillfredsställelsen med utbildningen har ökat inom samtliga områden. Allra<br/><br>
mest inom området IT. Utbildningen i "att ta upp anamnes" och "att bedöma somatisk status"<br/><br>
har blivit bättre trots en redan tidigare hög nivå. Träningen i olika aspekter av kommunikation<br/><br>
har förbättrats. Beslutsfattande och förmågan att samarbeta i team med andra personalgrupper<br/><br>
tränas inte tillräckligt. Examinationerna bedöms svara bättre mot kraven i yrkeslivet jämfört<br/><br>
med den tidigare undersökningen. Tillfredsställelsen med valet av läkaryrket är större, särskilt<br/><br>
för de manliga läkarna. Handledning och de kliniska placeringarnas effektivitet ifrågasätts i de<br/><br>
fria kommentarerna. Likaså kommenteras att alltför mycket sällan behövda specialkunskaper<br/><br>
tas upp. Uppföljningsundersökningen visar att kraven på att kunna kommunicera och delta i<br/><br>
förändringsarbete ökar mest.<br/><br>
Slutsatser<br/><br>
Läkarna har efterhand blivit nöjdare med utbildningen i förhållande till de krav som den tidiga<br/><br>
fasen av yrkeslivet ställer. Teamarbete och träning tillsammans med andra personalgrupper är<br/><br>
dock ett område som behöver utvecklas. Grunden är lagd genom de utbildningsavdelningar<br/><br>
som redan finns. Kritik mot handledningen på klinikerna återkommer. De längre avdelningsplaceringarna<br/><br>
i den nya uppläggningen av läkarutbildningen är tänkta att förbättra situationen<br/><br>
i detta avseende. Det finns genusbaserade skillnader i tillfredsställelsen med yrkesvalet som<br/><br>
bör undersökas vidare. Området kommunikation i bred bemärkelse har fått ökat utrymme men<br/><br>
behöver utvecklas ytterligare. En koncentration på kärnkunskaper i den gemensamma delen<br/><br>
av utbildningen framstår som angelägen.<br/><br>
Alumnundersökningar bidrar till att öka kunskapen om vilka utbildningsmoment som behöver<br/><br>
förstärkas och kan minska oron kring de moment där vi redan uppnår goda resultat.},
 author    = {Thomé, Göran and Arstam, Anna and Lindgren, Stefan},
 institution = {Lunds universitet, Enheten för medicinsk pedagogik},
 language   = {swe},
 number    = {15},
 series    = {Enheten för medicinsk pedagogik/MedCUL},
 title    = {Når läkarutbildningen de resultat som yrkeslivet förväntar? – alumnundersökningar 3 och 7 år efter läkarexamen.},
 url     = {http://www.evaluat.lu.se/progutv/Lakaralumni2005.pdf},
 volume    = {15},
 year     = {2005},
}