Advanced

Recipientkontrollprogram Skillebyån - Resultat från mätningar 2006 - 07

Vartiainen, Tiina and Schneider, Thomas (2008)
Abstract (Swedish)
Sedan år 2003 har kontinuerlig provtagning skett i Skillebyån inom ramen för

recipientkontrollprogrammet Skillebyån som bedrivs av Stiftelsen Biodynamiska Forskningsinstitutet med stöd från Södertälje kommun, miljökontoret. Resultaten bekräftar tidigare undersökningsresultat och indikerar en fortsatt hög närsaltbelastning i ån. Resultaten baseras på mätning av vattenföring och närsalthalterna i ån samt av klimatologiska parametrar. Under mätperioden 2006-07 har nederbörden varit avsevärd högre än under de tidigare perioderna. Näringsförlusterna har varit höga och ett medelvärde för fyra års mätningar indikerar att den arealspecifika kväveförlusten ligger i klass 4 och den arealspecifika fosforförlusten i klass 5 enligt... (More)
Sedan år 2003 har kontinuerlig provtagning skett i Skillebyån inom ramen för

recipientkontrollprogrammet Skillebyån som bedrivs av Stiftelsen Biodynamiska Forskningsinstitutet med stöd från Södertälje kommun, miljökontoret. Resultaten bekräftar tidigare undersökningsresultat och indikerar en fortsatt hög närsaltbelastning i ån. Resultaten baseras på mätning av vattenföring och närsalthalterna i ån samt av klimatologiska parametrar. Under mätperioden 2006-07 har nederbörden varit avsevärd högre än under de tidigare perioderna. Näringsförlusterna har varit höga och ett medelvärde för fyra års mätningar indikerar att den arealspecifika kväveförlusten ligger i klass 4 och den arealspecifika fosforförlusten i klass 5 enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder. Vid en jämförelse med schablonberäknade resultat gällande närsaltsförluster till vattensystemet ligger recipientkontrollprogrammets resultat på en tydligt högre nivå än dessa. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
pages
9 pages
publisher
Stiftelsen Biodynamiska Forskningsinstitutet
language
Swedish
LU publication?
no
id
b739fff3-98cc-45f9-af91-9644d8a82726 (old id 1496202)
date added to LUP
2010-07-13 17:16:59
date last changed
2016-06-29 09:12:29
@techreport{b739fff3-98cc-45f9-af91-9644d8a82726,
 abstract   = {Sedan år 2003 har kontinuerlig provtagning skett i Skillebyån inom ramen för<br/><br>
recipientkontrollprogrammet Skillebyån som bedrivs av Stiftelsen Biodynamiska Forskningsinstitutet med stöd från Södertälje kommun, miljökontoret. Resultaten bekräftar tidigare undersökningsresultat och indikerar en fortsatt hög närsaltbelastning i ån. Resultaten baseras på mätning av vattenföring och närsalthalterna i ån samt av klimatologiska parametrar. Under mätperioden 2006-07 har nederbörden varit avsevärd högre än under de tidigare perioderna. Näringsförlusterna har varit höga och ett medelvärde för fyra års mätningar indikerar att den arealspecifika kväveförlusten ligger i klass 4 och den arealspecifika fosforförlusten i klass 5 enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder. Vid en jämförelse med schablonberäknade resultat gällande närsaltsförluster till vattensystemet ligger recipientkontrollprogrammets resultat på en tydligt högre nivå än dessa.},
 author    = {Vartiainen, Tiina and Schneider, Thomas},
 institution = {Stiftelsen Biodynamiska Forskningsinstitutet},
 language   = {swe},
 pages    = {9},
 title    = {Recipientkontrollprogram Skillebyån - Resultat från mätningar 2006 - 07},
 year     = {2008},
}