Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Rökspridning i byggnader: kunskapsöversikt och forskningsbehov.

Magnusson, Sven Erik LU (1983) In LUTVDG/TVBB--3013--SE
Abstract (Swedish)
Spridning av rök och brandgaser ar ett centralt brandsäkerhetsproblem. I det nationella svenska brandforskningsprogram som initierades i och med tillkomsten av BRANDFORSK 1979 underströks detta, bl a genom finansiering av ett relativt stort projekt, B4 "Spridning av rök och brandgaser i bostadshus". För den första forskningsperioden 1979-1981 förutsattes projektet B4 omfatta tre delar: sammanställning av tillgänglig kunskap, försöksserie i fullskala, framtagning av matematiska beräkningsmodeller . Det visade sig svårt att finna en forskningsinstitution villig att ansvara for ett samlat genomförande av detta projekt. Samtidigt stod det så småningom klart att ett betydligt mer differentierat förslag till forskningsprogram på området borde... (More)
Spridning av rök och brandgaser ar ett centralt brandsäkerhetsproblem. I det nationella svenska brandforskningsprogram som initierades i och med tillkomsten av BRANDFORSK 1979 underströks detta, bl a genom finansiering av ett relativt stort projekt, B4 "Spridning av rök och brandgaser i bostadshus". För den första forskningsperioden 1979-1981 förutsattes projektet B4 omfatta tre delar: sammanställning av tillgänglig kunskap, försöksserie i fullskala, framtagning av matematiska beräkningsmodeller . Det visade sig svårt att finna en forskningsinstitution villig att ansvara for ett samlat genomförande av detta projekt. Samtidigt stod det så småningom klart att ett betydligt mer differentierat förslag till forskningsprogram på området borde läggas fram. Detta i sin tur krävde en systematisk genomgång och programutredning. En sådan företogs också i det program som antogs av BRANDFORSKs styrelse for perioden 1982-1984. Det är denna utredningsrapport som har presenteras. Tilläggas bör att BRANDFORSK under tiden kunnat initiera en rad insatser pa området. Så har exempelvis påbörjats en serie delprojekt pa FOA 283 (experimentella studier av rökspridning inom lägenhet, framtagande av datorprogram). Ett projektblock "Detektion/sprinkler/brandventilation" finansieras delvis med medel fran projekt B4. Vidare har en förstudie "Detektionsmiljo" paborjats vid LTH etc. Utredningen har skett under kontinuerlig kontakt med dessa projekt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
alternative title
Smoke movement in buildings: A state-of-art review and a program for future Swedish research.
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
in
LUTVDG/TVBB--3013--SE
pages
180 pages
publisher
Division of Building Fire Safety and Technology, Lund Institute of Technology
report number
3013
language
Swedish
LU publication?
yes
id
ffcf6069-8057-483d-8d34-377e3f60cae3 (old id 1270271)
date added to LUP
2016-04-04 10:41:04
date last changed
2018-11-21 21:00:11
@techreport{ffcf6069-8057-483d-8d34-377e3f60cae3,
 abstract   = {{Spridning av rök och brandgaser ar ett centralt brandsäkerhetsproblem. I det nationella svenska brandforskningsprogram som initierades i och med tillkomsten av BRANDFORSK 1979 underströks detta, bl a genom finansiering av ett relativt stort projekt, B4 "Spridning av rök och brandgaser i bostadshus". För den första forskningsperioden 1979-1981 förutsattes projektet B4 omfatta tre delar: sammanställning av tillgänglig kunskap, försöksserie i fullskala, framtagning av matematiska beräkningsmodeller . Det visade sig svårt att finna en forskningsinstitution villig att ansvara for ett samlat genomförande av detta projekt. Samtidigt stod det så småningom klart att ett betydligt mer differentierat förslag till forskningsprogram på området borde läggas fram. Detta i sin tur krävde en systematisk genomgång och programutredning. En sådan företogs också i det program som antogs av BRANDFORSKs styrelse for perioden 1982-1984. Det är denna utredningsrapport som har presenteras. Tilläggas bör att BRANDFORSK under tiden kunnat initiera en rad insatser pa området. Så har exempelvis påbörjats en serie delprojekt pa FOA 283 (experimentella studier av rökspridning inom lägenhet, framtagande av datorprogram). Ett projektblock "Detektion/sprinkler/brandventilation" finansieras delvis med medel fran projekt B4. Vidare har en förstudie "Detektionsmiljo" paborjats vid LTH etc. Utredningen har skett under kontinuerlig kontakt med dessa projekt.}},
 author    = {{Magnusson, Sven Erik}},
 institution = {{Division of Building Fire Safety and Technology, Lund Institute of Technology}},
 language   = {{swe}},
 number    = {{3013}},
 series    = {{LUTVDG/TVBB--3013--SE}},
 title    = {{Rökspridning i byggnader: kunskapsöversikt och forskningsbehov.}},
 url     = {{https://lup.lub.lu.se/search/files/5597000/4450336.pdf}},
 year     = {{1983}},
}