Advanced

Hållbarhetsbegreppet i kommunal planering : speciellt trafikplanering

Holmberg, Bengt LU (2008) In Bulletin 238 / 3000 Bulletin 238 / 3000.
Abstract
Hållbarhet och hållbar utveckling är ett begrepp som används ofta i samband med planering. Den här studien ingår i ett större forskningsprojekt ” Den motsägelsefulla urbanismen – om ekonomisk, social och ekologisk planering av det nya stadslandskapet”.

Syftet med föreliggande studie är att beskriva och analysera hur hållbarhetsbegreppet använts och definierats i ett antal översiktsplaner och vilka strategier som angetts för att uppnå målen. Jag har också varit intresserad av att studera i vad mån man diskuterar och hanterar potentiella motsättningar mellan målen.

Störst vikt har lagts vid mål och strategier i samband med den kommunala trafikplaneringen och på mellanstora svenska städer. Studien omfattar en genomgång av 13... (More)
Hållbarhet och hållbar utveckling är ett begrepp som används ofta i samband med planering. Den här studien ingår i ett större forskningsprojekt ” Den motsägelsefulla urbanismen – om ekonomisk, social och ekologisk planering av det nya stadslandskapet”.

Syftet med föreliggande studie är att beskriva och analysera hur hållbarhetsbegreppet använts och definierats i ett antal översiktsplaner och vilka strategier som angetts för att uppnå målen. Jag har också varit intresserad av att studera i vad mån man diskuterar och hanterar potentiella motsättningar mellan målen.

Störst vikt har lagts vid mål och strategier i samband med den kommunala trafikplaneringen och på mellanstora svenska städer. Studien omfattar en genomgång av 13 svenska översiktsplaner som fastställts de senaste 10 åren.

Begreppet hållbarhet förekommer i majoriteten av planerna. Det är dock endast i några få planer där begreppet definieras och diskuteras. I dessa fall utgår man från Brundtlandkommissionens definition: “Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of the future generations to meet their own needs”. Endast i några få fall diskuteras eventuella målkonflikter mellan de olika hållbarhetskriterierna ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. En annan intressant iakttagelse är att koldioxidfrågan endast nämns i några få planer. Det år också mycket ovanligt att man diskuterar hur målen skall kunna följas upp. I översiktsplanen för Malmö 2006 finns dock en sådan beskrivning som bygger på ett antal indikatorer. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
keywords
översiktsplaner, kommunal trafikplanering, Hållbarhet
in
Bulletin 238 / 3000
volume
Bulletin 238 / 3000
pages
38 pages
publisher
Lund University Faculty of Engineering, Technology and Society, Transport and Roads, Lund, Sweden
external identifiers
 • other:CODEN:LUTVDG/(TVTT-3192)1-38/2008
ISSN
1653-1930
language
Swedish
LU publication?
yes
id
f420e710-8ae7-4110-b909-aef2602b5994 (old id 1166946)
date added to LUP
2008-06-27 15:42:28
date last changed
2016-04-15 22:42:37
@techreport{f420e710-8ae7-4110-b909-aef2602b5994,
 abstract   = {Hållbarhet och hållbar utveckling är ett begrepp som används ofta i samband med planering. Den här studien ingår i ett större forskningsprojekt ” Den motsägelsefulla urbanismen – om ekonomisk, social och ekologisk planering av det nya stadslandskapet”.<br/><br>
Syftet med föreliggande studie är att beskriva och analysera hur hållbarhetsbegreppet använts och definierats i ett antal översiktsplaner och vilka strategier som angetts för att uppnå målen. Jag har också varit intresserad av att studera i vad mån man diskuterar och hanterar potentiella motsättningar mellan målen.<br/><br>
Störst vikt har lagts vid mål och strategier i samband med den kommunala trafikplaneringen och på mellanstora svenska städer. Studien omfattar en genomgång av 13 svenska översiktsplaner som fastställts de senaste 10 åren. <br/><br>
Begreppet hållbarhet förekommer i majoriteten av planerna. Det är dock endast i några få planer där begreppet definieras och diskuteras. I dessa fall utgår man från Brundtlandkommissionens definition: “Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of the future generations to meet their own needs”. Endast i några få fall diskuteras eventuella målkonflikter mellan de olika hållbarhetskriterierna ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. En annan intressant iakttagelse är att koldioxidfrågan endast nämns i några få planer. Det år också mycket ovanligt att man diskuterar hur målen skall kunna följas upp. I översiktsplanen för Malmö 2006 finns dock en sådan beskrivning som bygger på ett antal indikatorer.},
 author    = {Holmberg, Bengt},
 institution = {Lund University Faculty of Engineering, Technology and Society, Transport and Roads, Lund, Sweden},
 issn     = {1653-1930},
 keyword   = {översiktsplaner,kommunal trafikplanering,Hållbarhet},
 language   = {swe},
 pages    = {38},
 series    = {Bulletin 238 / 3000},
 title    = {Hållbarhetsbegreppet i kommunal planering : speciellt trafikplanering},
 volume    = {Bulletin 238 / 3000},
 year     = {2008},
}