Advanced

Den dubbla vanmaktens logik. En studie om långvarig arbetslöshet och socialbidragstagande bland unga vuxna.

Angelin, Anna LU (2009) In Dissertations in Social Work 38.
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Vid 1990-talets början drabbades Sverige av en omfattande lågkonjunktur. De unga som då skulle etableras på arbetsmarknaden var födda kring 1970-talets mitt. De fick erfara arbetslöshet och socialbidragstagande i avsevärt högre omfattning än någon tidigare generation i den moderna svenska välfärdsstaten. Trots ett förbättrat arbetsmarknadsläge fanns en grupp unga vuxna som varken fann anställning eller en väg till studier och självförsörjning. Denna avhandling syftar till att belysa både faktiska levnadsförhållanden samt hur arbetslöshet och socialbidragstagande upplevdes av denna grupp med långvariga arbetsmarknads- och försörjningsproblem. Avhandlingen baseras på både kvantitativ och kvalitativ... (More)
Popular Abstract in Swedish

Vid 1990-talets början drabbades Sverige av en omfattande lågkonjunktur. De unga som då skulle etableras på arbetsmarknaden var födda kring 1970-talets mitt. De fick erfara arbetslöshet och socialbidragstagande i avsevärt högre omfattning än någon tidigare generation i den moderna svenska välfärdsstaten. Trots ett förbättrat arbetsmarknadsläge fanns en grupp unga vuxna som varken fann anställning eller en väg till studier och självförsörjning. Denna avhandling syftar till att belysa både faktiska levnadsförhållanden samt hur arbetslöshet och socialbidragstagande upplevdes av denna grupp med långvariga arbetsmarknads- och försörjningsproblem. Avhandlingen baseras på både kvantitativ och kvalitativ metod och består av tre delstudier, longitudinella registeranalyser, en enkätstudie med replikering av offentliga surveystudier samt 74 intervjuer med unga vuxna som även 10 år efter 1990-talskrisen kvarstod i arbetslöshet och försörjningsproblem. De statistiska analyserna visar att det finns ett samband mellan tidig marginalisering och senare marginalisering i denna åldersgrupp. Analyserna av intervjuerna indikerar att det är tre centrala teman som dessa unga vuxna upplever som mest problematiska i relation till att vara arbetslös och socialbidragstagare. Dessa utgörs av en problematisk ekonomisk situation, upplevelser av skam och stigmatisering relaterat till socialbidragstagande samt erfarenheter av maktlöshet gentemot socialtjänsten. De unga med långvariga arbetsmarknadsproblem under etableringsfasen i vuxenliv har ofta en ansamling av ett flertal välfärdsproblem och mer problematiska levnadsförhållanden i jämförelse mot den jämnåriga normalpopulationen. Dessa unga vuxna har också ofta många olika problem i livssituationen samtidigt vilket kan utgöra ett hinder i försöken att etableras på arbetsmarknaden. Ett återkommande empiriskt mönster var att denna ackumulering av välfärdsproblem ofta bidrog till upplevelser av vanmakt inför bristande möjligheter och resurser att lösa de problem som utgjorde hinder på arbetsmarknaden. Dessa barriärer utgjordes av faktiska konkreta hinder men även emotionella och relationella upplevelser av vanmakt. (Less)
Abstract
In the early 1990s a severe economic recession struck Sweden. The generation about to establish themselves on the labour market at this time were born in the mid seventies. They experienced unemployment and welfare

dependency to a considerably higher extent than any previous generation in the modern Swedish welfare state. Despite the recovery of the Swedish economy a group of young adults, now in their mid thirties, simply could not find a way to either work, education or self-support. The aim of this dissertation is to study both actual living conditions and the experience of being unemployed and a social assistance recipient among those who remained in benefit dependency after the welfare crisis in the 1990s. The methodological... (More)
In the early 1990s a severe economic recession struck Sweden. The generation about to establish themselves on the labour market at this time were born in the mid seventies. They experienced unemployment and welfare

dependency to a considerably higher extent than any previous generation in the modern Swedish welfare state. Despite the recovery of the Swedish economy a group of young adults, now in their mid thirties, simply could not find a way to either work, education or self-support. The aim of this dissertation is to study both actual living conditions and the experience of being unemployed and a social assistance recipient among those who remained in benefit dependency after the welfare crisis in the 1990s. The methodological approach is a combination of qualitative and quantitative methods. The empirical data is collected from 3 studies; longitudinal analyses of official register based data, a survey based on replication of official surveys and 74 interviews with long-term unemployed young adults. The statistical analyses state that there is a connection between early marginalisation and later marginalisation in this cohort.

The analyses of the interviews indicated three central themes which the respondents perceived as the most problematic issues in relation to being long-term unemployed and a social assistance recipient. Those were troubled economical circumstances, shame and lacking social recognition due to receiving social assistance and feelings of powerlessness in relation to the social services. The analyses in this dissertation shows that young adults that have had severe labour market difficulties during their establishment phase often experience multiple deprivation and more problematic living conditions compared with the normal population of the same age. They often have a marginalized or excluded position on several welfare dimensions. It is also evident that many experience cultural and institutional exclusion.The young adults often have several obstacles that hindered them from finding employment and a source of income. A recurring empirical pattern is that the respondents have many different problems at the same time. This accumulation of different problems often contribute to feelings of powerlessness in trying to solve the extensive and simultaneous difficulties. A central understanding of this situation is that the respondents often lack the resources that could enhance their possibilities to employment. Powerlessness is experienced in relation to concrete hindrances but also in emotional and relational experiences. This can be described as a double powerlessness. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • professor Starrin, Bengt, Karlstad universitet
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
Ungdomsarbetslöshet, försörjningsstöd, socialbidrag, vanmakt, stigmatisering, fattigdom, aktivering
in
Dissertations in Social Work
volume
38
pages
306 pages
publisher
School of Social Work, Lund University
defense location
Kulturens auditorium
defense date
2009-12-11 10:15
ISSN
1650-3872
language
Swedish
LU publication?
yes
id
4483d584-a572-487a-8182-6696ec864bf2 (old id 1504320)
date added to LUP
2009-11-23 09:36:58
date last changed
2016-09-19 08:44:46
@phdthesis{4483d584-a572-487a-8182-6696ec864bf2,
 abstract   = {In the early 1990s a severe economic recession struck Sweden. The generation about to establish themselves on the labour market at this time were born in the mid seventies. They experienced unemployment and welfare<br/><br>
dependency to a considerably higher extent than any previous generation in the modern Swedish welfare state. Despite the recovery of the Swedish economy a group of young adults, now in their mid thirties, simply could not find a way to either work, education or self-support. The aim of this dissertation is to study both actual living conditions and the experience of being unemployed and a social assistance recipient among those who remained in benefit dependency after the welfare crisis in the 1990s. The methodological approach is a combination of qualitative and quantitative methods. The empirical data is collected from 3 studies; longitudinal analyses of official register based data, a survey based on replication of official surveys and 74 interviews with long-term unemployed young adults. The statistical analyses state that there is a connection between early marginalisation and later marginalisation in this cohort. <br/><br>
The analyses of the interviews indicated three central themes which the respondents perceived as the most problematic issues in relation to being long-term unemployed and a social assistance recipient. Those were troubled economical circumstances, shame and lacking social recognition due to receiving social assistance and feelings of powerlessness in relation to the social services. The analyses in this dissertation shows that young adults that have had severe labour market difficulties during their establishment phase often experience multiple deprivation and more problematic living conditions compared with the normal population of the same age. They often have a marginalized or excluded position on several welfare dimensions. It is also evident that many experience cultural and institutional exclusion.The young adults often have several obstacles that hindered them from finding employment and a source of income. A recurring empirical pattern is that the respondents have many different problems at the same time. This accumulation of different problems often contribute to feelings of powerlessness in trying to solve the extensive and simultaneous difficulties. A central understanding of this situation is that the respondents often lack the resources that could enhance their possibilities to employment. Powerlessness is experienced in relation to concrete hindrances but also in emotional and relational experiences. This can be described as a double powerlessness.},
 author    = {Angelin, Anna},
 issn     = {1650-3872},
 keyword   = {Ungdomsarbetslöshet,försörjningsstöd,socialbidrag,vanmakt,stigmatisering,fattigdom,aktivering},
 language   = {swe},
 pages    = {306},
 publisher  = {School of Social Work, Lund University},
 school    = {Lund University},
 series    = {Dissertations in Social Work},
 title    = {Den dubbla vanmaktens logik. En studie om långvarig arbetslöshet och socialbidragstagande bland unga vuxna.},
 volume    = {38},
 year     = {2009},
}