Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

En moral för hela världen? : en analys av Hans Küngs Projekt Weltethos

Andersson, Dan-Erik LU (2006) In Lund Studies in Ethics and Theology 14.
Abstract
This dissertation analyzes the work on universal morality by the Swiss theologian Hans Küng. According to Küng, a universal morality can be formed out of the world's religions that can reconcile ideological, cultural and religious differences. This morality can then form the basis for international policy and politics and guarantee that relations among states are peaceful.Küng's project focuses on three relations: the relation between religions, the relation between religion and ethics and the relation between religion and politics.Out of these three relations the three theses to be analyzed are formulated. The theses are my interpretations of the relations between religion, ethics and politics in... (More)
This dissertation analyzes the work on universal morality by the Swiss theologian Hans Küng. According to Küng, a universal morality can be formed out of the world's religions that can reconcile ideological, cultural and religious differences. This morality can then form the basis for international policy and politics and guarantee that relations among states are peaceful.Küng's project focuses on three relations: the relation between religions, the relation between religion and ethics and the relation between religion and politics.Out of these three relations the three theses to be analyzed are formulated. The theses are my interpretations of the relations between religion, ethics and politics in Küng's work on universal morality.The relation between religions is analyzed through the thesis:- There are fundamental similarities between the religions and those similarities become visible when the religions self-critically relate themselves to the general ethical criteria humanum.The relation between religion and ethics is analyzed through the thesis:- Morality has its origin in religion and also its foundation in religion. Religion is also a necessary link between the theory and practice of morality.The relation between religion and politics is analyzed through the thesis:- Politics and international relations can rest on a universal morality that can guarantee world peace. This universal morality has its origin and foundation in the world's religions. Therefore, the world's religions can solve the security dilemma that arises since there is no recognized superior power in world politics.In addition to the analysis of the three relations and the three theses, I also focus on Küng's relation to plurality. Küng's ambition to form a unified universal morality forces him to handle plurality in such a way that it does not create problems for the unity he is forming. My conclusion is that Küng's efforts to reconcile unity and plurality leads to an emphasis on unity that does not recognize the plurality within and between religions in our postmodern societies. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Avhandlingen analyserar den schweiziske teologen Hans Küng och hans arbete med att utforma en universell moral. Enligt Küng kan världsreligionerna ligga till grund för en moral som kan sträcka sig över alla ideologiska, kulturella och religiösa gränser. Denna moral, som vilar på världsreligionerna, kan sedan ligga till grund för världspolitiken och garantera att relationerna mellan stater blir fredliga.Küngs projekt spänner över storheterna religion, moral och politik och relationerna mellan dem; relationen mellan religioner, relationen mellan religion och moral och relationen mellan religion och politik. Analysen i avhandlingen utgår ifrån de tre relationerna i Küngs arbete... (More)
Popular Abstract in Swedish

Avhandlingen analyserar den schweiziske teologen Hans Küng och hans arbete med att utforma en universell moral. Enligt Küng kan världsreligionerna ligga till grund för en moral som kan sträcka sig över alla ideologiska, kulturella och religiösa gränser. Denna moral, som vilar på världsreligionerna, kan sedan ligga till grund för världspolitiken och garantera att relationerna mellan stater blir fredliga.Küngs projekt spänner över storheterna religion, moral och politik och relationerna mellan dem; relationen mellan religioner, relationen mellan religion och moral och relationen mellan religion och politik. Analysen i avhandlingen utgår ifrån de tre relationerna i Küngs arbete och de teser som projektet vilar på i förhållande till dessa. Spetsformuleringarna av teserna är inte utformade av Küng, utan de formuleras av mig utifrån mina studier av Küngs arbete.Den första relationen, relationen mellan religioner, analyseras utifrån tesen:- Det finns grundläggande likheter mellan de olika världsreligionerna. Dessa likheter framträder när religionerna går i dialog med andra religioner och självkritiskt relaterar sig till det ekumeniska och allmänmänskliga kriteriet humanum.Den andra relationen, relationen mellan religion och moral, analyseras utifrån tesen:- Moral och religion har vuxit fram i ett ömsesidigt förhållande, har därmed ett gemensamt ursprung och är därför beroende av varandra. Religionen kan med bas i det absoluta erbjuda moralen en ovillkorlig förankring. I förlängningen av detta utgör religion länken mellan moralens teori och praktik.Den tredje relationen, relationen mellan religion och politik, analyseras utifrån tesen:- Internationella relationer kan vila på en universell moral, som i sin tur kan garantera världsfreden. Denna universella moral vilar på världsreligionerna, som därmed kan lösa upp det säkerhetsdilemma som uppstår på grund av att det inte finns någon erkänd överordnad makt i internationell politik.Vid sidan om analysen utifrån de tre relationerna är frågan om Küngs förhållande till mångfald central i avhandlingen. Küngs ambition att bygga upp en enhet och entydighet kring en universell moral gör att han måste hantera den moraliska mångfalden så att den inte utgör ett problem för och potentiellt hot mot den moraliska enheten.Min slutsats är att Küngs ansträngningar att förena enhet och mångfald leder till att enhetssträvandena ges företräde, så att mångfalden inom och mellan religionerna i vårt postmoderna samhälle inte erkänns. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Professor Christoffersen, Svein-Aage, University of Oslo, Norway
organization
alternative title
One Ethos for One World? : An Analysis of Hans Küngs Projekt Weltethos
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
ethics, Systematic philosophy, Religion och teologi, Religious Studies and Theology, ?Cartesian anxiety?., The Clash of Civilizations, International Relations, Thick and Thin, Liberals and Communitarians, Theology of Religions, Universal Morality, Global Ethics, Projekt Weltethos, Hans Küng, aesthetics, metaphysics, epistemology, ideology, Systematisk filosofi, etik, estetik, metafysik, kunskapsteori, ideologi
in
Lund Studies in Ethics and Theology
volume
14
pages
231 pages
publisher
Centre for Theology and Religious Studies, Lund University
defense location
Edens Hörsal, Department of Political Science, Paradisgatan 5, Lund, Sweden
defense date
2006-09-29 13:15:00
ISSN
1102-769X
ISBN
91-975249-3-X
project
Lund Human Rights Research Hub
language
Swedish
LU publication?
yes
id
12a345e1-524a-4986-81e4-80908e3afe3a (old id 25323)
date added to LUP
2016-04-01 15:17:59
date last changed
2019-05-21 19:28:32
@phdthesis{12a345e1-524a-4986-81e4-80908e3afe3a,
 abstract   = {{This dissertation analyzes the work on universal morality by the Swiss theologian Hans Küng. According to Küng, a universal morality can be formed out of the world's religions that can reconcile ideological, cultural and religious differences. This morality can then form the basis for international policy and politics and guarantee that relations among states are peaceful.<br/><br>
<br/><br>
Küng's project focuses on three relations: the relation between religions, the relation between religion and ethics and the relation between religion and politics.<br/><br>
<br/><br>
Out of these three relations the three theses to be analyzed are formulated. The theses are my interpretations of the relations between religion, ethics and politics in Küng's work on universal morality.<br/><br>
<br/><br>
The relation between religions is analyzed through the thesis:<br/><br>
<br/><br>
- There are fundamental similarities between the religions and those similarities become visible when the religions self-critically relate themselves to the general ethical criteria humanum.<br/><br>
<br/><br>
The relation between religion and ethics is analyzed through the thesis:<br/><br>
<br/><br>
- Morality has its origin in religion and also its foundation in religion. Religion is also a necessary link between the theory and practice of morality.<br/><br>
<br/><br>
The relation between religion and politics is analyzed through the thesis:<br/><br>
<br/><br>
- Politics and international relations can rest on a universal morality that can guarantee world peace. This universal morality has its origin and foundation in the world's religions. Therefore, the world's religions can solve the security dilemma that arises since there is no recognized superior power in world politics.<br/><br>
<br/><br>
In addition to the analysis of the three relations and the three theses, I also focus on Küng's relation to plurality. Küng's ambition to form a unified universal morality forces him to handle plurality in such a way that it does not create problems for the unity he is forming. My conclusion is that Küng's efforts to reconcile unity and plurality leads to an emphasis on unity that does not recognize the plurality within and between religions in our postmodern societies.}},
 author    = {{Andersson, Dan-Erik}},
 isbn     = {{91-975249-3-X}},
 issn     = {{1102-769X}},
 keywords   = {{ethics; Systematic philosophy; Religion och teologi; Religious Studies and Theology; ?Cartesian anxiety?.; The Clash of Civilizations; International Relations; Thick and Thin; Liberals and Communitarians; Theology of Religions; Universal Morality; Global Ethics; Projekt Weltethos; Hans Küng; aesthetics; metaphysics; epistemology; ideology; Systematisk filosofi; etik; estetik; metafysik; kunskapsteori; ideologi}},
 language   = {{swe}},
 publisher  = {{Centre for Theology and Religious Studies, Lund University}},
 school    = {{Lund University}},
 series    = {{Lund Studies in Ethics and Theology}},
 title    = {{En moral för hela världen? : en analys av Hans Küngs Projekt Weltethos}},
 volume    = {{14}},
 year     = {{2006}},
}