Advanced

Effekten av en accelerationsrådgivare. Analys ur ett bränsle-, emissions- och förarperspektiv baserat på körningar med postbilar

Larsson, Hanna LU (2007) In Bulletin 233 / 3000 Bulletin 233.
Abstract (Swedish)
Fordonens körmönster, dvs hastighets- och accelerationsmönster påverkar mängden utsläpp i hög grad. I tidigare studier har parametern andel kraftig acceleration (a>1,5m/s2) visat sig ha en signifikant effekt framför allt för avgasutsläpp av NOx och HC men även för bränsleförbrukningen. Ett förarstöd som styr accelerationen kan därmed ha en positiv effekt för att minska emissioner och bränsleförbrukning. För cirka 6 år sedan utbildades majoriteten av postens chaufförer i EcoDriving för att minska bränsleförbrukningen. Bränslereduktionen var stor till en början men efter en tid tenderade vinsten att avta och en hypotes var att förarna föll tillbaka till sin gamla körstil igen. Detta väckte frågan om vilka andra insatser eller hjälpmedel... (More)
Fordonens körmönster, dvs hastighets- och accelerationsmönster påverkar mängden utsläpp i hög grad. I tidigare studier har parametern andel kraftig acceleration (a>1,5m/s2) visat sig ha en signifikant effekt framför allt för avgasutsläpp av NOx och HC men även för bränsleförbrukningen. Ett förarstöd som styr accelerationen kan därmed ha en positiv effekt för att minska emissioner och bränsleförbrukning. För cirka 6 år sedan utbildades majoriteten av postens chaufförer i EcoDriving för att minska bränsleförbrukningen. Bränslereduktionen var stor till en början men efter en tid tenderade vinsten att avta och en hypotes var att förarna föll tillbaka till sin gamla körstil igen. Detta väckte frågan om vilka andra insatser eller hjälpmedel som finns för att reducera bränsleförbrukningen, varpå samarbetsprojektet ARP startades under våren 2005 mellan Posten AB, LTH och Imita AB. ARP står för AccelerationsRådgivare Posten och har till syfte att utvärdera:

1) om bränsleförbrukningen kan reduceras med en accelerationsrådgivare installerad,

2) om HC, NOx och CO påverkas,

3) hur olika körmönsterparametrar förändras samt

4) hur testförarna har upplevt och använt accelerationsrådgivaren.

Accelerationsrådgivaren (produktnamn Traffic Budgeter) ger föraren vägledning i hur han ska accelerera genom ett mottryck i gaspedalen vid för hög acceleration. Mottrycket är endast rådgivande och går att ”trampa igenom” om en högre acceleration skulle krävas. Totalt loggades fyra bilar under 12 veckor, 6 veckor utan och 6 veckor med rådgivaren installerad. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
keywords
Acceleration, bränsleförbrukning, emissioner, miljö, förarstöd, körmönster
in
Bulletin 233 / 3000
volume
Bulletin 233
pages
56 pages
publisher
Lunds universitet, instutionen för teknik och samhälle, trafik och väg
report number
Bulletin 233
external identifiers
 • other:CODEN:LUTVDG/(TVTT-3188)1-57/2006
ISSN
1653-1930
language
Swedish
LU publication?
yes
id
60765940-af21-40f3-a376-5b2a1fff1074 (old id 1244721)
date added to LUP
2016-04-01 16:18:51
date last changed
2018-11-21 20:40:26
@techreport{60765940-af21-40f3-a376-5b2a1fff1074,
 abstract   = {Fordonens körmönster, dvs hastighets- och accelerationsmönster påverkar mängden utsläpp i hög grad. I tidigare studier har parametern andel kraftig acceleration (a&gt;1,5m/s2) visat sig ha en signifikant effekt framför allt för avgasutsläpp av NOx och HC men även för bränsleförbrukningen. Ett förarstöd som styr accelerationen kan därmed ha en positiv effekt för att minska emissioner och bränsleförbrukning. För cirka 6 år sedan utbildades majoriteten av postens chaufförer i EcoDriving för att minska bränsleförbrukningen. Bränslereduktionen var stor till en början men efter en tid tenderade vinsten att avta och en hypotes var att förarna föll tillbaka till sin gamla körstil igen. Detta väckte frågan om vilka andra insatser eller hjälpmedel som finns för att reducera bränsleförbrukningen, varpå samarbetsprojektet ARP startades under våren 2005 mellan Posten AB, LTH och Imita AB. ARP står för AccelerationsRådgivare Posten och har till syfte att utvärdera: <br/><br>
1) om bränsleförbrukningen kan reduceras med en accelerationsrådgivare installerad, <br/><br>
2) om HC, NOx och CO påverkas, <br/><br>
3) hur olika körmönsterparametrar förändras samt <br/><br>
4) hur testförarna har upplevt och använt accelerationsrådgivaren. <br/><br>
Accelerationsrådgivaren (produktnamn Traffic Budgeter) ger föraren vägledning i hur han ska accelerera genom ett mottryck i gaspedalen vid för hög acceleration. Mottrycket är endast rådgivande och går att ”trampa igenom” om en högre acceleration skulle krävas. Totalt loggades fyra bilar under 12 veckor, 6 veckor utan och 6 veckor med rådgivaren installerad.},
 author    = {Larsson, Hanna},
 institution = {Lunds universitet, instutionen för teknik och samhälle, trafik och väg},
 issn     = {1653-1930},
 language   = {swe},
 number    = {Bulletin 233},
 series    = {Bulletin 233 / 3000},
 title    = {Effekten av en accelerationsrådgivare. Analys ur ett bränsle-, emissions- och förarperspektiv baserat på körningar med postbilar},
 volume    = {Bulletin 233},
 year     = {2007},
}