Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Brandförlopp och brandspridning i stora lokaler : en vägledning förval av beräkningsmodeller : översikt utförd på uppdrag av BRANDFORSK

Magnusson, Sven Erik LU (1988) In LUTVDG/TVBB--3044--SE
Abstract (Swedish)
Området industribränder kan som det redovisats i denna rapport sammanfattas i bl.a. följande punkter: Det existerar ett antal principiellt skilda beräkningsmetoder och dessa inkluderar okomplicerade beräkningsuttryck, zon-modeller och fältmodeller. Val av metod maste bero på ändamalet med beräkningen, någon universalmetod eller universaldatorprogram existerar inte och kan inte ens skönjas. En val genomförd analys kräver ofta att de olika typerna av beräkningsgångar används parallellt och interaktivt. Av modelltyperna ar fältmodellerna dyra att använda och kräver specifik expertis vid framtagandet av beräkningsresultat. Användning i praktisk projektering är därför ännu så länge begränsad till ett fåtal fall. I synnerhet modellering av olika... (More)
Området industribränder kan som det redovisats i denna rapport sammanfattas i bl.a. följande punkter: Det existerar ett antal principiellt skilda beräkningsmetoder och dessa inkluderar okomplicerade beräkningsuttryck, zon-modeller och fältmodeller. Val av metod maste bero på ändamalet med beräkningen, någon universalmetod eller universaldatorprogram existerar inte och kan inte ens skönjas. En val genomförd analys kräver ofta att de olika typerna av beräkningsgångar används parallellt och interaktivt. Av modelltyperna ar fältmodellerna dyra att använda och kräver specifik expertis vid framtagandet av beräkningsresultat. Användning i praktisk projektering är därför ännu så länge begränsad till ett fåtal fall. I synnerhet modellering av olika förbränningssituationer kommer att kräva många ars utvecklingsarbete. Ökande arbetsinsatser på området såväl som ökad beräkningskapacitet medför emellertid en snabbt tillväxande praktisk användning, framförallt för studier av rökspridnlng i stora volymer. De bästa av zon-modellerna. framförallt FIRST är utomordentligt väl framtagna med hänsyn till kunskapslaget inom brandfysiken, dock saknas ett antal för brandtillväxt och brandspridnlng viktiga delprocesser, se appendix C 1211. Programmet är redan nu, trots en konsekvent moduluppbyggnad så komplext och omfangsrikt att en nyprogrammering for att inkludera de i appendix C redovisade begransningarna kraver en stor arbetsinsats. Av appendix C följer att FIRST och i än högre grad övriga zon-modeller (COMPBRN. FAST, DSLAYV, ASET etc) bara kan ge en relativ och ofullständig beskrivning av brandprocessen. Både urvalet av beräkningsmetod och tolkningen av beräkningsresultaten kräver en sakkunnig expert. Sammanfattas ovanstående punkter blir slutsatsen att ett snabbt genombrott p& beräkningsområdet ter sig osannolikt. Forbättringar av existerande zon-modeller är möjliga och kommer säkert också att utföras. Samtidigt ökar emellertid modellernas komplexitet och minskar tillgängligheten för den yrkesverksamma brandteknikern. Utredningen har gjort ett försök att sammanställa en rekommendation för val av zon-modell (datorprogram) for en rad praktiska situationer. Det visade sig emellertid svårt att ge entydiga rad; alltför mycket beror på beräkningsingenjörens enskilda kompetens och den arbetsinsats som ur ekonomisk synvinkel kan avsättas till dimensioneringsuppgiften. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
in
LUTVDG/TVBB--3044--SE
pages
57 pages
publisher
Department of Fire Safety Engineering and Systems Safety, Lund University
report number
3044
ISSN
0284-933X
language
Swedish
LU publication?
yes
id
d49a30ae-516f-4d27-9a97-15e52ce44c18 (old id 1267838)
date added to LUP
2016-04-01 15:22:40
date last changed
2018-11-21 20:34:08
@techreport{d49a30ae-516f-4d27-9a97-15e52ce44c18,
 abstract   = {{Området industribränder kan som det redovisats i denna rapport sammanfattas i bl.a. följande punkter: Det existerar ett antal principiellt skilda beräkningsmetoder och dessa inkluderar okomplicerade beräkningsuttryck, zon-modeller och fältmodeller. Val av metod maste bero på ändamalet med beräkningen, någon universalmetod eller universaldatorprogram existerar inte och kan inte ens skönjas. En val genomförd analys kräver ofta att de olika typerna av beräkningsgångar används parallellt och interaktivt. Av modelltyperna ar fältmodellerna dyra att använda och kräver specifik expertis vid framtagandet av beräkningsresultat. Användning i praktisk projektering är därför ännu så länge begränsad till ett fåtal fall. I synnerhet modellering av olika förbränningssituationer kommer att kräva många ars utvecklingsarbete. Ökande arbetsinsatser på området såväl som ökad beräkningskapacitet medför emellertid en snabbt tillväxande praktisk användning, framförallt för studier av rökspridnlng i stora volymer. De bästa av zon-modellerna. framförallt FIRST är utomordentligt väl framtagna med hänsyn till kunskapslaget inom brandfysiken, dock saknas ett antal för brandtillväxt och brandspridnlng viktiga delprocesser, se appendix C 1211. Programmet är redan nu, trots en konsekvent moduluppbyggnad så komplext och omfangsrikt att en nyprogrammering for att inkludera de i appendix C redovisade begransningarna kraver en stor arbetsinsats. Av appendix C följer att FIRST och i än högre grad övriga zon-modeller (COMPBRN. FAST, DSLAYV, ASET etc) bara kan ge en relativ och ofullständig beskrivning av brandprocessen. Både urvalet av beräkningsmetod och tolkningen av beräkningsresultaten kräver en sakkunnig expert. Sammanfattas ovanstående punkter blir slutsatsen att ett snabbt genombrott p& beräkningsområdet ter sig osannolikt. Forbättringar av existerande zon-modeller är möjliga och kommer säkert också att utföras. Samtidigt ökar emellertid modellernas komplexitet och minskar tillgängligheten för den yrkesverksamma brandteknikern. Utredningen har gjort ett försök att sammanställa en rekommendation för val av zon-modell (datorprogram) for en rad praktiska situationer. Det visade sig emellertid svårt att ge entydiga rad; alltför mycket beror på beräkningsingenjörens enskilda kompetens och den arbetsinsats som ur ekonomisk synvinkel kan avsättas till dimensioneringsuppgiften.}},
 author    = {{Magnusson, Sven Erik}},
 institution = {{Department of Fire Safety Engineering and Systems Safety, Lund University}},
 issn     = {{0284-933X}},
 language   = {{swe}},
 number    = {{3044}},
 series    = {{LUTVDG/TVBB--3044--SE}},
 title    = {{Brandförlopp och brandspridning i stora lokaler : en vägledning förval av beräkningsmodeller : översikt utförd på uppdrag av BRANDFORSK}},
 url     = {{https://lup.lub.lu.se/search/files/4379536/4450380.pdf}},
 year     = {{1988}},
}