Advanced

Åtgärdsprogram för alvarlarvmördare 2015-2019 (Calosoma reticulatum)

Lundkvist, Håkan and Fägerström, Christoffer LU (2016)
Abstract (Swedish)
Detta åtgärdsprogram behandlar jordlöparen alvarlarvmördare (Calosoma
reticulatum). Alvarlarvmördarens världsutbredning går i ett bälte från Mellaneuropa bort till Kaukasien och arten återfinns idag endast på ett fåtal platser. En av dessa platser är Stora alvaret på Öland (Kalmar län). Alvarlarvmördarens förekomst på Stora alvaret, Öland, är inte enbart Sveriges enda förekomst utan en av Europas få förekomster där arten uppträder regelbundet. Sverige har således ett stort ansvar för artens fortlevnad globalt sett. Alvarlarvmördare lever av fjärilslarver och är beroende av att dessa byten
förekommer i stora antal. På Öland förekommer arten på grusig alvarmark, i
övriga delar av utbredningsområdet finner man den på sandiga... (More)
Detta åtgärdsprogram behandlar jordlöparen alvarlarvmördare (Calosoma
reticulatum). Alvarlarvmördarens världsutbredning går i ett bälte från Mellaneuropa bort till Kaukasien och arten återfinns idag endast på ett fåtal platser. En av dessa platser är Stora alvaret på Öland (Kalmar län). Alvarlarvmördarens förekomst på Stora alvaret, Öland, är inte enbart Sveriges enda förekomst utan en av Europas få förekomster där arten uppträder regelbundet. Sverige har således ett stort ansvar för artens fortlevnad globalt sett. Alvarlarvmördare lever av fjärilslarver och är beroende av att dessa byten
förekommer i stora antal. På Öland förekommer arten på grusig alvarmark, i
övriga delar av utbredningsområdet finner man den på sandiga marker såsom
torra tallhedar, skogsstäpper, ljunghedar, öppna hedar och dynlandskap.
Då begränsad kunskap är en viktig anledning till att vi idag inte kan föreslå
detaljerade åtgärder läggs stor vikt vid kunskapsinhämtning i detta åtgärdsprogram. Brist på kunskap finns bland annat om artens biotoppreferens,
födoval och livscykel samt vilka effekter olika grader av hävd har på alvarlarvmördare och dess bytesdjur. Utöver detta föreslås åtgärder och betesregimer som ska gynna alvarlarvmördare och den tillgång av fjärilslarver som den är beroende av. Vidare föreslås att försök att föda upp arten ex situ påbörjas.
De åtgärder som förutsätts finansieras av Naturvårdsverkets medel för
genomförande av åtgärdsprogram för hotade arter beräknas totalt uppgå till
1 265 000 kr under programmets giltighetsperiod 2015–2019. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
pages
41 pages
publisher
Naturvårdsverket
ISBN
978-91-620-6693-2
language
Swedish
LU publication?
yes
id
134546e4-2fa8-4c5e-af87-3aa88b2f50de
alternative location
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6693-2.pdf?pid=16487
date added to LUP
2016-09-09 09:37:12
date last changed
2018-11-21 21:25:45
@techreport{134546e4-2fa8-4c5e-af87-3aa88b2f50de,
 abstract   = {Detta åtgärdsprogram behandlar jordlöparen alvarlarvmördare (Calosoma<br/>reticulatum). Alvarlarvmördarens världsutbredning går i ett bälte från Mellaneuropa bort till Kaukasien och arten återfinns idag endast på ett fåtal platser. En av dessa platser är Stora alvaret på Öland (Kalmar län). Alvarlarvmördarens förekomst på Stora alvaret, Öland, är inte enbart Sveriges enda förekomst utan en av Europas få förekomster där arten uppträder regelbundet. Sverige har således ett stort ansvar för artens fortlevnad globalt sett. Alvarlarvmördare lever av fjärilslarver och är beroende av att dessa byten<br/>förekommer i stora antal. På Öland förekommer arten på grusig alvarmark, i<br/>övriga delar av utbredningsområdet finner man den på sandiga marker såsom<br/>torra tallhedar, skogsstäpper, ljunghedar, öppna hedar och dynlandskap.<br/>Då begränsad kunskap är en viktig anledning till att vi idag inte kan föreslå<br/>detaljerade åtgärder läggs stor vikt vid kunskapsinhämtning i detta åtgärdsprogram. Brist på kunskap finns bland annat om artens biotoppreferens,<br/>födoval och livscykel samt vilka effekter olika grader av hävd har på alvarlarvmördare och dess bytesdjur. Utöver detta föreslås åtgärder och betesregimer som ska gynna alvarlarvmördare och den tillgång av fjärilslarver som den är beroende av. Vidare föreslås att försök att föda upp arten ex situ påbörjas.<br/>De åtgärder som förutsätts finansieras av Naturvårdsverkets medel för<br/>genomförande av åtgärdsprogram för hotade arter beräknas totalt uppgå till<br/>1 265 000 kr under programmets giltighetsperiod 2015–2019.},
 author    = {Lundkvist, Håkan and Fägerström, Christoffer},
 institution = {Naturvårdsverket},
 isbn     = {978-91-620-6693-2},
 language   = {swe},
 pages    = {41},
 title    = {Åtgärdsprogram för alvarlarvmördare 2015-2019 (Calosoma reticulatum)},
 year     = {2016},
}