Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Vi är fortfarande kompetenta! Röster från socialtjänsten om ett samarbetsprojekt i ungdomsvården

Basic, Goran LU (2009) In Research reports / Network for Research in Criminology and Deviant Behaviour at Lund University 2009:1.
Abstract
The aim of this study is to analyze how the Social Services personnel interpret, define and perceive, on the one hand, the project “Motverka Våld och Gäng” meaning “Counteract Violence and Gangs”, and on the other hand the role of the Coordinators employed in this project. Heads of units and Social Secretarys were interviewed, as well as observed and recorded at meetings.The personnel of the Social Service often state that the project came “from above”, from the state, and they construct the project as pointing out the Social Service as incompetent of handling juvenile care.Both appreciative as well as criticizing voices were heard about the Coordinators and their role. The criticism deals with the... (More)
The aim of this study is to analyze how the Social Services personnel interpret, define and perceive, on the one hand, the project “Motverka Våld och Gäng” meaning “Counteract Violence and Gangs”, and on the other hand the role of the Coordinators employed in this project. Heads of units and Social Secretarys were interviewed, as well as observed and recorded at meetings.The personnel of the Social Service often state that the project came “from above”, from the state, and they construct the project as pointing out the Social Service as incompetent of handling juvenile care.Both appreciative as well as criticizing voices were heard about the Coordinators and their role. The criticism deals with the Coordinator portrayed as a controller and competitor when representing the young ones. Positive comments deal with the mediating role of the Coordinator, in contacts with the young one and the parents, as well as their administrative contributions. (Less)
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie är att analysera hur personal inom socialtjänsten tolkar, definierar och upplever ett behandlingsprojekt, som involverade olika myndigheter, benämnt Motverka Våld och Gäng. Dessutom uppmärksammas hur den intervjuade och observerade personalen uppfattar och kategoriserar de inom projektet anställda samordnarna.De anställda inom socialtjänsten upplever att projektet kommit ”uppifrån”, från staten, och som en konsekvens av att socialtjänsten utpekats som inkompetent att hantera ungdomsvården. Satsningen framställs som felaktig på grund av att den främjar ”tvångsvård”, en verksamhet som ska undvikas.Berättelserna om projektet genomsyras av en tudelning i vi och dom där vi... (More)
Syftet med denna studie är att analysera hur personal inom socialtjänsten tolkar, definierar och upplever ett behandlingsprojekt, som involverade olika myndigheter, benämnt Motverka Våld och Gäng. Dessutom uppmärksammas hur den intervjuade och observerade personalen uppfattar och kategoriserar de inom projektet anställda samordnarna.De anställda inom socialtjänsten upplever att projektet kommit ”uppifrån”, från staten, och som en konsekvens av att socialtjänsten utpekats som inkompetent att hantera ungdomsvården. Satsningen framställs som felaktig på grund av att den främjar ”tvångsvård”, en verksamhet som ska undvikas.Berättelserna om projektet genomsyras av en tudelning i vi och dom där vi (socialtjänsten) framställs som kompetenta, men ändå underlägsna dom (”Staten och Statens institutionsstyrelse”). Att konstruera sin verklighet i vi och dom-termer kan vara ett tecken på samverkansbrister, där varje myndighet är upptagen med sin egen verksamhet och varken har tid till eller intresse för utökad interaktion med dom andra. En socialsekreterare beskriver ironiskt ungdomsvårdkedjan som ”Före vård, vård och eftervård” vilket ger oss bilden av en samling förpackningar som kännetecknas av slutenhet, brist på samordning och isolering av aktörer.Subventionen för de placerade ungdomarna, som skulle användas till eftervård, framställs som en svårgenomförbar projekttanke. Socialtjänstens anställda berättar dels om stadsnämndspolitikers åberopande av ekonomiskt underskott i kommunen, dels om svårigheterna att binda subventionen till en viss individ. Diskursen präglas av dessa konfliktmarkörer: kommunbudget kontra individuella behov.De nya aktörerna i ungdomsvårdskedjan, samordnarna, beskrivs av de socialtjänstanställda med en variation av kritik och uppskattning. Motsättningar i beskrivningen frammanar bilden av samordnarna som störande, stresskapande, obetydliga och kontrollerande. Kontrollfunktionen relateras bland annat till farhågor om att samordnarna skulle uppträda som ungdomarnas företrädare.De socialsekreterare som uppskattar samordnarnas insatser berättar om samordnarna som kunniga i fråga om eftervårdsinsatser eller som en hjälp i kontakten med ungdomarna och föräldrarna. Den gestaltade samordnarkompetensen konstruerar samordnaren som en strukturbärare, idégivare, möteshållare och medlare. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
alternative title
We’re still Competent! Voices from Social Service Staff in a Collaboration Project concerning Juvenile Care in Sweden
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
keywords
sociologi, dokument, projekt, ambivalens, enhetschef, socialsekreterare, konfliktmarkör, balansering, vi/de, heliga objekt, kamprekvisita, triad, allians, samordnare, kamp, sociology
in
Research reports / Network for Research in Criminology and Deviant Behaviour at Lund University
volume
2009:1
pages
50 pages
publisher
[Publisher information missing]
report number
2009:1
ISBN
91-7267-302-4
language
Swedish
LU publication?
yes
id
a3597228-d0a0-473b-9237-530654b18771 (old id 1493948)
date added to LUP
2016-04-04 12:57:10
date last changed
2018-11-21 21:11:29
@techreport{a3597228-d0a0-473b-9237-530654b18771,
 abstract   = {The aim of this study is to analyze how the Social Services personnel interpret, define and perceive, on the one hand, the project “Motverka Våld och Gäng” meaning “Counteract Violence and Gangs”, and on the other hand the role of the Coordinators employed in this project. Heads of units and Social Secretarys were interviewed, as well as observed and recorded at meetings.<br/><br>
<br/><br>
The personnel of the Social Service often state that the project came “from above”, from the state, and they construct the project as pointing out the Social Service as incompetent of handling juvenile care. <br/><br>
<br/><br>
Both appreciative as well as criticizing voices were heard about the Coordinators and their role. The criticism deals with the Coordinator portrayed as a controller and competitor when representing the young ones. Positive comments deal with the mediating role of the Coordinator, in contacts with the young one and the parents, as well as their administrative contributions.},
 author    = {Basic, Goran},
 institution = {[Publisher information missing]},
 isbn     = {91-7267-302-4},
 language   = {swe},
 number    = {2009:1},
 series    = {Research reports / Network for Research in Criminology and Deviant Behaviour at Lund University},
 title    = {Vi är fortfarande kompetenta! Röster från socialtjänsten om ett samarbetsprojekt i ungdomsvården},
 url     = {https://lup.lub.lu.se/search/files/6026010/1493951.pdf},
 volume    = {2009:1},
 year     = {2009},
}