Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Lost in Transitions: Sustainability Strategies and Social Contexts

Emtairah, Tareq LU (2009) In IIIEE Dissertations 2009:6.
Abstract
Corporations are increasingly asked to provide innovative solutions to address environmental and social concerns, such as persistent poverty, pollution and climate change. The paradox in this call is that within the current economic logic, most companies will continue to find working at these interfaces problematic. Some sort of tension is inevitable because of the conflicting and competing demands on corporations. Using the construct of sustainability strategies, this thesis goes behind the tension. From cases in emerging economies to cases of radical sustainability innovations, the thesis explores the variety of motives, the role of culture, national institutions and industry structures in modulating organisational strategies at the... (More)
Corporations are increasingly asked to provide innovative solutions to address environmental and social concerns, such as persistent poverty, pollution and climate change. The paradox in this call is that within the current economic logic, most companies will continue to find working at these interfaces problematic. Some sort of tension is inevitable because of the conflicting and competing demands on corporations. Using the construct of sustainability strategies, this thesis goes behind the tension. From cases in emerging economies to cases of radical sustainability innovations, the thesis explores the variety of motives, the role of culture, national institutions and industry structures in modulating organisational strategies at the interfaces with the natural environment and the wider public good. It, further, questions the degree to which business strategy can play a role in system innovation for sustainability. The practical implications of this thesis concern how the role of corporations can be made more effective given the competitive market conditions, the heterogeneity of contexts in which corporations operate and the changing nature of demands and expectations on corporations across industries, geographies and time. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Företag efterfrågas alltmer att tillhandahålla innovativa lösningar som adresserar miljöproblem och sociala aspekter, såsom ihållande fattigdom, miljöförstöring och klimatförändringar. Paradoxen i denna efterfråga är att under den gällande ekonomiska logiken, kommer de flesta företag finna arbetet på dessa gränssnitt problematiskt. Någon form av spänning är oundvikligt på grund av de motstridiga och konkurrerande kraven på företagen. Genom att använda sig av konstruktionen av hållbarhetsstrategier, tar denna avhandling sig förbi spänningen. Från fall i framväxande ekonomier till fall av radikala hållbarhetsinnovationer, utforskar avhandlingen de varierande motiven, kulturens roll, nationella... (More)
Popular Abstract in Swedish

Företag efterfrågas alltmer att tillhandahålla innovativa lösningar som adresserar miljöproblem och sociala aspekter, såsom ihållande fattigdom, miljöförstöring och klimatförändringar. Paradoxen i denna efterfråga är att under den gällande ekonomiska logiken, kommer de flesta företag finna arbetet på dessa gränssnitt problematiskt. Någon form av spänning är oundvikligt på grund av de motstridiga och konkurrerande kraven på företagen. Genom att använda sig av konstruktionen av hållbarhetsstrategier, tar denna avhandling sig förbi spänningen. Från fall i framväxande ekonomier till fall av radikala hållbarhetsinnovationer, utforskar avhandlingen de varierande motiven, kulturens roll, nationella institutioner och industriella strukturer i modulerandet av organisatoriska strategier till gränssnitten av den naturliga miljön och den breda allmänhetens bästa. Vidare, ifrågasätter den i vilken grad affärsstrategier kan spela en roll i system innovationer inom hållbarhet. De praktiska konsekvenserna av denna avhandling handlar om hur företags roll kan göras mer effektiv med tanke på konkurrerande marknadsvillkor, de heterogena sammanhangen inom vilka företag är verksamma och de föränderliga krav och förväntningar på företag genom bransch, geografi och tid. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Docent Heiskanen, Eva, Konsumentforskningscentralen, Helsingfors, Finland
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
Corporate Social Responsibiliy, Organisations, Sustainability Strategies
in
IIIEE Dissertations
volume
2009:6
pages
165 pages
publisher
IIIEE, Lund University
defense location
The Aula, IIIEE, Tegnérsplatsen 4, Lund
defense date
2009-11-13 13:15:00
ISBN
978-91-88902-55-9
language
English
LU publication?
yes
id
0b9463a8-a165-451c-aba4-86ae7ac638d3 (old id 1494555)
date added to LUP
2016-04-04 10:27:37
date last changed
2019-05-21 14:37:26
@phdthesis{0b9463a8-a165-451c-aba4-86ae7ac638d3,
 abstract   = {Corporations are increasingly asked to provide innovative solutions to address environmental and social concerns, such as persistent poverty, pollution and climate change. The paradox in this call is that within the current economic logic, most companies will continue to find working at these interfaces problematic. Some sort of tension is inevitable because of the conflicting and competing demands on corporations. Using the construct of sustainability strategies, this thesis goes behind the tension. From cases in emerging economies to cases of radical sustainability innovations, the thesis explores the variety of motives, the role of culture, national institutions and industry structures in modulating organisational strategies at the interfaces with the natural environment and the wider public good. It, further, questions the degree to which business strategy can play a role in system innovation for sustainability. The practical implications of this thesis concern how the role of corporations can be made more effective given the competitive market conditions, the heterogeneity of contexts in which corporations operate and the changing nature of demands and expectations on corporations across industries, geographies and time.},
 author    = {Emtairah, Tareq},
 isbn     = {978-91-88902-55-9},
 language   = {eng},
 publisher  = {IIIEE, Lund University},
 school    = {Lund University},
 series    = {IIIEE Dissertations},
 title    = {Lost in Transitions: Sustainability Strategies and Social Contexts},
 volume    = {2009:6},
 year     = {2009},
}